В.о.декана факультету: Смерічевський Сергій Францевич

Заступник декана – Попович Оксана Василівна

Кабінет: 2-314а

Тел.: 406-74-61,406-76-51

Факультет економіки та бізнес-адміністрування створений згідно наказу ректора від 31.10.2017 року № 509/од. на основі Інституту економіки та менеджменту (був створений у 2003 році), а початок свого функціонування бере у 1972 році (рік створення інженерно-економічного факультету)

Факультет економіки та бізнес-адміністрування готує фахівців, здатних впливати на економічні процеси країни та світу, формувати позитивний імідж українського бізнесу.

До складу факультету входить 8 кафедр:

Кафедра економіки повітряного транспорту, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, Арєф`єва Олена Володимірівна

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович

 Кафедра економічної кібернетики, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Іванченко Надія Олександрівна

 Кафедра економіки та бізнес-технологійзавідувач кафедри – Ушенко Наталія Валентинівна

 Кафедра міжнародної економіки, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Мізюк Світлана Георгієвна

 Кафедра економічної теорії, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Засанський Володимир Вячеславович

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування,  завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Антипенко Надія Василівна

Кафедра обліку і аудиту, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Кратт Олег Адольфович

Глибокi та рiзноманiтнi знання, практичнi навички забезпечує студентам висококвалiфiкований колектив викладачiв, у складi якого 17 докторiв наук, професорiв та 71 кандидат наук, доцент. 

03058, Київ-58, пр. Любомира Гузара 1, 2 корпус.
Тел. (044) 406-76-51

Електронна адресаdiriem@nau.edu.ua