Дизайн  зараз є однією з найбільш популярних спеціальностей. Дизайн затребуваний в усіх галузях промисловості і народного господарства. Без дизайну не обходиться жодна сфера діяльності людини. Промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер’єрів, web-дизайн,  game-дизайн, рекламний дизайн – напрямків безліч. І який би напрямок не обрали студенти – у них завжди буде робота. Професія дизайнера – одна з тих, де студент може проявити свою креативність. Це можливість кожен день створювати щось нове, втілювати в життя свою ідею, опановувати нові технології і вдосконалюватись.

Професія дизайнера – це постійний саморозвиток і спілкування з творчими людьми з різних країн, обмін ідеями, творчі проекти, виставки, конкурси. Саме дизайнери створюють навколишнє середовище, міське середовище і інтер’єри, де людина перебуває більшість часу. Тому  через заняття дизайном ви можете змінити світ у кращий бік або просто заробити грошей для здійснення своїх мрій.

Кафедра дизайну інтер’єру здійснює підготовку студентів за основними напрямками сучасного дизайну – провідними з яких є ознайомлення з загальними принципами планування та облаштування житлових, офісних, розважальних, навчальних та інших приміщень. Програма підготовки включає два блоки: «бакалаври» і «магістри». Бакалаври отримують спеціальність «дизайн» і можуть працювати за фахом. «Магістр» – є більш науковим поглибленим ступенем освіти, де студенти отримують знання про дизайн середовища ,  дизайн в певних стилях, реставрацію, реконструкцію та реновацію будівель, а також промисловий дизайн. Переваги навчання: а)проекти виконуються на реальних підосновах, б)проводяться майстер-класи від провідних сучасних дизайнерів, в)студенти приймають участь у виставках-конкурсах, г)підбираються оздоблювальні матеріали з реальних робочих каталогів (у нас тісні зв’язки з багатьма фірмами).

Цілі навчання формування фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема дизайн-концепцій інтер’єрів різного призначення) та оцінюванням середовища комфортного перебування.

Ціль освітньої програми полягає у визначенні знань, ділових вмінь та навичок, а також освітніх компонент, методик навчання і програмних результатів навчання, що у сукупності формують системні професійні компетентності для формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини, зокрема дизайну інтер’єрів будівель та споруд, у тому числі тих, що забезпечують діяльність авіакомпаній (офіси, приміщення виробничого та цивільного призначення, навчальні центри, аеропорти, кабіни та салони літаків тощо); редизайн транспортних та інженерних споруд, інформаційне забезпечення та комунікативний дизайн.

Основний напрям

– дизайн інтер’єр

– промисловий дизайнКаефдра Дизайну інтерєру онсащена простороми аудиторіями, сучасними комп’ютерними класами, а також діє Навчальна лабораторія дизайну інтер’єру

Основною метою навчальної лабораторії дизайн інтер’єру на кафедрі дизайну інтер’єру є якісна підготовка студентів освітніх ступенів бакалавр та магістр спеціальності «022 Дизайн».

Основними завданнями навчальної лабораторії є:

В навчальній лабораторії дизайну інтер’єру 9.412 – створення умов для опрацювання студентами навичок проектування інтер’єрів, оволодіння знаннями в галузі дизайну інтер’єрів, макетування та конструювання меблів та обладнання інтер’єрів, дипломне проектування 4 та 6 курсів. Навчальна лабораторія також надає можливість участі викладачів та студентів у фахових заходах : спеціалізованих вебінарах, он-лайн конференціях та конкурсах, які є необхідною складовою сучасної системи професійного навчання. Оволодіння науковими знаннями в галузі дизайн – проектування ( проведення засідань наукового гуртка, створення базису для отримання авторських свідоцтв на твір, підготування до олімпіад і конкурсів науково студентських робіт за спеціальністю ).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2021/2022 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 22 100 грн./рік 

Магістр (денна) на 2021/2022 н.р. – 33 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 28 560 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