Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС):

 • «Бакалавр»
 • «Магістр»
 • «Доктор філософії» (PhD)
 • «Доктор наук»

Переваги навчання на спеціальностях, які забезпечує ФМВ:

 • Вивчення двох іноземних мов, що є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин. Крім обов’язкової англійської мови, здобувачі вищої освіти вивчають другу іноземну, яку вони обирають самостійно із запропонованих (за умови успішного навчання можливим є вивчення і більшої кількості іноземних мов).
  Загалом, можливим є вивчення 13 іноземних мов: англійської, арабської, іспанської, італійської, китайської, німецької, новогрецької, польської, португальської, румунської, турецької, французької, японської тощо.
  Після закінчення навчання за відповідними спеціальностями, здобувачі отримують другу професійну кваліфікацію перекладача.
 • Наявність англомовного проєкту на ОП «Міжнародні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародне право» ОС «Бакалавр» та на ОП «Міжнародне право» ОС «Магістр». Здобувачам, що навчаються за програмами англомовного проєкту, дисципліни викладаються англійською мовою.
 • Можливість паралельного навчання, як на декількох спеціальностях ФМВ (наприклад, поєднуючи вивчення міжнародного бізнесу та права, або політології і міжнародних відносин і т.ін.), так і в інших ЗВО світу, разом із навчанням на ФМВ НАУ.
  На факультеті створено унікальні можливості для отримання подвійного диплому із закладами вищої освіти Греції, Польщі, Туреччини (англомовний бакалаврат).
 • Проходження стажування в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ та інших установах, з якими укладено двосторонні угоди про співпрацю.
 • Навчальний процес забезпечує висококваліфікований та потужний склад науково-педагогічних працівників факультету, до якого активно залучаються фахівці-практики: Надзвичайні та Повноважні Посли України, діючі секретарі вітчизняних посольств в різних країнах світу, аналітики державних установ, політичні консультанти, співробітники ЗМІ тощо.
 • Можливості для більш глибокого фахового розвитку, забезпечує залучення здобувачів до роботи Студентського наукового товариства ФМВ, численних студентських гуртків, що діють на факультеті.
 • Формуванню м’яких навичок та особистісному зростанню здобувачів сприяє участь в Молодіжному театрі-студії «Склянка води».

Гуртожитки

Студенти факультету з інших міст мають можливість проживати у гуртожитках НАУ.

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військової кафедри Національного авіаційного університету.

На сьогоднішній день на факультеті навчається майже 2 000 студентів та аспірантів під керівництвом понад 200 висококваліфікованих викладачів.

Спеціальності та освітні програми ОС «БАКАЛАВР»:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Міжнародна інформація
 • Міжнародні відносини
 • Міжнародні відносини (англомовний проєкт)

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний бізнес (англомовний проєкт)

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право
 • Міжнародне право (англомовний проєкт)

052 Політологія:

 • Політологія

054 Соціологія:

 • Соціологія

061 Журналістика:

 • Журналістика
 • Реклама і зв’язки з громадськістю

242 Туризм і рекреація:

 • Туризмознавство

186 Видавництво та поліграфія:

 • Технології електронних мультимедійних видань

Спеціальності та освітні програми ОС «МАГІСТР»:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Зовнішня політика і дипломатія
 • Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право
 • Міжнародне право (англомовний проєкт)

054 Соціологія:

 • Соціологія

242 Туризм і рекреація:

 • Туризмознавство

061 Журналістика:

 • Журналістика

186 Видавництво та поліграфія:

 • Технології електронних мультимедійних видань

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) здійснюється за спеціальностями:

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 293 Міжнародне право
 • 242 Туризм і рекреація
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика

Підготовка докторів наук за спеціальностями:

 • 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 12.00.11 – міжнародне право
 • 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
 • 27.00.04 – теорія та історія журналістики
 • 11.00.02 – економічна та соціальна географія
 • 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

У складі факультету діє 8 кафедр:

 • Кафедра міжнародних відносин та стратегічних студій
  Завідувач — РЖЕВСЬКА Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин, бізнесу та туризму
  Завідувач — ПОБОЧЕНКО Леся Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.
 • Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
  В.о. завідувача — МАКСИМОВИЧ Роман Олегович, кандидат юридичних наук.
 • Кафедра соціології та політичних наук
  В.о.завідувача — ХОМЕРІКІ Олена Андріївна, доктор соціологічних наук, професор.

 • Кафедра журналістики
  Завідувач — ВАСИЛЬЧЕНКО Вʼячеслав Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент.
 • Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю
  Завідувач — ІВАЩУК Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
 • Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій
  Завідувач — БОБАРЧУК Олександр Антонович, кандидат технічних наук.
 • Кафедра іноземних мов та перекладу
  Завідувач — ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Адміністрація факультету

Декан факультету міжнародних відносин — Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Заступник декана з навчально-методичної роботи — Сидоренко Катерина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент.

Заступник декана з наукової та міжнародної роботи:

Стригуль Марина Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент

Заступник декана з адміністративно-організаційної роботи — Бушок Олександр Олександрович.

Відповідальна з міжнародних зв’язків — Лобода Світлана Миколаївнадоктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний за студентську наукову роботу — Мендрін Олексій Вікторович, PhD.

Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 • Інформаційний центр Європейського союзу;
 • Європейська організація публічного права (представництво в Україні);
 • Науково-дослідна лабораторія «Центр німецького права»;
 • Науково-аналітичний «Центр дослідження Нового світового порядку та глобального розвитку»;
 • Навчальна лабораторія соціологічної експертизи соціально-політичних процесів;
 • Навчально-наукова лабораторія соціальних опитувань та аналізу якості надання освітніх послуг тощо.

Контактна інформація Факультету міжнародних відносин:

Адреса: Україна, м. Київ, пр-т Відрадний, 4 (7 корпус);

Тел.: +38 (044) 406 71 96;

e-mail ФМВ НАУfmv@npp.nau.edu.ua;

Тел. відбіркової комісії ФМВ НАУ: +38 (044) 406 72 26

e-mail відбіркової комісії ФМВ НАУ: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Приймальна комісія Національного авіаційного університету:

Адреса: 03058, Україна, м.Київ, просп. Гузара Любомира,1

Тел. (044) 497-41-05, (044) 406-70-38

e-mail: pk@nau.edu.ua