• Архітектурне проектування;
  • Інформатика та основи комп’ютерного моделювання;
  • Екологічні аспекти формування архітектурного середовища;
  • Дизайн архітектурного середовища;
  • Комп’ютерні інструментальні засоби і технології архітектурного проектування;
  • Геометричне моделювання та комп’ютерні технології в архітектурному дизайні;
  • Конструктивні та оздоблювальні матеріали;
  • Ландшафтна архітектура;
  • Методологія наукових досліджень та педагогіка вищої школи;
  • Основи теорії системного аналізу та евристика в архітектурі

Навчальні приміщення:

корпус №4, аудиторія 210;

корпус №3, аудиторія 104;

корпус №8, аудиторія 002, аудиторія 111

Бази практик:

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА:

м. Київ, ДП «Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

м. Київ, ДП «Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»,

м. Київ, НАУ Навчально-науковий інститут Аеропортів, кафедра архітектури

м. Київ, Allbau Software GmbH

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 29 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 23 200 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 34 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 25 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

м.Київ, 03058, просп. Любомира Гузара, 1;

корпус №4, аудиторія 212;

корпус №8, аудиторія 111;

Телефон: +38 (044) 406-73-93;

Пошта: kaf.arch.nau@gmail.com