Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатують або розробляють комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах-розробниках інформаційних технологій, а також у наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів, три старших викладачі та один асистент.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

В основу навчального процесу покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами, кожен з яких дозволяє підготувати фахівця за конкретним професійним спрямуванням. В навчальному плані підготовки бакалаврів виділено такі напрями:

 • дисципліни гуманітарної та  соціально-економічної  підготовки;
 • дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки;
 • інформаційні технології та програмування;
 • статистична обробка даних, Data Scienсе;
 • оптимізація та дослідження операцій;
 • моделювання систем та випадкових процесів;
 • математичне забезпечення обчислювальних систем;
 • штучний інтелект, нейронні мережі (розпізнавання образів);
 • розробка програмного забезпечення для безпілотних авіаційних комплексів.

Навчаючись на кафедрі, студенти мають змогу прийняти  участь в науковій роботі кафедри 

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Фізика
 • Дискретна математика
 • Теорія алгоритмів
 • Чисельні методи
 • Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Екологія
 • Основи програмування
 • Операційні системи
 • Комп’ютерна графіка
 • Розподілені та хмарні обчислення
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • Крос-платформне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології комп’ютерного проектування
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Моделювання систем
 • Управління ІТ-проектами
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Електротехніка та електроніка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мережі
 • Економіка та бізнес
 • Проектування телекомунікаційних та телеметричних систем
 • Кросплатформи телеметричних систем
 • Основи права та психологія ділового спілкування
 • Об’єктно-орієнтоване проектування
 • Макроасемблерні платформи об’єктно-орієнтованого проектування
 • Соціологія та політологія
 • Спеціалізовані комп’ютеризовані системи
 • Системи з керуванням потоками даних
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи з адаптивною перебудовою структури
 • Інструментальні засоби дослідження інформаційних систем*
 • Основи 3D проектування*
 • Тестування комплексів інформаційних технологій проектування*
 • АРМ проектування інформаційних систем*
 • Інтегровані засоби проектування*
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Іноземна мова спеціальності
 • Іноземна мова ділової комунікації
 • Основи теорії управління
 • Основи побудови управляючих систем
 • Соціологія
 • Сучасна теорія управління
 • Теоретичні основи систем управління
 • Оптимальні системи управління
 • Математичні моделі динамічних систем
 • Моделювання руху керованих об’єктів
 • Математичні моделі керованого руху повітряного судна
 • Комп’ютеризовані технології обробки інформації
 • Автоматизовані технології обробки інформації
 • Психологія професійної діяльності
 • Якість програмного забезпечення та тестування*
 • Основи теорії інформаційних систем*
 • Комп’ютеризовані інформаційні управляючі системи*
 • Технології автоматизованного конструювання складних систем*
 • Програмне забезпечення систем контролю та управління*
 • Військова підготовка

* дисципліни альтернативні військовій підготовці

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними та закордонними організаціями, що здійснюють підготовку фахівців, проводять наукові дослідження, та реалізацію задач інженерії програмного забезпечення.

Співробітництво з науковою спільнотою в рамках міжнародних наукових проектів, наукових конференцій, продовження навчання за кордоном.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2024/2025 н.р. – 39 900 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2024/2025 н.р. – 29 900 грн./рік 

Магістр (денна) на 2024/2025 н.р. – 47 900 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2024/2025 н.р. – 37 000 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Колектив кафедри проводить велику роботу по підвищенню конкурентоздатності випускників, тому випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності.

Україна, м.Київ, проспект Комарова 1,
Національний авіаційний університет, корпус №6 к.206

Телефони:

(044)406-76-49

(044)408-84-23

Пошта: kit.nau@ukr.net