Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, яка об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розробки комп’ютерних систем, тобто апаратного і програмного забезпечення. Комп’ютерна інженерія охоплює все апаратне забезпечення ПК. Це і розробка аналогових і гібридних плат, і проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв, адміністрування комп’ютерних систем і мереж.

В нашому університеті ця спеціальність представлена двома освітньо-професійними програмами: «Комп’ютерні системи та мережі» і «Системне програмування».

Комп’ютерні системи та мережі – це спеціалізація орієнтована на розробку  та застосування апаратного і спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуальної обробки інформації, управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів, адміністрування комп’ютерних систем і мереж.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж забезпечує фундаментальну підготовку в галузі проектування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж,  а також у сфері використання сучасних інформаційних технологій, експлуатації корпоративних та глобальних мережевих систем, а  випускники кафедри успішно працюють у наукових, освітніх, проектно-конструкторських, фінансових та інших закладах, установах та підприємствах.

Системне програмування – це спеціальність, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

Якщо ви цікавитеся інформатикою та програмуванням зокрема, хочете дізнатися як відбувається взаємодія програм та комп’ютерних пристроїв, бажаєте навчитися створювати системні та прикладні програми, то запрошуємо до навчання за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-професійної програми «Системне програмування».

 

Кафедра комп’ютеризованих систем управління забезпечує професійну підготовку фахівців у сфері створення програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій. Особлива увага приділена комп’ютерним технологіям, які призначені для розроблення та дослідження систем штучного інтелекту, роботизованих апаратно-програмних комплексів, інтелектуальних інформаційно-пошукових систем, мультиплатформених програмних засобів, систем аналізу «великих даних» (big data), вбудованих і мобільних систем, системного та прикладного програмного забезпечення, баз даних і знань, системних і мобільних додатків, веб-сервісів тощо.

 

У процесі навчання студенти оволодівають сучасними технологіями:

Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер/WASM/MASM, PHP, Prolog, Lisp, F#, Python, Java.

Інтернет-технології: HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML, MySQL, jQuery, AJAX.

Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування: STL, Boost, WinAPI, POSIX, GTK, Qt, .NET Framework, MPI, React/React Native.

Середовища розробки: Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio, gcc, KDevelop, Eclipse, IntellijIDEA, NetBeans, Android Studio.

Середовища розробки програм для мікроконтролерів: WinAVR, AVRStudio, CCS, MPLAB, компілятор PICC.

Середовища розробки драйверів: WinDDK, Numega Driver Studio

Операційні системи: Windows, Windows server, Linux.

Дисципліни, що вивчаються

 • Програмування
 • Системне програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Дослідження і проектування вбудованих і мобільних систем
 • Функціональне та логічне програмування
 • Комп’ютерні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Програмування комп’ютерних мереж
 • Дослідження і програмування інтерфейсів користувача
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Організація баз даних
 • Комп’ютерна електроніка
 • Комп’ютерна логіка
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Системне програмне забезпечення
 • Технологія проектування комп’ютерних систем
 • Технологія проектування програмних систем
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
 • Теорія інформації та кодування
 • Методи комп’ютерного моделювання
 • Системний аналіз та імітаційне моделювання
 • Математичне програмування
 • Дослідження операцій
 • Сучасна теорія управління
 • Захист інформації у комп’ютерних системах
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Системи штучного інтелекту
 • Інтернет-технології в системах та мережах
 • Діагностика та експлуатація комп’ютерів
 • Технології мультимедіа
 • Роботизовані апаратно-програмні комплекси
 • Методи аналізу “великих даних” (big data)
 • Дослідження мультиплатформених програмних засобів
 • Теоретичні основи штучного інтелекту
 • Управління проектами інформатизації
 • Програмне забезпечення інтернету речей
 • Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи
 • Розподілені інформаційні системи
 • Технології хмарних обчислень

Дисципліни, що викладаються англійською мовою:

 • Discrete Mathematics
 • Object Oriented Programming
 • System Programming
 • System Software
 • Methods for a “Big Data” Analysi

Студентське науково-технічне товариство

На базі кафедри комп’ютеризованих систем управління функціонує студентське науково-технічне товариство (СНТТ). Напрями досліджень:

 • Комп’ютеризовані системи управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів
 • Комп’ютерні технології інтелектуальної обробки текстової інформації
 • Робототехніка
 • Професійний веб-дизайн
 • 3D-графічна візуалізація онлайн
 • Програмування мікропроцесорних систем

Наші студенти беруть участь в роботі наукових конференцій та семінарів:

 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «ПОЛІТ».
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу».
 • Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».
 • Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА»: секція «Комп’ютерні технології».
 • Міжнародний конгрес «Авіація в ХХI сторіччі».

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова, Інститутом проблем математичних машин і систем, Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін.

Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає студентам можливості:

 • знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій;
 • брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.

Працевлаштування:

 • Компанії всіх форм власності, що працюють в галузях промисловості та інформаційних технологій
 • Компанії-розробники програмного забезпечення, інтернет-провайдери, інтернет-портали
 • Державні установи, міністерства і відомства
 • Банки та інші фінансово-кредитні установи
 • Науково-дослідні лабораторії університетів, відомчих науково-дослідних інститутів та інститутів Національної академії наук України

Співробітництво з науковою спільнотою в рамках міжнародних наукових проектів, наукових конференцій, продовження навчання за кордоном. Участь в проектах щодо розроблення інтелектуальних систем управління, систем управління робототехнічними пристроями, маніпуляторами, мобільними та програмними пристроями.

Чжецзянський технологічний університет (КНР, Ханчжоу) – співробітництво в галузі мультисенсорного оброблення інформації, прискореного навчання робототехнічних пристроїв та навчання їх певним навичкам.

Компанія Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) – співробітництво щодо спеціалізованого навчання, проведення стажувань, проведення тренінгів, проведення семінарів та інше.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 25 600 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 37 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 29 600 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Основні напрями діяльності випускників :

 • системні програмісти (розробники програмного забезпечення, розробники мікроелектронних пристроїв)
 • фахівці технічних та інформаційних відділів
 • розробники клієнт-серверних програмних засобів
 • розробники багатопоточних та паралельних програмних засобів
 • web-програмісти
 • системні та мережеві адміністратори
 • адміністратори баз даних
 • системні аналітики
 • аналітики комп’ютерних систем та мереж.

Наші випускники працюють в провідних компаніях:

Кафедра комп’ютерних систем та мереж:

(044) 497-72-57 – завідувач кафедри

(044) 406-76-78 – викладацька

 E-mail: ksm.fccpi@gmail.com

 Сайт: http://ksm.nau.edu.ua/

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1

корпус № 5, ауд. 5-116.

 

Кафедра комп’ютеризованих систем управління:

(044) 406-79-70 – завідувач кафедри

(044) 406-73-62 – викладацька

 E-mail: ccs@nau.edu.ua

 Сайт: http://ccs.nau.edu.ua/

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1

корпус № 5, ауд. 5-214.