Сучасне підприємство або компанія сьогодні не може обійтися без комп’ютера та без ІТ-спеціаліста. ІТ-спеціалісти поділяються на тих, хто займається комп’ютерним обладнанням (системний адміністратор, інженер-розробник комп’ютерного обладнання) та тих, хто створює програмне забезпечення комп’ютерних систем (програміст, розробник систем автоматизованого проектування – САПР,  розробник сайтів: веб-дизайнер та веб-програміст, спеціаліст із захисту інформації тощо).

Під час навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» на кафедрі комп’ютеризованих систем управління ви навчитеся:

 • створювати комп’ютерні програми за допомогою сучасних мов програмування;
 • проектувати та розроблювати веб-сайти та веб-сервіси за допомогою популярних Інтернет-технологій;
 • розробляти програмні моделі виробничих та бізнес-процесів за допомогою технологій імітаційного моделювання;
 • створювати та досліджувати бази даних;
 • використовувати сучасні середовища розробки для створення мобільних додатків для різних операційних систем;
 • досліджувати процеси функціонування сучасних систем штучного інтелекту, роботизованих апаратно-програмних комплексів, інтелектуальних інформаційно-пошукових систем, мультиплатформених програмних засобів, систем аналізу «великих даних» (big data), вбудованих і мобільних систем.

У процесі навчання студенти оволодівають сучасними технологіями:

Мови програмування: С, С++, C#, Асемблер/WASM/MASM, PHP, Prolog, Lisp, F#, Python, Java.

Інтернет-технології: HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGІ, XML, MySQLб jQuery, AJAX.

Фреймворки, бібліотеки та оточення програмування: STL, Boost, WinAPI, POSIX, GTK, Qt, . NET Framework, MPI, React/React Native.

Середовища розробки: Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD Studio, gcc, KDevelop, Eclipse, IntellijIDEA, NetBeans, Android Studio.

Операційні системи: Windows, Windows server, Linux.

 • Основи програмування
 • Теорія алгоритмів
 • Чисельні методи
 • Арифметичні та логічні основи комп’ютерів
 • Теорія інформації та кодування
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • Архітектура комп’ютерів та системне програмування
 • Системний аналіз та теорія систем
 • Системне програмне забезпечення
 • Технологія проектування інформаційних систем
 • Організація баз даних
 • Мережеві технології
 • Технології імітаційного моделювання
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Основи безпеки інформаційних систем
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Методи оптимізації рішень

Студентське науково-технічне товариство

На базі кафедри комп’ютеризованих систем управління функціонує студентське науково-технічне товариство (СНТТ). Напрями досліджень:

 • Комп’ютеризовані системи управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів
 • Комп’ютерні технології інтелектуальної обробки текстової інформації
 • Робототехніка
 • Професійний веб-дизайн
 • 3D-графічна візуалізація онлайн
 • Програмування мікропроцесорних систем

Наші студенти беруть участь в роботі наукових конференцій та семінарів:

 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «ПОЛІТ».
 • Міжнародна науково-технічна конференція “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”.
 • Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».
 • Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА»: секція «Комп’ютерні технології».
 • Міжнародний конгрес «Авіація в ХХI сторіччі».

Кафедра співпрацює з Інститутом  кібернетики імені В.М. Глушкова, Інститутом проблем математичних машин і систем, Інститутом проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Державним космічним агентством України та ін.

Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що надає студентам можливості:

 • знайомитися з сучасними науковими розробками у галузі інформаційних технологій;
 • брати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів, засобів та технологій розв’язання інформаційних проблем суспільства.

Працевлаштування:

 • Компанії всіх форм власності, що працюють в галузях промисловості та інформаційних технологій
 • Компанії-розробники програмного забезпечення, інтернет-провайдери, інтернет-портали
 • Державні установи, міністерства і відомства
 • Банки та інші фінансово-кредитні установи
 • Науково-дослідні лабораторії університетів, відомчих науково-дослідних інститутів та інститутів Національної академії наук України

Співробітництво з науковою спільнотою в рамках міжнародних наукових проектів, наукових конференцій, продовження навчання за кордоном. Участь в проектах щодо розроблення інтелектуальних систем управління, систем управління робототехнічними пристроями, маніпуляторами, мобільними та програмними пристроями.

Чжецзянський технологічний університет (КНР, Ханчжоу) – співробітництво в галузі мультисенсорного оброблення інформації, прискореного навчання робототехнічних пристроїв та навчання їх певним навичкам.

Компанія Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) – співробітництво щодо спеціалізованого навчання, проведення стажувань, проведення тренінгів, проведення семінарів та інше.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2021/2022 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 22 100 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Телефони кафедри:

(044) 406-79-70 – завідувач кафедри

(044) 406-73-62 – викладацька

E-mail: ccs@nau.edu.ua

Сайт: http://ccs.nau.edu.ua/

Адреса: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 5, ауд. 5-214