Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. Це зумовлює необхідність застосування у будь-якій діяльності маркетингових рішень, неординарних та креативних підходів.  Нині маркетинг є тим світилом, яке вказує на вірний шлях діяльності в умовах нестабільності та непередбачуваності ринкового середовища. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки, сферах бізнесу, та навіть суспільного життя, адже маркетинг є сучасною філософією бізнесу.

Кафедра маркетингу є випусковою і здійснює підготовку за галуззю знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальністю 075 “Маркетинг”. За багаторічну історію існування  кафедра маркетингу забезпечує не тільки теоретичну підготовку фахівців, але й спрямовує свої зусилля на набуття практичних умінь і навичок для ефективної роботи в реальній економіці. Особлива увага приділена новітнім технологіям навчання, які забезпечують  підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності.

Освітня програма «Маркетинг»

Маркетолог – це спеціаліст з вивчення ринку, потреб і переваг споживачів (товару, іміджу, діяльності компанії в цілому тощо).

У процесі навчання передбачено поглиблене вивчення дисциплін, які орієнтують майбутніх фахівців з організації комунікацій підприємців та споживачів на маркетингову діяльність для забезпечення ефективності виробництва та надання послуг.

Випускник даної спеціальності може обіймати різні посади і займатися: розробкою заходів з виробництва продукції; вивченням ринку збуту товару та  тенденцій його розвитку; прогнозуванням обсягів продажу; стимулюван­ням збуту; удосконаленням інформаційного забезпечення проведених досліджень; аналізом конкурентного середовища; підготовкою рекомендацій щодо поліпшення якості товару і його споживчих властивостей.

Освітня програма «Електронний маркетинг»

Фахівець  з електронного маркетингу отримує знання і навички з використання всіх інструментів традиційного маркетингу в цифровому середовищі з допомогою електронних засобів з метою реалізації продукту або послуги споживачам через налагодження взаємовигідних відносин і довіри.

Електронний маркетинг передбачає наступні вміння:

 • Просування в Face-book, Instagram,  You tube,  …
 • Розробка, наповнення і запуск сайтів (крупний портал або интернет-магазин),
 • Розробка систем, сервісів і додатків,
 • Виконання пошукової оптимізації сайту,
 • Налагодження контекстної реклами,
 • Підвищення обізнаності компанії за рахунок соціальних мереж,
 • Підсилення відділу продажів сучасним інструментом CRM

Освітня програма «Міжнародний маркетинг»

Магістр з міжнародного маркетингу за час навчання отримує знання, вміння і навички працювати з продуктом або послугою за межами країни в сфері дослідження торговельно-збутової діяльності міжнародних компаній.

Міжнародний маркетинг передбачає ефективне використання на зарубіжних ринках наступних компонентів:

 • Аналіз можливостей зарубіжної цільової аудиторії і оцінка її зацікавленості в товарі,
 • Дослідження задоволеності потреб своїх закордонних клієнтів,
 • Створення корпоративного іміджу компанії за межами країни,
 • Розробка ефективної стратегії виведення товару на міжнародний ринок

Особливістю навчального процесу є те, що студенти виконують наукові роботи за матеріалами конкретних діючих на ринку України підприємств, які, в подальшому, становляться складовими дипломної роботи бакалавра чи випускної магістерської роботи. Завдяки цьому теоретичні знання, набуті в аудиторіях, доповнюються глибокою практичною підготовкою.

 • Управління продуктом
 • Маркетингові інтегровані комунікації
 • Мерчандайзинг
 • Міжнародний  маркетинг
 • Нейромаркетинг
 • Організація виставкової діяльності
 • Поведінка споживача
 • Бренд-менеджмент
 • Електронний маркетинг
 • Маркетинг відносин
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетинговий аналіз міжнародної діяльності суб’єктів  господарювання
 • Маркетинговий аудит
 • Маркетинговий менеджмент
 • Методологія прикладних досліджень у маркетингу
 • Метрики Інтернет-маркетингу
 • Організація маркетингової діяльності в авіаційній галузі
 • Паблік-рілейшнз
 • Прогнозування управлінських рішень в маркетингу
 • Рекламний менеджмент
 • Соціальна відповідальність
 • Стратегічний маркетинг
 • Транснаціональні корпорації
 • Управління конкурентоспроможністю об’єктів
 • Інформаційні системи  і технології в міжнародному маркетингу
 • Крос-культурний маркетинг
 • Моделювання маркетингових процесів та рішень

