Факультет економіки та бізнес-адміністрування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Студенти проходять підготовку за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра фінансів, банківської справи та страхування забезпечує освіту в фінансовій, банківській та страховій сферах, що враховує сучасні тенденції трансформації економіки в епоху глобалізації, діджиталізації та інформатизації суспільних явищ та процесів.

Акцент робиться на адаптацію та впровадження в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань фінансово-кредитної діяльності суб’єктів підприємництва та фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері особистих, державних, міжнародних фінансів й фінансів суб’єктів господарювання.

Спеціалізація програми полягає у підготовці компетентних фахівців, що володіють теоретичними знаннями і практичним умінням їх ефективно застосовувати в фінансовій, банківській сферах та у сфері страхування.

У процесі навчання студент отримує глибоку професійну та практичну підготовку зі страхування, банківської справи та фінансово-кредитних відносин.

Навчання базується на загальновідомих наукових та практичних результатах із врахуванням сучасного стану економіки, інформатизації суспільства, кризових явищ та процесів. Орієнтується на актуальні дослідження в галузі фінансів, банківської справи та страхування, враховує специфіку використання фінансів в управлінні підприємств з метою проведення аналітичних досліджень, формує компетентності фінансової діяльності за умов нестабільного середовища на основі принципів інноваційного розвитку та сучасних інформаційних технологій, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

БАКАЛАВР

 • Фінанси
 • Гроші і кредит
 • Страхування
 • Інформаційні системи  та технології у фінансах
 • Аналіз фінансової звітності
 • Податки та податкова система України
 • Банківська система
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінансова звітність
 • Фінанси суб‘єктів господарювання
 • Кредитування і контроль
 • Державні фінанси
 • Фінансова статистика
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий ринок
 • Методи та моделі вирішення фінансових задач
 • Інвестування
 • ВИБІРКОВІ БАКАЛАВР
 • Електронні фінанси
 • Поведінкові фінанси
 • Небанківське кредитування
 • Платіжні системи
 • Сustomer development – міждисциплінарний тренінг
 • Трейдинг

 

МАГІСТР

 • Діагностика і моделювання фінансової діяльності
 • Інновації у фінансовій сфері
 • Наукові дослідження у фінансах
 • Управління фінансовою санацією підприємств
 • Фінансовий, страховий, банківський, кредитний та податковий менеджмент
 • Фандрейзинг
 • Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг
 • Авіаційне страхування
 • Поведінкові фінанси
 • Ринок фінансових послуг
 • Діджиталізація у фінансовій сфері
 • Інвестиційний менеджмент
 • Оподаткування малого бізнесу
 • Інтелектуальний капітал
 • Реінжиніринг фінансових процесів.

Кафедра має давні традиції у сфері фінансів, банківської справи та страхування та підтримує тісні зв’язки з професійними учасниками ринку фінансових послуг та суб’єктами господарювання.

Наші партнери:

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 19 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 33 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 25 200 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях: у міністерствах, керівниками корпоративних підприємств, директорами та співзасновниками товариств, начальниками відділів банків, фінансових відділів, брокерами та фахівцями у страхуванні.

Контакти: 03058, Україна, м. Київ, проспект Любомира Гузара,1,

2 корпус, кім. 2.108

Email: fbss_nau@ukr.net

Тел. 406-79-25, 406-76-90