Якщо Ви бажаєте одержати сучасну освіту, яка дозволить вам стати висококваліфікованим фахівцем, що користується високим попитом на ринку праці, з гідною заробітною платою, то спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» пропонує такі освітньо-професійні програми: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів; Хімічні технології альтернативних енергоресурсів; Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів.

 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів. Освітньо-професійна програма дозволяє підготувати фахівців у галузі одержання палив переробкою нафти, природного газу та твердих енергоносіїв, а також паливозабезпечення транспортної та комунальної галузі, що сприяє енергонезалежності нашої країни.
 • Хімічні технології альтернативних енергоресурсів. Освітньо-професійна програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців у галузі альтернативних палив і джерел енергії. Створення нових сучасних, актуальних технологій для отримання відновлюваних, альтернативних джерел енергії є вимогою часу.
 • НОВА! Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів. Ціллю освітньої-професійної програми є формування фахівців з впровадження та застосування хімічних технологій виробництва лікарських речовин та медичних виробів, що користуються широким попитом в фармакології, медицині, санітарній гігієні, спеціалізованому харчуванні і зокрема з урахуванням потреб авіаційно-космічної галузі.

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Історія української державності та культури

Ділова українська мова

Філософія

Фахова іноземна мова

Вступ до спеціальності

Вища математика

Фізика

Загальна та неорганічна хімія

Фізичне виховання та самовдосконалення

Обчислювальна математика  в хімічній технології

Органічна хімія

Інженерна графіка

Охорона праці і навколишнього середовища в галузі

Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів

Аналітична хімія

Контроль та управління якістю продукції у галузі

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Хімія і фізика нафти та газу

Інструментальні методи хімічного аналізу

Фізична хімія

Технології первинної та глибокої переробки нафти

Поверхневі явища та дисперсні системи

Газохімія

Загальна хімічна технологія

Процеси та апарати хімічних виробництв

Технології виробництва та використання палив, змащувальних матеріалів, спеціальних рідин для автомобільної, авіаційної та ракетної техніки.

Основи проектування хімічних виробництв

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

Економіка, організація та управління хімічних підприємств

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Історія української державності та культури

Ділова українська мова

Фахова іноземна мова

Філософія

Фізичне виховання та самовдосконалення

Вища математика

Фізика

Загальна та неорганічна хімія

Обчислювальна математика  в хімічній технології

Органічна хімія

Інженерна графіка

Охорона праці і навколишнього середовища в галузі

Аналітична хімія

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Фізична хімія

Інструментальні методи хімічного аналізу

Поверхневі явища та дисперсні системи

Процеси та апарати хімічних виробництв

Загальна хімічна технологія

Основи проектування хімічних виробництв

Математичне моделювання та оптимізація обєктів хімічної технології

Економіка, організація та управління хімічних підприємств

Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності

Фізико-хімічні методи аналізу та організація випробувань традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів

Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв

Раціональне використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів на транспортних засобах

Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини

Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами виробництва альтернативних палив

Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали

 

Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів

Історія української державності та культури

Ділова українська мова

Філософія

Фахова іноземна мова

Вступ до фаху. Лікарські речовини та медичні вироби

 

Вища математика

Фізика

Загальна та неорганічна хімія

Фізичне виховання та самовдосконалення

Обчислювальна математика  в хімічній технології

Органічна хімія

Інженерна графіка

Охорона праці і навколишнього середовища в галузі

Матеріали і технології виробництв медичних виробів

Аналітична хімія

Синтез та ідентифікація органічних речовин

Технології чистих приміщень

Біоорганічна і біохімія

Інструментальні методи хімічного аналізу

Фізична хімія

Фармацевтична хімія

Поверхневі явища та дисперсні системи

Синтез і властивості сорбентів медичного призначення

Загальна хімічна технологія

Процеси та апарати виробництв лікарських препараті та медичних виробів

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів фармацевтичних виробництв

Інноваційні розробки та впровадження лікарських речовин і медичних виробів в авіаційній галузі

Валідація виробництв лікарських засобів і продукції медичного призначення

Основи проектування виробництв лікарських засобів та медичних виробів

Економіка, організація та управління хімічних підприємств

 

З моменту першого випуску за спеціальностями «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» та «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» минуло 15 і 5 років відповідно. За цей час дипломи спеціалістів та магістрів здобули більше 1000 студентів, з них диплом з відзнакою отримали близько 100 випускників.

