Дизайн  зараз є однією з найбільш популярних спеціальностей. Дизайн затребуваний в усіх галузях промисловості і народного господарства. Без дизайну не обходиться жодна сфера діяльності людини. Промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер’єрів, web-дизайн,  game-дизайн, рекламний дизайн – напрямків безліч. І який би напрямок не обрали студенти – у них завжди буде робота. Професія дизайнера – одна з тих, де студент може проявити свою креативність. Це можливість кожен день створювати щось нове, втілювати в життя свою ідею, опановувати нові технології і вдосконалюватись.

Професія дизайнера – це постійний саморозвиток і спілкування з творчими людьми з різних країн, обмін ідеями, творчі проекти, виставки, конкурси. Саме дизайнери створюють навколишнє середовище, міське середовище і інтер’єри, де людина перебуває більшість часу. Тому  через заняття дизайном ви можете змінити світ у кращий бік або просто заробити грошей для здійснення своїх мрій.

Кафедра дизайну інтер’єру здійснює підготовку студентів за основними напрямками сучасного дизайну – провідними з яких є ознайомлення з загальними принципами планування та облаштування житлових, офісних, розважальних, навчальних та інших приміщень. Програма підготовки включає два блоки: «бакалаври» і «магістри». Бакалаври отримують спеціальність «дизайн» і можуть працювати за фахом. «Магістр» – є більш науковим поглибленим ступенем освіти, де студенти отримують знання про дизайн середовища ,  дизайн в певних стилях, реставрацію, реконструкцію та реновацію будівель, а також промисловий дизайн. Переваги навчання: а)проекти виконуються на реальних підосновах, б)проводяться майстер-класи від провідних сучасних дизайнерів, в)студенти приймають участь у виставках-конкурсах, г)підбираються оздоблювальні матеріали з реальних робочих каталогів (у нас тісні зв’язки з багатьма фірмами).

Цілі навчання формування фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема дизайн-концепцій інтер’єрів різного призначення) та оцінюванням середовища комфортного перебування.

Ціль освітньої програми полягає у визначенні знань, ділових вмінь та навичок, а також освітніх компонент, методик навчання і програмних результатів навчання, що у сукупності формують системні професійні компетентності для формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини, зокрема дизайну інтер’єрів будівель та споруд, у тому числі тих, що забезпечують діяльність авіакомпаній (офіси, приміщення виробничого та цивільного призначення, навчальні центри, аеропорти, кабіни та салони літаків тощо); редизайн транспортних та інженерних споруд, інформаційне забезпечення та комунікативний дизайн.

Основний напрям

– дизайн інтер’єр

– промисловий дизайн

Кафедра дизайну інтер’єру здійснює підготовку студентів за основними напрямками сучасного дизайну – провідними з яких є ознайомлення з загальними принципами планування та облаштування житлових, офісних, розважальних, навчальних та інших приміщень. Програма підготовки включає два блоки: «бакалаври» і «магістри». Бакалаври отримують спеціальність «дизайн» і можуть працювати за фахом. «Магістр» – є більш науковим поглибленим ступенем освіти, де студенти отримують знання про дизайн середовища ,  дизайн в певних стилях, реставрацію, реконструкцію та реновацію будівель, а також промисловий дизайн. Переваги навчання: а)проекти виконуються на реальних підосновах, б)проводяться майстер-класи від провідних сучасних дизайнерів, в)студенти приймають участь у виставках-конкурсах, г)підбираються оздоблювальні матеріали з реальних робочих каталогів (у нас тісні зв’язки з багатьма фірмами).

