Факультет створено наказом ректора НАУ від 12.10.2018 р. № 466/од. на підставі рішення Вченої ради НАУ від 28.09.2018 р. (протокол № 6) через реорганізацію Інституту екологічної безпеки.

Витоки факультету пов’язані з факультетом аеропортів, що був заснований у 1968 р. Фундамент факультету заклали факультети: паливно-мастильних матеріалів, авіаційної наземної техніки, окремих кафедр. Ми з гордістю згадуємо прізвища вчених і викладачів, які працювали на кафедрах, в лабораторіях перелічених факультетів і фактично створили цей фундамент. Серед них професори Олександр Аксьонов, Олексій Литвинов, Олександр Козаченко, Володимир Запорожець, Володимир Турчак, Євген Баканов, Лев Буриченко, Павло Назаренко, В’ячеслав Терьохін, Віктор Белянський, Валентин Применко, Григорій Франчук, Вадим Токарев, Володимир Ісаєнко, Олександр Запорожець.

У складі факультету діє шість кафедр:

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини
Завідувач – Кошева Лариса Олександрівна, доктор технічних наук, професор.

Кафедра біотехнології
Завідувач – Гаркава Катерина Григорівна, доктор біологічних наук, професор.

Кафедра екології
Завідувач – Дудар Тамара Вікторівна, доктор технічних наук, доцент.

Кафедра хімії і хімічної технології
Завідувач – Кустовська Антоніна Дмитрівна, кандидат хімічних наук, доцент.

Кафедра цивільної та промислової безпеки
Завідувач – Халмурадов Батир Данатарович, кандидат медичних наук, професор.

Матеріально-технічна та навчально-методична база факультету:

 • галузевий навчальний центр з охорони праці на авіаційному транспорті;
 • лабораторія «Екобіобезпеки»;
 • навчальна лабораторія спектрофотометрії і дешифрування;
 • навчальна лабораторія цивільної безпеки;
 • навчально-наукова лабораторія «Аероекології»;
 • навчально-наукова лабораторія альтернативних моторних палив;
 • навчально-наукова лабораторія моделювання надійності систем;
 • навчально-наукова лабораторія технічного регулювання, стандартизації та сертифікації;
 • навчально-наукова лабораторія технологічних процесів у авіапаливозабезпеченні;
 • науково-дослідний Центр «Екобіобезпеки»;
 • науково-дослідний Центр екологічних проблем аеропортів.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

 

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

101 Екологія:
– Екологія та охорона навколишнього середовища

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
– Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи

161 Хімічні технології та інженерія:
– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
– Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 Біотехнології та біоінженерія:
– Фармацевтична біотехнологія
– Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія:
– Біомедична інженерія

172: Телекомунікації та радіотехніка:
– Біотехнічні та медичні апарати і системи

263 Цивільна безпека:
– Захист об’єктів критичної інфраструктури

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

101 Екологія:
– Екологія та охорона навколишнього середовища

161 Хімічні технології та інженерія:
– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
– Хімічні технології високомолекулярних сполук
– Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 Біотехнології та біоінженерія:
– Фармацевтична біотехнологія
– Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія:
– Біомедична інженерія

172: Телекомунікації та радіотехніка:
– Біотехнічні та медичні апарати і системи

263 Цивільна безпека:
– Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальностями:

101 Екологія

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 8.

Керівний склад:

Декан – д.т.н., професор, Матвєєва Ірина Валеріївна,
каб. 5-202 приймальна,
тел. +38 (044)406-79-34

Заступник декана з навчальної роботи– к.ф.-м.н., доцент Гроза Валентина Анатоліївна,
каб. 5-202 приймальна, тел. +38 (044)406-78-90.

Заступник декана з наукової роботи – д.т.н., доцент Тихенко Оксана Миколаївна,
каб. 3-416 приймальна, тел. +38 (044)406-77-65.

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 3, кабінет 416

Тел./факс:
+38 044 406-77-65

Е-mail: febit@nau.edu.ua