Декан факультету – Завгородній Сергій Олександрович

Заступник декана – Гумен Микола Борисович

Заступник декана – Кривоносенко Олександр Петрович

Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій створено 27 травня 2009 року. Факультет є навчально-науковим підрозділом Національного авіаційного університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у галузі аеронавігації, радіотехніки, телекомунікацій, авіоніки,  електроніки, систем управління, радіоелектронних пристроїв та систем.  Діяльність Факультету провадиться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської організації з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL), Європейського агентства з безпеки авіації (EASA), Міжнародного союзу електрозв’язку (ІТU), Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (ІЕЕЕ) і спрямована на реалізацію міжнародної концепції глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження і організації повітряного руху (CNS/ATM).

Факультет аеронавігаціїелектронікитателекомунікацій має у своєму складі вісім кафедр:

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт».

Освітня програма: «Системи аеронавігаційного обслуговування»

Освітня програма: «Безпілотні авіаційні комплекси (Н)»

Освітня програма:«Обслуговування повітряного руху»

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітня програма: «Телекомунікаційні системи та мережі»

Освітня програма: «Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях»

Освітня програма:«Апаратура радіозв′язку, радіомовлення і телебачення»

Освітня програма:«Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

  • Кафедра авіоніки, завідувач – доктор технічних наук, професор Павлова Світлана Вадимівна

Спеціальність: 173 «Авіоніка»

Освітня програма: «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Освітня програма: «Комп’ютерний дизайн в авіоніці»

Спеціальність: 171 «Електроніка»

Освітня програма: «Електронні системи»

Освітня програма:«Електронні технології інтернету речей (Н)»

Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Освітня програма: «Фізична та біомедична електроніка»

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 
Спеціальність: 126 “Інформаційні системи та технології”
Освітня програма: «Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління»
 
Спеціальність: 171 «Електроніка»

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітня програма: «Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем»

а також Навчальний центр авіаційних тренажерів (НЦ АТ) та Навчальний центр засобів аеронавігаційного обслуговування.