Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» .

Вивчення двох іноземних мов є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин. Крім обов’язкової англійської мови, здобувачі вищої освіти вивчають другу іноземну, яку вони обирають самостійно із запропонованих: німецьку, французьку, іспанську, японську, турецьку, арабську, китайську мови.

На факультеті створено унікальні можливості для отримання подвійного диплому із закладами вищої освіти Греції, Польщі, Туреччини (англомовний бакалаврат).

На сьогоднішній день на факультеті навчається близько 1 500 студентів під керівництвом понад 100 висококваліфікованих викладачів

Спеціальності та освітні програми ОС БАКАЛАВР:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Міжнародна інформація
 • Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право

242 Туризм

 • Туризмознавство

061 Журналістика

 • Журналістика
 • Реклама і зв’язки з громадськістю

186 Видавництво та поліграфія

 • Технології електронних мультимедійних видань.

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Міжнародна інформація
 • Зовнішня політика і дипломатія

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародно-правове регулювання економічних відносин

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право

242 Туризм

 • Туризмознавство
 • Медичний туризм

061 Журналістика

 • Журналістика

186 Видавництво та поліграфія

 • Технології електронних мультимедійних видань

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD

за спеціальністю:

292 Міжнародні економічні відносини

 

У складі факультету діє 9 кафедр:

Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Завідувач – Степанов Олександр Петрович

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Завідувач – КОРОТКИЙ Тимур Робертович,, кандидат юридичних наук, доцент.

Кафедра іноземних мов

Завідувач – ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра журналістики

Завідувач – НЕСТЕРЯК Юрій Васильович, доктор наук з державного управління, кандидат філологічних наук з журналістики, доцент.

Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю

Завідувач – ІВАЩУК Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Завідувач – ДУДНИК Іван Миколайович, , доктор географічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій

Завідувач – ЛОБОДА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

 

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований та потужний склад науково-педагогічних працівників факультету, фахівці, практики.

Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 • Бібліотека з читальним залом;
 • Науково-навчальна лабораторія «Інформаційний ЦЕНТР ЄВРОСОЮЗУ»;
 • Науково-навчальна лабораторія телерадіожурналістики;
 • Науково-навчальна лабораторія соціальних опитувань та аналізу якості знань.

 

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військової кафедри Національного авіаційного університету.

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 4 та гуртожитку № 7.

Адміністрація факультету

 Декан факультету міжнародних відносин:

Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Заступник декана з навчально-методичної роботи:

Сидоренко Катерина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи:

Лесь Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент

Відповідальна за наукову роботу та міжнародне співробітництво:

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Координатор за програмами академічної мобільності:

Головатенко Марина Юріївна

Контактна інформація:

 • Адреса: 03058, Україна, м. Київ, Відрадний пр-т 4 (7 корпус);
 • Тел. +38 (044) 406 71 96;
 • @-mail ФМВ НАУ: imv@nau.edu.ua; fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Факультет по роботі з іноземними студентами:

 • тел. +38 (044) 406-72-49;
 • тел. +38 (044) 406-72-08;
 • тел. +38 (044) 408-28-23