Прикладна математика – найкращий початок для серйозної кар’єри в області інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання фізичних процесів і систем різноманітної природи, вирішенні задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу. Логічне мислення, знання сучасних комп’ютерних технологій та математичних моделей, вміння знаходити раціональне рішення будь-яких практичних задач – ось сильні сторони підготовки фахівців  цього напряму на нашій кафедрі.

Випускник напряму «Прикладна математика» зможе успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

В основу навчального процесу покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами, кожен з яких дозволяє підготувати фахівця за конкретним професійним спрямуванням.

Навчаючись на кафедрі, студенти мають змогу прийняти  участь в науковій  роботі кафедри за напрямами, які очолюють наші професори:

 • автоматизована обробка даних;
 • цифрова обробка зображень та відео;
 • теорія випадкових процесів та її застосування в природознавстві;
 • математичне моделювання фізико-хімічних процесів та біосистем;
 • ітераційні методи розв`язання операторних рівнянь;
 • створення програмного забезпечення;      
 • обробки даних з безпілотних літальних апаратів, що розробляються на кафедрі та в Національному авіаційному університеті.
 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Фахова іноземна мова
 • Філософія
 • Фізичне виховання та самовдосконалення
 • Математичний аналіз
 • Алгебра та геометрія
 • Дискретна математика та математична логіка
 • Алгоритмічні мови та програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Диференціальні рівняння
 • Теорія ймовірностей
 • Обчислювальні методи
 • Системне програмування
 • Математична статистика
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
 • Високорівневі мови програмування
 • Криптологія
 • Аналіз даних
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Методи штучного інтелекту
 • Теорія масового обслуговування
 • Супровід підсистем цільового навантаження безпілотних повітряних суден
 • Спеціалізовані мови програмування
 • Англійська мова в математичній практиці
 • Екологія
 • Офісна інформатика
 • Бази даних
 • Рівняння математичної фізики
 • Варіаційне числення
 • Програмні бібліотеки алгоритмів
 • Основи охорони праці
 • Математичне моделювання
 • Архітектура обчислювальних систем та операційні системи
 • Гнучкі технології розробки програмного забезпечення
 • Обробка даних в R

Основні завдання навчальних приміщень та лабораторій є:

 • організація проведення лабораторних робіт з зазначених дисциплін в передбаченому обсязі;
 • впровадження в навчальну та наукову роботу вузу результатів досліджень зі спеціальних дисциплін;
 • проведення наукових досліджень з метою вивчення проблем захисту інформації в університеті;
 • розробка спільно з викладачами кафедри навчально-методичних вказівок з вивчення окремих розділів зазначених дисциплін та проведення практикумів і лабораторних робіт;
 • організація при студентському науковому товаристві роботи семінару за рішенням нестандартних завдань та проблем.

 

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними організаціями, що здійснюють практичну підготовку фахівців, проводять наукові дослідження в сфері прикладної математики та програмування. Наші випусники працюють фахівцями в області інформаційних технологій, інтелектуального аналізу даних, машиного навчання, розробниками сучасного програмного забезпечення. Щороку найкращі вступають на магістерську програму та програму доктора філософії

Діяльність на кафедрі прикладної математики включає публікацій у закордонних виданнях; публікацій у виданнях, що входять до бази даних Scopus або інших наукометричних баз даних, підготовку наукових монографій; участь у міжнародних та українських конференціях.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 23 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 16 100 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра прикладної математики, корпус 11, кім. 212, Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ, Україна 03680

Тел./факс: +38(044)408-92-07

E-mail: applied_math@ukr.net

Сайт кафедри: http://applmaths.nau.edu.ua/
Соцмережі: https://cutt.ly/7KFkfOk

Довідкова університету: тел. (044) 408-79-01
Приймальна комісія: тел. (044) 497-41-05
тел. (044) 406-70-13
тел. (044) 406-71-78
факс (044) 497-31-41