Туризм як сфера професійної діяльності, передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту. Освітній процес за спеціальністю «Туризм» в НАУ здійснює кафедра міжнародного туризму та країнознавства за освітньо-професійними програмами «Туризмознавство» і «Медичний туризм», які забезпечують оволодіння такими професійними компетентностями як: здатність розробляти і управляти туристичним продуктом, здійснювати організацію туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного); здійснювати керівництво туристичними підприємствами всіх рівнів – від турагенств до крупних туроператорів. В підготовці фахівців робиться акцент на міжнародний туризм, тому однією з найважливіших компетентностей  є здатність спілкуватися професійною однією або декількома іноземними мовами.

Освітній процес здійснюють висококваліфіковані викладачі з великим досвідом роботи, серед яких 3 доктори наук, професори та 6 кандидатів наук, доцентів.

Найбільш суттєві особливості професійної підготовки такі:

– комплексна багатопрофільна підготовка на системних засадах;

– акцент на оволодіння компетентностями в сфері міжнародного туризму;

– фундаментальна підготовка з професійних іноземних мов;

– акцент на організації авіатранспортних туристичних перевезень.

Дисципліни, що вивчаються на ОПП «Туризмознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Дві іноземні мови,  туристичне країнознавство, історія та географія туризму,  , туроперейтинг, організація транспортних перевезень в туризмі, організація готельної та ресторанної справи, екскурсійна діяльність,  анімаційні послуги, маркетинг та менеджмент туризму, бухгалтерський облік в туризмі, економіка туристичного підприємства, екологічний, екстремальний та велнес туризм тощо.

Дисципліни, що вивчаються на ОПП «Туризмознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти: теоретичні проблеми туризмознавства, організація міжнародного туризму, міжнародний туристичний бізнес, геоглобалістика, управління проектами в туризмі, діагностика ринку туристичних послуг, управління регіональним розвитком туризму тощо.

 Значну частку мають дисципліни, які відображають профіль вищого навчального закладу: «Транспортні системи в туризмі», «Менеджмент якості авіаційних послуг в туризмі» тощо.

Лабораторії кафедри міжнародного туризму та країнознавства  оснащені сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення практичних та лабораторних робіт:

  • лабораторія туристичного країнознавства
  • лабораторія спортивного туризму
  • лабораторія  готельно-ресторанних послуг

ПРАКТИКИ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Виробничі практики проводяться у профільних відомствах і департаментах, а також організовані на базі відомих рекреаційно-туристичних, готельних, ресторанних комплексів, провідних туристичних фірм та агенцій як на території України, так і інших країн світу. Базами практик є Державне агентство розвитку туризму України, компанії «CORAL TRAVEL», «ФЕЄРІЯ», «КАЛІПСО УКРАЇНИ», «JOIN UP!», «TPG», «КИЙ АВІА», «HYATT REGENCY», INTERCONTINENTAL HOLIDAY» та ін.

Наявність у складі Національного авіаційного університету єдиного в Україні Інституту ICAO, інформаційного забезпечення, профільної випускаючої кафедри дає змогу забезпечувати якісну підготовку кваліфікованих фахівців з туризму. Під час щорічного проходження практики студенти знайомляться з кращим досвідом організації рекреаційно-туристичної діяльності, вивчають туристичний попит, набувають навички розробки перспективних турів на основі туристичного потенціалу України та інших країн світу.

Впроваджено виїзну практику за кордоном.

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства  має давні традиції у сфері туризму та підтримує тісні зв’язки з рекреаційними, туристичними,екскурсійними  підприємствами, та закладами харчування.

Кафедра активно співпрацює та проводить спільні тренінги. Ми співпрацюємо:

Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, зокрема паралельного навчання або стажування в Альпен-Адрія Університеті м. Клагенфурт (Австрія); проходять практичну підготовку у готелях та туристичних фірмах закордоном: у Туреччині, Болгарії, Греції та інших країнах; залучаються до міжнародних грантів та інших освітніх і наукових проектів.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 30 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 24 000 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 37 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 29 600 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники очолюють створені ними власні компанії (Ya Travel, Київ), мають власне кафе (Любовь-Морковь, Київ), працюють менеджерами в провідних туристичних фірмах України (TPG, Каліпсо Україна, CoralTravel, Join UP! тощо), зайняті операторами міжнародних систем бронювання квитків у КИЙАВІА, а також бортпровідниками авіакомпанії МАУ, працевлаштовані у найкращих готельних комплексах («HYATT REGENCY», «INTERCONTINENTAL»,«HOLIDAYINN», «RADISSON», «RADISSONBLU»), є gest-менеджерами успішних ресторанних закладів, організаторами авторських турів тощо.

Телефони: +38 (044) 406 74 54

E-mail: kraintur@ukr.net

Адреса:  03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус №7, ауд. 7.220.

Ми в соціальних мережах: https://www.facebook.com/tourism.nau/

Наш Telegram-канал: https://t.me/kmtk_nau/7