011 «Освітні, педагогічні науки»

022 «Дизайн»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

033 «Філософія»

035 «Філологія»

051 «Економіка»

052 «Політологія»

053 «Психологія»

054 «Соціологія»

061 «Журналістика»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

081 «Право»

101 «Екологія»

113 «Прикладна математика»

121 «Інженерія програмного забезпечення»

122 «Комп’ютерні науки»

123 «Комп’ютерна інженерія»

125 «Кібербезпека»

126 «Інформаційні системи та технології»

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

142 «Енергетичне машинобудування»

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

153 «Мікро- та наносистемна техніка»

161 «Хімічні технології та інженерія»

162 «Біотехнології та біоінженерія»

163 «Біомедична інженерія»

171 «Електроніка»

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

173 «Авіоніка»

186 «Видавництво та поліграфія»

191 «Архітектура та містобудування»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

193 «Геодезія та землеустрій»

231 «Соціальна робота»

242 «Туризм»

262 «Правоохоронна діяльність»

263 «Цивільна безпека»

272 «Авіаційний транспорт»

275 «Транспортні технології»

281 «Публічне управління та адміністрування»

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

292 «Міжнародні економічні відносини»

293 «Міжнародне право»