Декан – Завгородній Сергій Олександрович

Кабінет: 5-410

Тел.: 408-58-43, 406-76-75

E-mail: ian@nau.edu.ua

Офіційний сайт: faet.nau.edu.ua

 

Заступник декана – Гумен Микола Борисович, тел. 408-48-00.

Заступник декана – Кривоносенко Олександр Петрович, тел. 406-71-25.

Заступник декана – Бахтіяров Денис Ілшатович, тел. 406-71-25.

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) є навчально-науковим підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих авіаційних фахівців, проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у високотехнологічних і наукоємних галузях аеронавігації, радіотехніки, телекомунікацій, авіоніки, електроніки, автоматики та управління.

Діяльність ФАЕТ провадиться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської організації з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL), Європейського агентства з безпеки авіації (EASA), Міжнародного союзу електрозв’язку (ІТU), Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (ІЕЕЕ) і спрямована на реалізацію міжнародної концепції глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження і організації повітряного руху (CNS/ATM).

Відповідно до міжнародних вимог підготовка майбутніх авіаційних фахівців передбачає оволодіння професійно-орієнтованою англійською мовою на кафедрі авіаційної англійської мови. За всіма спеціальностями підготовка здійснюється за ОС «Бакалавр», «Магістр».

Навчальний процес, що проводиться більше як 80-ма кандидатами наук та більше як 40-ка докторами наук, забезпечено новітнім лабораторним обладнанням, устаткуванням  та тренажерами.

Навчальні плани всіх освітньо-професійних програм (ОПП) узгоджено з нашими партнерами, роботодавцями

та багатьма іншими українськими і закордонними підприємствами та установами.

Назва кафедри

Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем

Посилання

http://tks.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Одарченко Роман Сергійович

Спеціальність

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

«Телекомунікаційні системи та мережі»

Посилання

https://cutt.ly/pYLBYl0

Освітня програма

«Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології»

Посилання

https://cutt.ly/pYLBFut

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

«Телекомунікаційні системи та мережі»

Посилання

https://cutt.ly/qYLBBAs

Освітня програма

«Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

Посилання

https://cutt.ly/QYLB5Zj

Освітня програма

«Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»

Посилання

https://cutt.ly/AYLNi8T

Освітньо-науковий ступінь «Доктор філософії (PhD)»

Освітньо-наукова програма

«Телекомунікації та радіотехніка»

Посилання

https://cutt.ly/iYLNfKW

 

 

 

 

Назва кафедри

Кафедра авіоніки

Посилання

http://avionics.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Павлова Світлана Вадимівна

Спеціальність

173 «Авіоніка»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

«Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Посилання

https://cutt.ly/kYLMpdD

Освітня програма

«Комп’ютерний дизайн авіоніки»

Посилання

https://cutt.ly/ZYLMkjm

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

«Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Посилання

https://cutt.ly/oYLMnUZ

 

 

Назва кафедри

Кафедра аерокосмічних систем управління

Посилання

http://sula.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Мельник Юрій Віталійович

Спеціальність

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Посилання

https://cutt.ly/KYL1pPk

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Посилання

https://cutt.ly/vYL1lrf

 

 

Назва кафедри

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Посилання

http://akik.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Синєглазов Віктор Михайлович

Спеціальність

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Посилання

https://cutt.ly/mYLVjZu

Освітня програма

Інформаційні технології та інженерія авіаційних

комп’ютерних систем

Посилання

https://cutt.ly/PYLVR1k

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Посилання

https://cutt.ly/8YLVDD6

Освітньо-науковий ступінь «Доктор філософії (PhD)»

Освітньо-наукова програма

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології

Посилання

https://cutt.ly/nYLVBfg

 

 

Назва кафедри

Кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Посилання

http://kafelec.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Шутко Володимир Миколайович

Спеціальність

171 «Електроніка»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

Електронні системи

Посилання

https://cutt.ly/LYL0zEs

Освітня програма

Електронні технології Інтернету речей

Посилання

https://cutt.ly/iYL0bjl

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

Електронні системи

Посилання

https://cutt.ly/8YL0Tda

Освітня програма

Електронні прилади та пристрої

Посилання

https://cutt.ly/4YL0DTv

Спеціальність

153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

Фізична та біомедична електроніка

Посилання

https://cutt.ly/QYL0B1i

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

Фізична та біомедична електроніка

Посилання

https://cutt.ly/HYL02GQ

 

 

Назва кафедри

Кафедра аеронавігаційних систем

Посилання

http://www.ans.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Ларін Віталій Юрійович

Спеціальність

272 «Авіаційний транспорт»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма

Безпілотні авіаційні комплекси

Посилання

https://cutt.ly/fYL9w17

Освітня програма

Обслуговування повітряного руху

Посилання

https://cutt.ly/GYL9tVS

Освітня програма

Системи аеронавігаційного обслуговування

Посилання

https://cutt.ly/7YL9orZ

Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма

Безпілотні авіаційні комплекси

Посилання

https://cutt.ly/UYL9gvq

Освітня програма

Обслуговування повітряного руху

Посилання

https://cutt.ly/qYL9lVI

Освітня програма

Системи аеронавігаційного обслуговування

Посилання

https://cutt.ly/NYL9cQf

Освітньо-науковий ступінь «Доктор філософії (PhD)»

Освітньо-наукова програма

Авіаційний транспорт

Посилання

https://cutt.ly/ZYL9msG

 

 

Назва кафедри

Кафедра авіаційної англійської мови

Посилання

http://flyhigh.nau.edu.ua/

Завідувач кафедри

Пазюра Наталія Валентинівна