Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС):

«Бакалавр»,

«Магістр»,

«Доктор філософії» (PhD).

Переваги навчання на спеціальностях, які забезпечує ФМВ:

 • Вивчення двох іноземних мов, що є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин. Крім обов’язкової англійської мови, здобувачі вищої освіти вивчають другу іноземну, яку вони обирають самостійно із запропонованих (за умови успішного навчання можливим є вивчення і більшої кількості іноземних мов).
  Загалом, можливим є вивчення 12 іноземних мов: англійської, арабської, іспанської, італійської, китайської, німецької, новогрецької, польської, португальської, турецької, французької, японської тощо.
  Після закінчення навчання за відповідними спеціальностями, здобувачі отримують другу професійну кваліфікацію перекладача.
 • Наявність англомовного проєкту на ОП «Міжнародні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародне право» ОС «Бакалавр». Здобувачам, що навчаються за програмами англомовного проєкту, дисципліни викладаються англійською мовою.
 • Можливість паралельного навчання, як на декількох спеціальностях ФМВ (наприклад, поєднуючи вивчення міжнародного бізнесу та права, або політології і міжнародних відносин і т.ін.), так і в інших ЗВО світу, разом із навчанням на ФМВ НАУ.
  На факультеті створено унікальні можливості для отримання подвійного диплому із закладами вищої освіти Греції, Польщі, Туреччини (англомовний бакалаврат).
 • Проходження стажування в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ та інших установах, з якими укладено двосторонні угоди про співпрацю.
 • Навчальний процес забезпечує висококваліфікований та потужний склад науково-педагогічних працівників факультету, до якого активно залучаються фахівці-практики: Надзвичайні та Повноважні Посли України, діючі секретарі вітчизняних посольств в різних країнах світу, аналітики державних установ, політичні консультанти, співробітники ЗМІ тощо.
 • Можливості для більш глибокого фахового розвитку, забезпечує залучення здобувачів до роботи Студентського наукового товариства ФМВ, численних студентських гуртків, що діють на факультеті.
 • Формуванню м’яких навичок та особистісному зростанню здобувачів сприяє участь в Молодіжному театрі-студії «Склянка води».

Гуртожитки

Студенти факультету з інших міст мають можливість проживати у гуртожитках НАУ.

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військової кафедри Національного авіаційного університету.

На сьогоднішній день на факультеті навчається більше 1 500 студентів під керівництвом понад 150 висококваліфікованих викладачів.

Спеціальності та освітні програми ОС «БАКАЛАВР»:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Міжнародна інформація
 • Міжнародні відносини
 • Міжнародні відносини (англомовний проєкт)

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний бізнес (англомовний проєкт)

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право
 • Міжнародне право (англомовний проєкт)

052 Політологія:

 • Політологія

054 Соціологія:

 • Соціологія

061 Журналістика:

 • Журналістика
 • Реклама і зв’язки з громадськістю

242 Туризм і рекреація:

 • Туризмознавство

186 Видавництво та поліграфія:

 • Технології електронних мультимедійних видань

Спеціальності та освітні програми ОС «МАГІСТР»:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

 • Зовнішня політика і дипломатія
 • Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право:

 • Міжнародне право

054 Соціологія:

 • Соціологія

242 Туризм і рекреація:

 • Туризмознавство

061 Журналістика:

 • Журналістика

186 Видавництво та поліграфія:

 • Технології електронних мультимедійних видань

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) здійснюється за спеціальностями:

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 293 Міжнародне право
 • 242 Туризм і рекреація
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика

У складі факультету діє 8 кафедр:

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Завідувач – РЖЕВСЬКА Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Завідувач – ПОБОЧЕНКО Леся Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Завідувач – МАКСИМОВИЧ Роман Олегович, кандидат юридичних наук.

Кафедра журналістики

Завідувач – ВАСИЛЬЧЕНКО Вʼячеслав Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю

Завідувач – ІВАЩУК Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Завідувач – ДУДНИК Іван Миколайович, доктор географічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій

Завідувач – БОБАРЧУК Олександр Антонович, кандидат технічних наук.

Кафедра іноземних мов та перекладу

Завідувач – ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Адміністрація факультету

Декан факультету міжнародних відносин:

Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Заступник декана з навчально-методичної роботи:

Сидоренко Катерина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент

Заступник декана з адміністративно-організаційної роботи:

Лесь Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент

Заступник декана з наукової та міжнародної роботи:

Висоцька Марина Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з міжнародних зв’язків:

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний за студентську наукову роботу:

Мендрін Олексій Вікторович

Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 • Інформаційний центр Європейського союзу;
 • Європейська організація публічного права (представництво в Україні);
 • Науково-дослідна лабораторія «Центр німецького права»;
 • Науково-аналітичний «Центр дослідження Нового світового порядку та глобального розвитку»;
 • Навчально-наукова лабораторія соціальних опитувань та аналізу якості надання освітніх послуг тощо.

Контактна інформація Факультету міжнародних відносин:

Адреса: Україна, м. Київ, пр-т Відрадний, 4 (7 корпус);

Тел.: +38 (044) 406 71 96;

@-mail ФМВ НАУ: fmv@npp.nau.edu.ua;

Тел. відбіркової комісії ФМВ НАУ: +38 (044) 406 72 26

@-mail відбіркової комісії ФМВ НАУ: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Приймальна комісія Національного авіаційного університету:

Адреса: 03058, Україна, м.Київ, просп. Гузара Любомира,1

Тел. (044) 497-41-05, (044) 406-70-38

@-mail: pk@nau.edu.ua