Дипломні роботи

Дозвілля, виставки, конкурси

Збірник наукових праць

Семінари, олімпіали та конкурси

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (510 / 17,0)

1.1       Історія української державності та культури

1.2       Ділова українська мова

1.3       Фахова іноземна мова

1.4       Філософія

1.5       Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки ( 4890/ 163,0 )

2.1.1    Рисунок, живопис та пластанатомія

2.1.2    Композиція і кольорознавство

2.1.3    Історія українського та зарубіжного мистецтва та дизайну

2.1.4    Матеріалознавство та технології в дизайні

2.1.5    Проєктна графіка та ергономіка

2.1.6    Формоутворення та об’ємне моделювання

2.1.7    Типологія та методика дизайну

2.1.8    Комп’ютерне моделювання

2.1.9    Проєктування та макетування

2.1.10  Предметний дизайн

2.1.11  Моделювання меблів

2.1.12  Дизайн середовища

2.1.13  Універсальний дизайн

2.1.14  Обладнання інтер’єру

2.1.15  Дизайн інтер’єру

2.2. Цикл практичної підготовки ( 450 / 15,0)

2.2.1    Навчальні практики

2.2.1.1 Пленерна практика

2.2.2    Виробничі практики

2.2.2.1 Обмірна практика

2.2.2.2 Комп’ютерно-дизайнерська практика

2.2.2.3 Конструкторсько-технологічна практика

 

2.3. Атестація здобувачів вищої освіти ( 180 / 6,0)

2.3.1    Кваліфікаційна робота

3. Цикл дисциплін вільного вибору студента ( 1800 / 60,0 )

3.1       Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

3.1.1    Технічний рисунок

3.1.2    Малі архітектурні форми

3.1.3    Екологізація та енергоефективність будівель

3.1.4    Дизайн інтер’єрів житлових приміщень

3.1.5    Дизайн інтер’єрів громадських будівель і споруд

3.1.6    Ландшафтна архітектура

3.1.7    Сталий розвиток в дизайні

3.1.8    Етнодизайн

3.1.9    Синтез мистецтв

3.1.10  Дизайн промислових виробів

3.1.11  Графічний та web-дизайн

3.1.12  Дизайн інтер’єру в умовах реставрації та реконструкції

3.1.13  Сучасні технології та методи розрахунків

3.1.14  Підприємництво в дизайн-діяльності

3.1.15  BIM-менеджмент

 

3.2. Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

3.2.1    Універсальні методи дизайну

3.2.2    Креативне мислення дизайнера

3.2.3    Нарисна геометрія та перспектива

3.2.4    Екодизайн

3.2.5    Біодизайн

3.2.6    Особистий бренд дизайнера

3.2.7    Основи брендингу

3.2.8    Дизайн інтер’єрів транспортних засобів

3.2.9    Етика ділового спілкування

3.2.10  Пам’яткоохоронна діяльність

3.2.11  Новітні тенденції в дизайні

3.2.12  Ергодизайн

3.2.13  Конструкції будівель і споруд

3.2.14  Маркетинг в дизайні

3.2.15  Стратегічний менеджмент

Кафедра Дизайну інтерєру оснащена просторими аудиторіями, сучасними комп’ютерними класами, а також діє Навчальна лабораторія дизайну інтер’єру.

Основною метою навчальної лабораторії дизайн інтер’єру на кафедрі дизайну інтер’єру є якісна підготовка студентів освітніх ступенів бакалавр та магістр спеціальності «022 Дизайн».

Основними завданнями навчальної лабораторії є:

В навчальній лабораторії дизайну інтер’єру 9.412 – створення умов для опрацювання студентами навичок проектування інтер’єрів, оволодіння знаннями в галузі дизайну інтер’єрів, макетування та конструювання меблів та обладнання інтер’єрів, дипломне проектування 4 та 6 курсів. Навчальна лабораторія також надає можливість участі викладачів та студентів у фахових заходах : спеціалізованих вебінарах, он-лайн конференціях та конкурсах, які є необхідною складовою сучасної системи професійного навчання. Оволодіння науковими знаннями в галузі дизайн – проектування ( проведення засідань наукового гуртка, створення базису для отримання авторських свідоцтв на твір, підготування до олімпіад і конкурсів науково студентських робіт за спеціальністю).

