Сучасне підприємство або компанія сьогодні не може обійтися без комп’ютерних систем та без ІТ-спеціалістів. Взаємопов’язана сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації, складають інформаційну систему будь-якої державної або підприємницької організації. Якщо ви цікавитеся інформатикою та програмуванням, хочете дізнатися, за допомогою яких сучасних інформаційних технологій відбуваються обчислювальні процеси в інформаційній системах, бажаєте навчитися створювати комп’ютерні програми, то запрошуємо до навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку в галузі інформаційних систем та технологій, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з проектуванням, створенням та впровадженням інформаційних систем. Особлива увага приділяється автоматизації бізнес-процесів підприємств, системам штучного інтелекту, Інтернету речей (IoT), системам хмарних обчислень.

 

Під час навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» на кафедрі комп’ютеризованих систем управління ви навчитеся:

 • створювати комп’ютерні програми за допомогою сучасних мов програмування;
 • проектувати та розроблювати веб-сайти та веб-сервіси за допомогою популярних Інтернет-технологій;
 • розробляти програмні моделі виробничих та бізнес-процесів за допомогою технологій імітаційного моделювання;
 • створювати та досліджувати бази даних;
 • використовувати сучасні середовища розробки для створення мобільних додатків для різних операційних систем;
 • будувати моделі представлення знань про предметну область та реалізувати алгоритми логічного виведення оптимальних рішень;
 • застосовувати методи та технології машинного навчання в системах штучного інтелекту;
 • досліджувати процеси функціонування сучасних систем штучного інтелекту, роботизованих апаратно-програмних комплексів, інтелектуальних інформаційно-пошукових систем, мультиплатформених програмних засобів, систем аналізу «великих даних» (big data), вбудованих і мобільних систем.

У процесі навчання студенти оволодівають сучасними технологіями:

Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер/WASM/MASM, PHP, Prolog, Lisp, F#, Python, Java.

Інтернет-технології: HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML, MySQLб jQuery, AJAX.

Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування: STL, Boost, WinAPI, POSIX, GTK, Qt, . NET Framework, MPI, React/React Native.

Платформи та фреймворки, призначені для використання в системах штучного інтелекту.

Середовища розробки: Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio, gcc, KDevelop, Eclipse, IntellijIDEA, NetBeans, Android Studio.

Операційні системи: Windows, Windows server, Linux.

Система управлiння базами даних MSSQLServer.

Основи програмування

Арифметичні та логічні основи комп’ютера

Теорія алгоритмів

Теорія інформації та кодування

Архітектура комп’ютерів та системне програмування

Системний аналіз та теорія систем

Комп’ютерна електроніка та схемотехніка

Інженерія програмного забезпечення

Об’єктно-орієнтоване програмування

Бази даних

Методи оптимізації рішень

Програмне забезпечення інформаційних систем

Мережеві технології

Основи безпеки інформаційних систем

Комп’ютерне моделювання

Технології інтернету речей

Технології проектування інформаційних систем

Інтерактивні автоматизовані системи

Технології web-програмування

Інформаційно-вимірювальні системи

Технології мультимедіа

Програмне забезпечення web-серверів

Паралельне програмування

Комп’ютеризовані системи управління

Технології інтелектуального аналізу даних

Системи штучного інтелекту

Живучість інформаційних систем

Управління проектами інформатизації

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова, Інститутом проблем математичних машин і систем, Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін.

Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає студентам можливості:

 • знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій;
 • брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.

 

Працевлаштування:

Компанії всіх форм власності, що працюють в галузях промисловості та інформаційних технологій.

Компанії-розробники програмного забезпечення, інтернет-провайдери, інтернет-портали.

Державні установи, міністерства і відомства.

Банки та інші фінансово-кредитні установи.

Науково-дослідні лабораторії університетів, відомчих науково-дослідних інститутів та інститутів Національної академії наук України.

Співробітництво з науковою спільнотою в рамках міжнародних наукових проектів, наукових конференцій, продовження навчання за кордоном. Участь в проектах щодо розроблення інтелектуальних систем управління, систем управління робототехнічними пристроями, маніпуляторами, мобільними та програмними пристроями.

В освітянському та науковому напрямках кафедра співпрацює з:

 • Компанією Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) – співробітництво щодо спеціалізованого навчання, проведення стажувань, проведення тренінгів, проведення семінарів та іншими навчальними закладами та науковими установами.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна)

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 30 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 24 000 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

На базі кафедри комп’ютеризованих систем управління функціонує студентське науково-технічне товариство (СНТТ). Напрями досліджень:

 • Комп’ютеризовані системи управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів.
 • Комп’ютерні технології інтелектуальної обробки текстової інформації.
 • Робототехніка.
 • Професійний веб-дизайн.
 • 3D-графічна візуалізація онлайн.
 • Програмування мікропроцесорних систем.
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях.

Телефони кафедри:

(044) 406-79-70 – завідувач кафедри

(044) 406-73-62 – викладацька

E-mail: ccs@nau.edu.ua

Сайт: http://ccs.nau.edu.ua/

Адреса: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 5, ауд. 5-214