Історія Аерокосмічного факультету починається з 1933 року.

Факультет має у своєму складі 11 кафедр:

 Кафедра авіаційних двигунів (АД),

 Кафедра автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ),

 Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (АДБПЛА),

 Кафедра гідрогазових систем (ГГС),

 Кафедра пітримання льотної придатності повітряних суден (ПЛППС),

 Кафедра конструкції літальних апаратів (КЛА),

 Кафедра Машинознавства, стандартизації та сертифікації (МСС),

 Кафедра механіки (МЕХ),

 Кафедра технологій аеропортів (ТА),

 Кафедра загальної та прикладної фізики (ЗПФ),

 Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, (КЕСТ)

а також діють навчально-дослідні інженерно-авіаційні центри, навчальний аеродром, ангар з натуральними зразками літальних апаратів, станція випробування авіаційних двигунів, аеродинамічні випробувальні труби, спеціалізовані класи авіаційної та ракетної техніки.

Факультет має потужну навчально-наукову базу щодо забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями „Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, „Авіаційний транспорт”, „Прикладна фізика та наноматеріали”, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, „Енергетичне машинобудування”, „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

 Для студентів, які мають відповідну мовну підготовку, створені групи, де повний курс навчання проводиться англійською мовою.

Кафедри факультету тісно співпрацюють з промисловими підприємствами, авіаційними компаніями та науковими закладами, де студенти проходять навчання зі спеціальних предметів, виробничі практики, виконують та захищають дипломні проекти. Серед цих підприємств: державне підприємство “АНТОНОВ”, ремонтний завод №410ЦА, авіаційні компанії та аеропорти України, центральне конструкторське бюро “АРМА”, державна холдингова компанія “АРТЕМ”, конструкторське бюро “ЛУЧ”, державна компанія “Укртрансгаз” та інші.

Декан: Кулик Микола Сергійович

Заступник декана: Квач Юлія Миколаївна

Заступник декана: Сидоренко Олександр Юрійович

Кабінет: 1-350

Тел.: 406-74-10, факс (044) 497-73-64, 066-734-7340.

E-mail: akf@npp.nau.edu.ua