БАЗИ ПРАКТИКИ

Національний авіаційний університет

Вища Професійна Школа в м. Хелм (Польща)

Укрпроєктреставрація

 

Після закінчення університету випускники можуть працювати за професіями:

 • Дизайнер (художник-конструктор);
 • Дизайнер графічних робіт;
 • Дизайнер інтер’єру;
 • Дизайнер меблів;
 • Дизайнер пакування;
 • Дизайнер промислових виробів та об’єктів.

Місце роботи випускників:

 • Дизайнерські організації;
 • Архітектурні організації;
 • Будівельні проєктні організації;
 • Науково-дослідні організації;
 • Рекламні агенції;
 • тощо

Професія дизайнера – це постійний саморозвиток і спілкування з творчими людьми з різних країн, обмін ідеями, творчі проекти, виставки, конкурси.

Діючими є укладені кафедрою міжнародні угоди про співробітництво між НАУ з університетами та установами ЄС.

У рамках програми Еразмус+ на основі договорів між Національним авіаційним університетом та навчальними закладами країн-партнерів (International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Bialystok University of Technology;   University of Cadiz, Lodz University of Technology; Салонніки, Вільнюс Wyzsa Skola Politechnika Krakowska  Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшко (Польща) Krakow Polytechnic University Tadeusz Kosciuszko (Krakow, Poland); Wyższa Szkoła Sztuki i Proektowania w Łodzi Poland; Państwowa wyższa szkoła zawodowa PWSZ Chełm, Poland).

Студенти на практиці В Хелмі:

 

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 19 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 33 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 25 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Працевлаштування за фахом

за спеціальністю «Дизайн» працюють:

 • випуск 2013 року — 83% респондентів
 • випуск 2014 року — 85% респондентів
 • випуск 2015 року — 88% респондентів 
 • усі молоді викладачі – наши випускники!
 • Усі працюють над кандидатськими дисертаціями!
 • ОБУХОВСЬКА Любава Василівна
  КАЛІНІЧЕНКО Віталіна Вікторівна
 • ОБУХОВСЬКА Еліна Василівна 

ВАШІ ПЕРСПЕКТИВИ

Любава Обуховска (2008),

асистент кафедри КТДІГ, кандидат наук НАУ

«Навчаючись на кафедрі, я отримала не тільки знання, за якими власне і прийшла, але й спілкування зі старшими колегами, які стали справжніми наставниками в процесі становлення мене як спеціаліста, викладача, науковця. Великим плюсом стало те, що кафедра дає конструктивну навчальну базу у багатьох напрямах: дизайн інтер’єру, предметний (промисловий) дизайн, дизайн середовища, графічний, текстильний, веб-дизайн. Усе це дає багато можливостей для реалізації себе і значно підвищує шанси на працевлаштування».

Юлія Повстяна (2009),

Дизайнер-проектант ТОВ “Cersanit Trade»

«В первую очередь, те знания и навыки, которые я получила, обучаясь на этой кафедре, помогли мне, еще будучи студенткой, устроится на работу, которая, естественно, внесла много корректив в становление меня как профессионала. И даже тот факт, что сейчас я занимаюсь довольно узкой специализацией, база, которую дает вуз помогает заполнить те пространства, которые на практике получать гораздо затратнее, как по времени, так и по усилиям».

Андрій Гакман (2010),

дизайнер служби новин каналу “1+1”

«Во-первых, атмосфера на кафедре потрясающая – творческий настрой, легкость в общении, как среди студентов (естественно), так и с преподавателями (что встречается гораздо реже), возможность развиваться в направлении, которое интересно именно мне, быть всегда в курсе передовых идей и событий. Последнее, кстати, сейчас является моими непосредственными обязанностями, что меня, признаться, радует, как в плане творческого развития, так и в финансовом, что в свою очередь позволяет заниматься научной деятельностью на кафедре».

Григорій Моісєєв (2011),

ERS Game Studio, скетчер 

«Вуз, кафедра и обучение на данной специальности с самого начала определили круг моих интересов, который оказался достаточно широким: от академического рисунка до самостоятельного решения архитектуры реколлекционных центров. Более того, после окончания учебы, я понял, что стал более адаптивным к буквально любым условиям работы. А то творческое начало, которое обусловило выбор профессии, было развито во время учебы, сейчас помогает решать самые разнообразные задания, которые стоят перед художником компьютерных игр».

