Якщо Ви бажаєте досягти успіхів та утвердити своє положення в житті, то кращою можливістю для цього слід обрати одну з освітньо-професійних програм 161 спеціальності «Хімічні технології та інженерія»:

– «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів». Адже нафта і  продукти ії переробки відіграють провідну роль у ресурсо- та енергозабезпеченні суспільства.

– «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Отримання високомолекулярних сполук та створення на їх основі нових композиційних полімерних матеріалів є необхідним етапом для застосування полімерів практично у всіх галузях виробництв – від побутової, медичної, транспортної до космічної.

– «Хімічна технологія альтернативних енергоносіїв» Створення нових сучасних, актуальних технологій для отримання відновлюваних, альтернативних джерел енергії є вимогою часу.

Кафедра хімії і хімічної технології готує досвідчених фахівців за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» всіх рівнів вищої освіти – бакалавр, магістр, доктор філософії (кандидат наук), доктор наук.

ОПП “Хімічна технологія палив”, “Хімічна технологія високомолекулярних сполук”

Перелік дисциплін освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:

1 КУРС

 • Українська мова
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Екологічна хімія
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Інженерна графіка
 • Вступ до фаху
 • Фізика
 • Технологія первинної переробки нафти
 • Хімія мономерів

2 КУРС

 • Філософія
 • Фізика
 • Органічна хімія
 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Основи пошуку та добування природних енергоносіїв
 • Фізико-хімія полімерів
 • Органічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Хімія і фізика нафти
 • Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів
 • Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
 • Електротехніка та основи електроніки

3 КУРС

 • Процеси та апарати хімічних виробництв
 • Аналітична хімія
 • Фізична хімія
 • Електротехніка та основи електроніки
 • Хімія і фізика нафти
 • Військова підготовка (вибірково)
 • Промислова нафтохімія
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Інструментальні методи хімічного аналізу
 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 • Промислова нафтохімія
 • Хімія та технологія еластомерів

4 КУРС

 • Загальна хімічна технологія
 • Економіка, організація та управління хімічними підприємствами
 • Основи проектування хімічних виробництв
 • Основи охорони праці
 • Технологія виробництва мастильних матеріалів
 • Корозія матеріалів
 • Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Транспортування нафти та продуктів її переробки
 • Військова підготовка (вибірково)
 • Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
 • Технологічні основи виробництва полімерних покриттів
 • Контроль якості лакофарбових покриттів
 • Устаткування виробництв високомолекулярних сполук і лакофарбових матеріалів
 • Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
 • Технологія глибокої переробки нафти
 • Хімія мастильних матеріалів
 • Газохімія
 • Обладнання виробництва переробки нафти та газу
 • Технологія виробництва високомолекулярних сполук
 • Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
 • Хімія пігментів і наповнювачів
 • Хімія та технологія олігомерів для покриттів

ОПП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

“Бакалавр”

Найменування дисципліни

 • Альтернативні енергоресурси. Вступ до фаху
 • Хімічна технологія переробки традиційної і альтернативної сировини
 • Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв
 • Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація
 • Енерготехнологія та ресурсозбереження
 • Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали
 • Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини 
 • Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив
 • Фізико-хімічні методи аналізу традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів 
 • Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку альтернативних моторних палив 
 • Основи водневої енергетики
 • Обґрунтування проектів виробництва та упровадження альтернативних енергоносіїв
 • Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної та альтернативної сировини
 • Організація випробувань альтернативних моторних палив  і мастильних матеріалів
 • Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив 
 • Основи трибохімічних процесів 
 • Контроль та керування альтернативними хіміко-технологічними процесами
 • Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів
 • Основи хіммотології

“Магістр”

