Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) є навчально-науковим підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих авіаційних фахівців, проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у високотехнологічних і наукоємних галузях аеронавігації, радіотехніки, телекомунікацій, авіоніки, електроніки, автоматики та управління.

Діяльність ФАЕТ провадиться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської організації з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL), Європейського агентства з безпеки авіації (EASA), Міжнародного союзу електрозв’язку (ІТU), Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (ІЕЕЕ) і спрямована на реалізацію міжнародної концепції глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження і організації повітряного руху (CNS/ATM).

Відповідно до міжнародних вимог підготовка майбутніх авіаційних фахівців передбачає оволодіння професійно-орієнтованою англійською мовою на кафедрі авіаційної англійської мови. За всіма спеціальностями підготовка здійснюється за ОС «Бакалавр», «Магістр».

Навчальний процес, що проводиться більше як 80-ма кандидатами наук та більше як 40-ка докторами наук, забезпечено новітнім лабораторним обладнанням, устаткуванням  та тренажерами.

Навчальні плани всіх освітньо-професійних програм (ОПП) узгоджено з нашими партнерами, роботодавцями

та багатьма іншими українськими і закордонними підприємствами та установами.

Контакти

В.о. декана — Одарченко Роман Сергійович

Кабінет: 5-410

Тел.: 408-58-43, 406-76-75

E-mail: ian@nau.edu.ua

Офіційний сайт: faet.nau.edu.ua

Заступник декана — Гумен Микола Борисович, тел. 408-48-00.

Заступник декана — Кривоносенко Олександр Петрович, тел. 406-71-25.

Заступник декана — Бахтіяров Денис Ілшатович, тел. 406-71-25.