Сідорова Марія-Юлія (2020)

Дизайнер меблів

ТОВ “Skandi Wood”

Навчання на даній спеціальності надало мені можливість ширше дивитися на дану професію, по закінченні вуза, я мала змогу працювати як дизайнер-проектант, візуалізатор, дизайнер меблів, так і навіть як суто графічний дизайнер. Краса цієї професії в її різноманітності. Більше того, розпочинати свою кар’єру можна вже після другого курсу, наданих знань достатньо щоб потроху підробляти, і тим самим закріплювати свої знання. Викладачі йдуть на зустріч, залюбки консультують у профільних питаннях. Також досить важливо те, що викладачі та діячі кафедри всіляко задіють студентів у всіляких воркшопах та творчих подіях, конкурсах.

Шепелюк Христина (2020)

Флорист, дизайнер (фріланс)

«За період навчання в університеті отримала велику базу не лише за спеціальністю дизайнера інтер’єру, а й промислового та навіть ландшафтного. На основі отриманих знань працюю дизайнером інтер’єру на фрілансі. Закінчила навчання на бакалавраті цього року, поки ще не визначилась з галуззю дизайну, яка найбільше б зацікавила. Тому далі продовжую навчання за спеціальністю дизайн інтер’єру, працюю флористом та паралельно беру замовлення на дизайн поліграфічної продукції і проходжу курси за напрямом веб-дизайн. Під час навчання було опрацьовано дуже багато матеріалів та розроблено велику кількість проектів за різними напрямками, тому кожен може під час навчання може спробувати себе у різних сферах, постійно розвиваючи свою фантазію»

Прізвище та імʼя випускникаПосадаМісце роботи,
населений пункт
Випуск 2013 року
1Новік ГаннаАсистент кафедри дизайну інтер’єруНАУ, Київ
2Шпичка ІринаХудожник-дизайнерВласна майстерня HANDMADE, м.Бердичів
3Власов ВолодимирВласник фірми (графдизайн)«Оперативна поліграфія», Київ www.5minut.net.ua
4Лазарев ФедірВласник, дизайнер (дизайн меблів, дизайн продуктов, пром.дизайн)

Фірма «Создатели металлоконструкций», Київ

http://cmk.blox.ua/

https://www.behance.net/Lazariev1989

5Тарнавський ЮрійВласник, дизайнер інтер’єру

“bro kiev desing studio”, Київ

http://www.brodesign.com.ua/

6Гриненко ЮліяДизайнерДизайн меблів та інтер’єру, Київ
Випуск 2014 року
1Бовкун МаринаФріланс-дизайнер інтер’єру, стажування у компанії “ODESD2”Фріланс-дизайнер, м.Київ
2Жук ВолодимирДизайнер ювелірних виробівЮвелірна компанія «Тимофеев», Біла Церква
3Штика ДінаДизайнер, стажування у дизайн-студії «Мележик-Арт» (Київ)Салон штор «Гардини», Біла Церква
4Бригинець ІринаДизайнер і фрілансер (дизайн інтер’єрів)

фірма “RLine interiors”, Київ

 

5Красовська ОльгаГрафдизайнер (лого, фірмовий стиль, фото)Фріланс-дизайнер, містечко у Миколаївській обл.
6Герасимова ВітаФріланс-дизайнерДизайн інтер’єрів, м.Київ і Київська обл.
7Шинкарчук ІринаДизайнер, ТМ «Епі-центр»Київ
8Кравчук ТетянаДизайнер інтер’єру, візуалізатор“Archivizer”, Київ
9Носач КатеринаДизайнерКиїв
10Степанюк Тетяна

Ландшафтний дизайнер

 

Дизайнер інтер’єру

ландшафтна фірма “Флора-дизайн”, Луцьк

ТМ “Новій Лінії”, Луцьк

11Лелюх АннаДекретБіла Церква
12Семенюк Юлія

WEB & UI/UX DESIGNER;

