В.о. директора: Слюняєв Артем Сергійович

Заступник директора – Шинкарчук Микола Володимирович

Кабінет: 8а-016

Тел.: 406-73-49

Навчально-науковий інститут неперервної освіти в Національному авіаційному університеті є базовим для впровадження концепціїї неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

У своїй діяльності Навчально-науковий інститут неперервної освіти ставить за мету оперативно реагувати на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи до організації змісту, форм і методів неперервного навчання й охопити усі складники освіти дорослих: формальну, неформальну та інформальну освіту.

Основна діяльність Інституту спрямовується на:

  • забезпечення неперервності навчання фахівців різних галузей економіки, насамперед, авіаційної і транспортної сфер, працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій як державної, так і приватної власності;
  • інноваційне оновлення в наданні освітніх послуг;
  • модернізацію змісту післядипломної освіти за сучасними іноваційними програмами;
  • впровадження нових форм організації навчальної діяльності слухачів та ефективних освітніх технологій.

Завданнями Інституту є:

  • підготовка фахівців ОС бакалавр, ОС магістр, надання можливості отримання другої (іншої) вищої освіти, підвищення кваліфікації, курсова підготовка, спеціалізація, стажування фахівців різних галузей економіки, працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій через очну, заочну форми навчання і заочну з елементами дистанційного навчання;
  • участь у наданні методичної, інформаційної, консультативної допомоги регіональним центрам підвищення кваліфікації працівників транспортної сфери, навчальним закладам, установам і організаціям, що здійснюють навчання в системі післядипломної освіти;
  • проведення наукових досліджень, результати яких мають використовуватися для забезпечення неперервності та індивідуалізації навчання, його актуальності і практичної спрямованості, впровадження інноваційних технологій реалізації програм освіти дорослих.

 СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Кафедри

Кафедра технологій управління здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Адміністративний менеджмент», «Управління проектами».

тел.: (044) 406–73–72
e-mail: itu@nau.ua

Кафедра публічного управління та адміністрування готує фахівців ОС бакалавр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент в органах публічного управління»,«Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні», «Суспільне самоврядування, регіональний розвиток та самоврядування».

тел.: (044) 406–79–92
e-mail: nnino.pya@gmail.com

Кафедра управління професійною освітою здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Психологія екстремальних і кризових ситуацій», «Управління інноваційною діяльністю».

тел.: (044) 406–74–96, (044) 406–74–00
e-mail: upo.nau@gmail.com

Центри

Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації організовує і проводить курсову підготовку та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі, нафтогазового комплексу, інформаційної безпеки, галузі міського господарства, екології та енергоефективності, землевпорядкування, психології; підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, додаткову освіту для студентів; проводить навчання за соціальними програмами та забезпечує якісне вивчення європейських мов.

тел.: (044) 406–70–34
e-mail: kpk@nau.edu.ua

Навчальний центр «Організація з підготовки до технічного обслуговування» здійснює підготовку авіаційного персоналу до ТО в межах дозволів, наданих Державною авіаційною службою України у відповідності до стандартів Європейського Союзу.

тел.: (044) 406–74–07
e-mail: mto@nau.edu.uа

Діяльність центру експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм спрямована на здійснення незалежної експертної оцінки освітніх та наукових програм в системі підвищення кваліфікації НАУ з метою їх впровадження в навчальний процес та подальшої сертифікації; розробку спільних з європейськими університетами міжнародних освітніх програм і їх акредитація, а також співпраця з підприємствами, організаціями та установами шляхом виконання замовлень на створення інноваційних освітніх та наукових програм підвищення кваліфікації на основі господарських договорів та договорів про співробітництво.

тел.: (044) 406–71–57
e-mail: maliniam@ukr.net

Контакти

 

Адреса: проспект Любомира Гузара, 1, м.Київ, 03058, корпус 8

Телефони: (044) 406–73–49, (044) 406–71–09, (044) 406–70–62, (044) 497–73–85

Сайт:

ino.nau.edu.ua

E-mail: ino@nau.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/ino.nau.edu