Факультет економіки та бізнес-адміністрування створений згідно наказу ректора від 31.10.2017 року № 509/од. на основі Інституту економіки та менеджменту (був створений у 2003 році), а початок свого функціонування бере у 1972 році (рік створення інженерно-економічного факультету)

Факультет економіки та бізнес-адміністрування готує фахівців, здатних впливати на економічні процеси країни та світу, формувати позитивний імідж українського бізнесу.

  

 

До складу факультету входить 5 кафедр:

Кафедра економіки повітряного транспорту, завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор, Арєф`єва Олена Володимірівна.

 

Кафедра бізнес-аналітики та цифрової економіки, завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор Касьянова Наталія Віталіївна.

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри — Антипенко Надія Василівна.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування,  завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор Косова Тетяна Дмитрівна.

Кафедри економіки та бізнес технологій, завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор Чумак Оксана Володимирівна.

Глибокi та рiзноманiтнi знання, практичнi навички забезпечує студентам висококвалiфiкований колектив викладачiв, у складi якого 17 докторiв наук, професорiв та 71 кандидат наук, доцент. 

 

В.о. декана — кандидат економічних наук, доцент Петровська Світлана Володимирівна.

Заступник декана — Попович Оксана Василівна, к.е.н., доцент.

Адреса: проспект Гузара Любомира, 1, м.Київ, 03058,
2 корпус, к. 2.314
тел. +380 (44) 406-72-56 +380 (44) 406-76-51
e-mail: diriem@nau.edu.ua