В.о.декана факультету: Ладогубець Наталія Віталіївна

Кабінет: 8-807а

Тел.: 406-70-36,408-65-31

Заступник декана з навчально-методичної роботи: Алпатова Олександра Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент 

Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності: Кокарєва Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (скорочено – ФЛСК) створено на базі реформованого Навчально-наукового гуманітарного інституту (скорочено – НН ГМІ) 1 лютого 2019 року. З часу заснування й до травня 2018 року підрозділ очолював доктор філологічних наук, професор Гудманян Артур Грантович. З травня 2018 року керівником призначено доктора філософських наук, професора Ягодзінського Сергія Миколайовича.

На факультеті працює висококваліфікований колектив, серед яких – 25 докторів наук і професорів, 180 доцентів і кандидатів наук. Станом на 1 лютого 2019 року до складу факультету входить 12 кафедр, із них 7 – випускові, 3 навчально-наукові та 9 навчальних лабораторії, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивний комплекс тощо. Більш детально зі структурою факультету можна ознайомитися в меню “Кафедри”. 

Створення у структурі Національного авіаційного університету навчального підрозділу гуманітарного спрямування пов’язане з двома важливими аспектами.

По-перше, невпинно зростає запит суспільства на фахівців гуманітарного профілю, підготовлених до професійної діяльності з урахуванням особливостей певних галузей з притаманною їм специфікою. Найбільш яскравий приклад цьому демонструє авіаційна галузь, яка відрізняється наявністю потенційних небезпек та високим рівнем складності авіаційної техніки і процесу її експлуатації. За сучасних умов безпека авіації найбільшою мірою визначається саме фактором людини. Багатовимірність людського фактору обумовлює актуальність мовної, психологічної, соціологічної, документознавчої складових. Напрацювання авіаційної галузі щодо роботи з фактором людини є найкращими взірцями для багатьох інших галузей діяльності з особливими умовами праці та підвищеним рівнем відповідальності, що створює значний суспільний попит на фахівців-гуманітаріїв, підготовлених в Національному авіаційному університеті.

По-друге, наявність гуманітарної складової в структурі такого навчального закладу, як Національний авіаційний університет, працює на підсилення традиційних напрямів підготовки фахівців, де викладання гуманітарних дисциплін відповідно до сучасних умов потребує кардинального переформатування. Потужні кадрові ресурси для забезпечення гуманітарної складової у підготовці авіаційних та суміжних фахівців інженерно-технічного профілю були сформовани завдяки розвитку у структурі Гуманітарного інституту відповідних кафедр як фахових та наукових осередків з можливостями актуальних спеціалізацій та поглибленого викладання гуманітарних дисциплін. 

Докладно про діяльність факультету, наукові заходи, дані для роботодавців, перелік стейкхолдерів, життя студентів та інша цікава й корисна інформація – на сайті Факультету та у соціальних мережах FacebookInstagramTwitter, а також у паблік групі Telegram .

Факультет здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр»
та освітньо-наукового ступеня PhD за такими спеціальностями:

ОС «Бакалавр»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність

Освітньо-професійна програма – Інформаційна аналітика та соціальні комунікації

035 «Філологія»
Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

052 «Політологія»
Освітньо-професійна програма – Політологія

053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма – Психологія
Освітньо-професійна програма – Практична психологія
Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу

054 «Соціологія»
Освітньо-професійна програма – Соціологія
Освітньо-професійна програма – Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів

231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма – Соціальна робота

ОС «Магістр»

011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійна програма – Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність

Бюджетних місць (2019 року): 3

033 «Філософія»
Освітньо-професійна програма – Філософія комунікації – набір з 2019 року
Бюджетних місць (2019 року): 3

035 «Філологія»
Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»
Бюджетних місць (2019 року): 12

053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма – Психологія
Освітньо-професійна програма – Практична психологія
Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу (заочна форма)
Бюджетних місць (2019 року): 18

054 «Соціологія»
Освітньо-професійна програма – Соціологія
Бюджетних місць (2019 року): 2

231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма – Соціальна робота
Бюджетних місць (2019 року): 8

Освітньо-науковий ступінь PhD

015 – Професійна освіта
053 – Психологія
054 – Соціологія