У лабораторії  «Інформаційних систем маркетингу» проводяться навчальні заняття з наступних дисциплін:

 • Метрики Інтернет-маркетингу
 • Паблік-рілейшнз
 • Електронний маркетинг
 • Нейромаркетинг
 • Інформаційні системи і технології в міжнародному маркетингу
 • Прогнозування управлінських рішень в маркетингу
 • Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Лабораторія оснащена  сучасними ПК, що дозволяє проводити навчальний процес на високому рівні у відповідності до вимог сьогодення.

Наші випускники працюють в найкращих компаніях України та за кордоном. Ми співпрацюємо з ДП МА «Бориспіль» та МА «Київ» імені Ігоря Сікорського, АНТК ім. О.К. Антонова, «Украерорух», провідними банками України та багатьма іншими успішними компаніями.

Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, директорами, спеціалістами, консультантами з маркетингу.

Активний розвиток міжнародної діяльності кафедри зорієнтований на постійне підвищення якості надання освітніх послуг. Це завдання досягається шляхом як підвищення кваліфікації викладачів кафедри, так і  забезпеченням прямих контактів з викладачами провідних зарубіжних університетів.

В цьому навчальному році кафедрою маркетингу були проведені науково-освітні проекти для викладачів та студентів кафедри провідними викладачами з Федеративної республіки Німеччина (ФРН). Так, в рамках спільної взаємодії Національного авіаційного університету (НАУ) з  Німецьким фондом економіки та міжнародного співробітництва  «Senior experten service (SES), GmbH» студенти кафедри фактично отримали можливість навчання за наступними проектами:

 • У сфері маркетингового менеджменту та електронного маркетингу. Лектор проекту –  професор Бременського університету (ФРН)  Хартмут Веллердт (Hartmut Wellerdt).  Цей спільний проект проводився з 21.10.2019 р. по 09.11.2019 р.  відповідно до міжнародної угоди до угоди № 39-2019/UA-BP від 07.10.2019 між SES та НАУ. 
 • У сфері маркетингового менеджменту та сучасних систем освіти. Лектор проекту – професор  Вищої школи в Кайзерслаутерні  (ФРН) Берт Форшелен ( Bert   Forschelen).  Цей спільний проект проводився з 03.02.2020р. по 21.02.2020р.  відповідно до міжнародної угоди від 17.12.2019р. №55-2019/UA-BP між НАУ та SES.
 • На наступний навчальний рік запланований проект між SES та НАУ з тематики організації викладання ділової  англійської мови (Business English) для студентів та викладачів кафедри на базі Інституту новітніх технологій та лідерства НАУ. 

Також  кафедра маркетингу продовжує активно залучати викладачів та студентів до міжнародного наукового та навчального обміну з провідними університетами Литви, Польщі, Грузії та  Німеччини, в тому числі в межах програми академічного обміну «Еразмус+», та академічних програм  Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 19 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 33 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 25 200 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники працюють в найкращих компаніях України та за кордоном. Ми співпрацюємо з ДП МА «Бориспіль» та МА «Київ» імені Ігоря Сікорського, АНТК ім. О.К. Антонова, «Украерорух», провідними банками України та багатьма іншими успішними компаніями.

Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, директорами, спеціалістами, консультантами з маркетингу.
 • Заступник директора Travelport
 • Директор типографії «Сінта», директор поліграфічної компанії «Гуахіра»
 • Директор передплатного агентства «Тоніка»
 • Директор українського представництва німецької компанії “Blumenbecker”
 • Спеціаліст з корпоративних продажів автомобілів Toyota. ПІІ “Toyota Україна”
 • Начальник відділу тонування БФ ТОВ «Будівельний двір»
 • Головний казначей департаменту відомчого контролю Державного казначейства України
 • Заступник начальника кредитного відділу ВАТ «ЕРДЕ Банк»
 • Ассистент департаменту маркетингу поліграфічних видань «Едіпрес»
 • Економіст  ЗАТ «Черномор-нафтогаз»

Телефони: +380 (44) 406-77-43, 406-70-82 

E-mail:  kmarknau@gmail.com

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 2, ауд. 2-201, 2-202, 2-203, 2-203а