Найменування дисципліни

 • Токсичність паливно-мастильних матеріалів
 • Методологія наукових досліджень та обробки експериментальних даних
 • Сучасні технологічні процеси одержання альтернативних енергоресурсів
 • Комп’ютерні технології проектування процесів одержання альтернативних енергоресурсів
 • Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів
 • Синтез моторних палив
 • Біотехнології у виробництві біопалив
 • Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів
 • Автоматичні системи управління технологічних процесів  в хімічних виробництвах
 • Застосування палив, мастильних матеріалів з використанням альтернативних компонентів
 • Перспективні джерела живлення транспортних засобів
 • Присадки у виробництві сучасних палив

 

 

З моменту першого випуску за спеціальностями «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» та «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» минуло 9 років. За цей час дипломи спеціалістів та магістрів здобули більше 450 студентів, з них диплом з відзнакою отримали близько 60 студентів.

Здійснювати перші кроки в науці їм допомагають досвідчені викладачі, завдяки яким студенти можуть показати свої знання і навички в різноманітних наукових конференціях.

Показовими є участь та завойовані місця на «Всеукраїнській студентській олімпіаді з Хімії ї хімічної технології» у 2012–2019 роках.

Досягненням є й перемога в Всеукраїнському конкурсі на кращу дипломну роботу. Кафедра хімії і хімічної технології приймає учасників цього конкурсу з усієї України вже третій рік поспіль.

Матійчук Денис та Двигон Василь здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі науково-інженерних проектів «Безпілотна авіація», та отримали чек у розмірі 15000 грн. на продовження досліджень і вдосконалення моделі комплексу «Небесний патруль».

Фармацевтичні компанії «Дарниця» та «Артеріум» запрошують випускників кафедри до роботи в аналітичних лабораторіях визначення якості лікарських засобів. Працюють випускники і лабораторіях контролю якості паливно-мастильних матеріалів в «Укрзалізниці» та міжнародному аеропорті «Бориспіль».

В Авіаційному університеті, після закінчення навчання в аспірантурі, працюють молоді випускники – Гаєвська Т.А., Кравчук Т.В., Босак Ю.С.

Міжнародна співпраця з університетами:

 • Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (стажування НПП, участь у програмі Erasmus+, участь у конференціях);
 • Університет Ополе (участь у програмі Erasmus+, участь студентів у літній мовній школі);
 • Жешувський технологічний університет (участь у програмі Erasmus+, участь студентів у конференціях, проведення наукових досліджень);
 • Університет Анадолу (участь у конференціях; заявки на участь у програмі Erasmus+);
 • Університет Упсали Програма балтійських університетів «Baltic university program» (участь студентів та НПП у конференціях, семінарах, тренінгах).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2021/2022 н.р. – 17 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 14 450 грн./рік 

Магістр (денна) на 2021/2022 н.р. – 22 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 18 700 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Пишаємося випускниками, що продовжили свою роботу в наукових та комерційних установах України.

 • Кравчук В. – заступник начальника управління контролю якості компанії WOG.
 • Шман К. – провідний фахівець управління контролю якості компанії WOG.
 • Наконечна О. – завідувач лабораторії КП «Ірпіньводоканал».
 • Артемук С.І. – головний технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Бабанов В.В. – технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Сидоренко Н.А. – провідний інженер-технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Пашко Т. – інженер-технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Хороняк Ю. – інженер-лаборант 10Хіммотологічного Центру Міністерства оборони України.
 • Березницький Я. – відділ гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
 • Сімейко К.В. – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Інституту газу НАН України.

Завідувач кафедри 

 Чумак Віталій Лукич  

+38 (044) 406-71-08    

12-208 

Заступник завідувача

Ясакова Татяна Юріївна

+38 (044) 406-74-73

12-210

Завідувач лабораторії

Босак Юлія Сергіївна

+38 (044) 406-74-51

12-206

Викладацька

+38 (044) 406-74-73
+38 (044) 406-74-99

12-210
12-212

Електронна адреса для листування: kafedra_hht@ukr.net

Кафедра у соціальних мережах:
FB @HHTNAU1933
Instagram @HHTNAU

БуклетХП

БуклетАП