Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення екологічної і техногенної безпеки, тощо.

Біотехнологія займає передові позиції науково-технічного прогресу і забезпечує альтернативні способи вирішення кардинальних проблем охорони здоров’я та навколишнього середовища, багатьох сфер промислового виробництва, забезпечення суспільства продуктами харчування.

За освітньою програмою «Фармацевтична біотехнологія» готують фахівців які займаються одержанням біологічно активних речовин таких як білки, ферменти, інсулін, інтерферон, гормони росту, амінокислоти, органічні кислоти, вітаміни, антибіотики та різні біопрепарати за допомогою живих організмів (клітини мікроорганізмів, тварин та рослин) для потреб ветеринарної, парфумерної, харчової та інших галузей промисловості.

За освітньою програмою «Екологічна біотехнології та біоенергетика» готують фахівців які здатні зберегти біологічне різноманіття на нашій планеті; здійснювати знешкодження практично всіх видів відходів, викидів і скидів; проводити швидке тестування стану довкілля; звести до мінімуму застосування пестицидів і хімічних засобів захисту рослин завдяки застосуванню біологічних добрив та біопрепаратів для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і тварин; здійснювати біодеградацію токсичних полімерних забруднювачів довкілля; розробляти альтернативні джерела енергії.

Навчальний процес забезпечує потужний викладацький склад – академіки, доктори та кандидати наук, які мають великий досвід навчальної та наукової роботи. Усі викладачі щороку проходять стажування в провідних українських та закордонних установах. Викладачами виконуються міжнародні наукові проекти, що дозволяє співпрацювати в галузі біотехнології з закордонними партнерами та переймати найкращий досвід та знати сучасні світові тренди розвитку біотехнології.

 • Вступ до фаху
 • Анатомія та фізіологія рослин
 • Біоінженерія
 • Біоінженерія та молекулярна біотехнологія
 • Біологія клітини
 • Біоремедіація
 • Біотехнологія культур рослин і тварин
 • Біотехнологія очистки води
 • Біохімія
 • Біохімія біологічних агентів
 • Генетика
 • Екобіотехнологіядля авіації та космонавтики
 • Екологічна біотехнологія
 • Екологічна безпека біотехнологічних виробництв
 • Екологічна імунологія
 • Екологічний аудит біотехнологічних підприємств
 • Експрес аналіз в біотехнології та екології
 • Загальна біотехнологія
 • Загальна мікробіологія і вірусологія
 • Інформаційні системи в екобіотехнології
 • Інформаційні технології в фармацевтичній промисловості
 • Конструкція обладнання біотехнологічних виробництв
 • Контроль та керування біотехнологічними процесами
 • Космічна біотехнологія та астробіологія
 • Методи аналізу біотехнологічних виробництв
 • Методи імунологічних досліджень
 • Мікробіологія біологічних агентів
 • Молекулярна біотехнологія
 • Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв
 • Основи біоенергетики
 • Основи імунології
 • Основи наукових досліджень
 • Основи фармакогнозії
 • Природнича мікробіологія
 • Проектування біотехнологічних виробництв
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
 • Соціально-економічні системи в біотехнології
 • Спеціальні фізико-хімічні методи контролю біотехнологічних виробництв
 • Стандартизація, сертифікація та ліцензування продукції
 • Стандартизація та системи якості в галузі
 • Сучасні напрями в біотехнології
 • Теоретичні основи біотехнології
 • Технічна біоенергетика
 • Технологія імунобіологічних препаратів
 • Технологія ферментних препаратів та вітамінів
 • Утилізація відходів біотехнологічних виробництв
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Фармацевтична розробка лікарських засобів
 • Фармацевтична хімія
 • Фізіологія та екологія людини

Кафедра біотехнології ФЕБІТ для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять використовує сучасні аудиторії. Лекційні аудиторії обладнані мультимедійними системами та іншими наочними засобами необхідним для максимально ефективного роз’яснення викладачем та освоєння студентом навчальних матеріалів. Систематичне оновлення аудиторного фонду, дозволяє підвищувати рівень комфорту, як для студентів, так і для викладачів. Сучасні аудиторії для проведення лабораторних та практичних занять знаходяться в окремо розташованій навчально-науковій лабораторії біобезпеки, що надає змогу проводити надзвичайно широкий спектр практичних робіт. Лабораторія «Біохімії» та лабораторія «Мікробіології», оснащені сучасним обладнанням, забезпечують високий рівень захисту студентів, та дозволяють опанувати весь цикл прикладної підготовки майбутніх фахівців з фармацевтичної біотехнології та екологічної біотехнології та біоенергетики.

Кафедра біотехнології визнана та відома для багатьох провідних українських та міжнародних наукових установ та виробничих підприємств. Випускники кафедри реалізовують набуті знання в усіх великих фармацевтичних підприємствах України.

Наявність англомовного проекту дозволяє випускники кафедри продовжувати навчання за рівнем підготовки Ph.D у науково-навчальних закладах Німеччини, Франції та Словенії.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з фармацевтичними, мікробіологічними підприємствами, профільними провідними науково-дослідними інститутами НАН України, а також відомими підприємствами енергетичної та переробною галузей промисловості.

Міжнародна діяльність кафедри біотехнології

Міжнародні зв’язки кафедри біотехнології:

 1. Польща, Опольський університет.
 2. Словаччина, м. Нітра, Інститут біорізноманіття Словацького аграрного університету.
 3. Болгарія, Пловдів. Інститут овочеводства, відділ рослинної фізіології та біотехнології.
 4. Білорусія, м. Мінськ. Білоруський державний університет.
 5. Перу, м. Арекіпа, Університет Сан Аугустін
 6. Казахстан, “КазНУ ім. Аль-Фарабі”.
 7. Налагодження наукових та навчальних контактів з Уельським та Нотингемським університетами, Великобританія.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біотехнології:

– залучення науковців, фахівців у сфері біотехнології зарубіжних  університетів та інших установ, співробітників посольств, міжнародних фондів та організацій, з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ (всього за період 2013-2017 років залучено фахівців із таких країн світу, як Швеція, Франція, Бельгія, США, Словенія, Словаччина, Польща, Угорщина, Китай, Перу, Азербайджан, Білорусія, В’єтнам та ін.);

– стажування студентів, стажування й читання лекцій науково-педагогічного складу кафедри біотехнології у закордонних навчальних та наукових закладах (всього за період 2013-2017 років стажування проходило 5 студентів та 5 науково-педагогічних працівників у Польщі, Перу, Словаччині, Словенії, Болгарії, Англії);

– налагоджене і підтримуються зв’язки з випускниками-іноземцями та тими хто продовжив своє навчання за кордоном, з метою популяризації та залучення до навчання на кафедрі біотехнології студентів із зарубіжних країн та наукового співробітництва (підтримуються зв’язки із нашими випускниками у Польщі, Словаччині, Нідерландах, Великобританії, Перу, В’єтнаму, Ірану та ін.);

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 18 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Випускники кафедри працюють на провідних промислових підприємствах України:

Телефони: +38 (044) 406 78 87

E-mail: kbtnau@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 5, ауд. 5-709.

Facebook:       facebook.com/KBTNAU

Instagram:      instagram.com/KBTNAU

Telegram:       t.me/KBT_NAU