UI design для ПО у компанії GridinSoft

Компанія «9-lab», Київ

http://9-lab.com

13Квашук ОлександраДизайнер

Компанія Bestgift, Москва

http://www.bestgift.su

14Шабуневич КарінаВласник, дизайнер

Власна студія архітектури та дизайну “Арт Квадрат”, Москва (працюють по СНГ)

Artkvadrat.com.ua

15Прокопчук ІринаСтарший графічний дизайнер, керівник поліграфіїкомпанія АКцентр / ФОП Пишний / Поліграфія, м.Вінниця
16Паршук АннаДекретКанів
17Яків’юк АлінаІнженер кафедри дизайну інтер’єру, фрілансерНАУ, Київ
18Мартинюк МаріяДизайнери інтер’єру, власниці (ФОП)

Власна дизайн-студія “VIZIMA”, Київ

vizima-design.com.ua/

19Жирякова Вікторія  
20Рябоконь ВікторіяДизайнер інтер’єруФірма Greit (дизайн меблів), Київ
21Чепукас ЯнаДизайнер інтер’єру, фрілансерБудівельна компанія “Tailormade”, м.Київ
22Космачевська АнастасіяДизайнер-конструктор дитячих гральних комплексівКомпанія “Новые Горизонты” тех.отдел, Київ
23Сяфукова Вікторія

Дизайнер,

Фрілансер

Компанія “Дверная Фурнитура На Подоле”, Київ
23Дудін Олександрграф.дизайнер“SABONA” (Фабрика бумажной упаковки), Київ
24Богомолова АнфісаГраф і WEB дизайнерграфіка-анімація, закордонні стартапи
25Наджарян НадіяХудожник-ілюстраторАнімация, ілюстрація (Естонія)
26Леньшина Ольга

Комплексна діагностика стану здоров’я (гемосканирование);

Декоратор-фрілансер

Міжнародний кораловий клуб, Київ
Випуск 2015 року
1Захарук ВікторіяДизайнер, візуалізатор, фрілансПП, м.Вінниця
2Драга МаріяПомічник дизайнера-фрілансераКиїв, Бровари
3Прилуцький ЄвгенійСкульптор-різьбяр та дизайнер меблів, предметів інтер’єру

ФОП “Антоновский”, Київ

http://reforest.name

4Кучеренко ЮліяВізуалізаторПрацює на закордонного ПП
5Оксенюк ЮліяДизайнер, художниксело на Волині
6Сахно КатеринаДизайнерПП, Київ
7Лукашенко АльвінаДизайнер меблівТМ “RIGHT”, Київ
8Козійчук КатеринаДизайнер інтер’єруфріланс, Біла Церква
9Мельниченко ВікторіяДизайнер інтер’єру та меблів«ІнтерДизайн», м.Житомир
10Стеценко ОлексійІТ-технологіїм.Дубно
11Роктанен КостянтинДизайнер-фрілансерПіщанкаВінницяКиїв
12Джереловська ІннаГрафічний дизайнер

Фірма “Супермагніт”, Київ

http://www.supermagnit.com/about

13Савенок ОльгаВласник, фрілансер

“SAVENOK АRT GALLERY”, Київ

http://savenok.jimdo.com/

14Матвієнко ЯрославДизайнер на телеканаліКиїв
15Бучатська ОксанаДизайнер інтер’єру,візуалізаторФрілансер, Київ
16Чалієнко ОлексійІІ освіта “кінооператор”Фрілансер, Польща
17Алексєєнко-Люта ІлонаДизайнер інтер’єруФрілансер, Київ

Національний Авіаційний Університет
03058, Україна, м.Київ, просп. Любомира Гузара,1

НАУ, 9 корпус, ауд. 405-412

НАШ ТЕЛЕФОН: +38 044 406-76-45,

Кафедра дизайну інтер’єру 

НАШ САЙТ: http://iap.nau.edu.ua/index.php/kafedry/komp-yuternikh-tekhnologij-dizajnu