Здійснювати перші кроки в науковій діяльності студентам допомагають досвідчені викладачі кафедри хімії і хімічної технології. Свої наукові досягнення студенти демонструють на різноманітних наукових конференціях.

Підтвердженням високого рівня знань, вмінь і наукових досягнень студентів є:

Призові місця на «Всеукраїнській студентській олімпіаді з Хімії ї хімічної технології» у 2009–2019 роках. Кафедра хімії і хімічної технології виступала як її організатор у 2009-2011 роках.

Досягненням й перемога в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Кафедра хімії і хімічної технології виступала як організатор цього конкурсу у 2015-2017 роках.

Матійчук Денис та Двигон Василь здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі науково-інженерних проектів «Безпілотна авіація», та отримали чек у розмірі 15000 грн. на продовження досліджень і вдосконалення моделі комплексу «Небесний патруль».

Фармацевтичні компанії «Дарниця», «Фармак» та «Артеріум» запрошують випускників кафедри до роботи в аналітичних лабораторіях визначення якості лікарських засобів. Працюють випускники і в лабораторіях контролю якості паливно-мастильних матеріалів транспортної галузі, а також в міжнародних аеропортах України, в «Укрзалізниці», підприємствах Міністерства Оборони України та інших.

В Авіаційному університеті, після закінчення навчання в аспірантурі, працюють молоді випускники – Кравчук Т.В., Босак Ю.С.

З 2017 року професори кафедри здійснюють підготовку докторів філософії з спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Міжнародна співпраця з університетами:

 • Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (стажування НПП, участь у програмі Erasmus+, участь у конференціях);
 • Університет Ополе (участь у програмі Erasmus+, участь студентів у літній мовній школі);
 • Жешувський технологічний університет (участь у програмі Erasmus+, участь студентів у конференціях, проведення наукових досліджень);
 • Університет Анадолу (участь у конференціях; заявки на участь у програмі Erasmus+);
 • Університет Упсали Програма балтійських університетів «Baltic university program» (участь студентів та НПП у конференціях, семінарах, тренінгах).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 17 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 12 750 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 22 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 16 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Пишаємося випускниками, що застосовують свої знання у вробничих та наукових установах України,  державної та комерційної фом власності.

 • Сімейко К. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник інституту газу НАН України.
 • Шман К. – провідний фахівець управління контролю якості компанії WOG.
 • Артемчук Ю. – начальник лабораторії комбінату «Айстра»
 • Наконечна О. – завідувач лабораторії КП «Ірпіньводоканал».
 • Артемук С.І. – головний технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Сопрук О. – Начальник пересувної лабараторії десятий хіммотологічний центр Міністерства оборони України.
 • Кравчук В. – заступник начальника управління контролю якості компанії WOG.
 • Вовк Ю.О. – молодший науковий співробітник УкрНДІ «Ресурс».
 • Бабанов В.В. – технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Сидоренко Н.А. – провідний інженер-технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Пашко Т. – інженер-технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Хороняк Ю. – інженер-лаборант  десятий хіммотологічний центр Міністерства оборони України
 • Шман К. – провідний фахівець управління контролю якості компанії WOG.
 • Наконечна О. – завідувач лабораторії КП «Ірпіньводоканал».
 • Іванченко О.В. – начальник лабораторії якості ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Пашко Т. – інженер-технолог ТОВ КСМ ПРОТЕК.
 • Березницький Я. – відділ гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
 • Клешня С.В. – судовий експерт, Полтавський науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр МВС України.
 • Степасюк Б.В. – сервісний інженерТОВ «АЛТ Україна ЛТД».
 • Ремезовський І.М. – інженер 1-ї категорії, інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАНУ.
 • Бурлаченко К.О. – хімік-аналітик лабораторії AGROTEST
 • Семенюк А.А. – інженер-хімік ТОВ “ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ”
 • Терновенко С.В. – інженер-хімік ТОВ “ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ”
 • та багато інших

Завідувач кафедри 

 Чумак Віталій Лукич  

+38 (044) 406-71-08    

12-208 

Заступник завідувача

Ясакова Татяна Юріївна

+38 (044) 406-74-73

12-210

Завідувач лабораторії

Босак Юлія Сергіївна

+38 (044) 406-74-51

12-206

Викладацька

+38 (044) 406-74-73
+38 (044) 406-74-99

12-210
12-212

Електронна адреса для листування: kafedra_hht@ukr.net

Кафедра у соціальних мережах:
FB @HHTNAU1933
Instagram @HHTNAU

БуклетХП

БуклетАП