Літаки і вертольоти

Особливості освітньої програми «Літаки і вертольоти» –
поглиблене вивчення інженерно-технічних дисциплін для
формування знань та умінь з проектування, виробництва
літаків і вертольотів, а також їх функціональних і рідинно-
газових систем.

Обладнання повітряних суден

Освітня програма розроблена з врахуванням вимог роботодавців (ДП «Антонов», ТОВ «Прогрестех-Україна» та ТОВ «МАУтехнік») і спрямована на підготовку авіаційних спеціалістів в сфері проектування, виготовлення та експлуатації повітряного судна в ціломута його обладнання.

Унікальність програми полягає в її спрямованості на набуття компетенцій щодо створення та інтегрування обладнання пасажирських та вантажних кабін літаків з урахуванням конструкційних, ергономічних, економічних вимог та вимог аварійної придатності. Освітня програма передбачає викладання українською та англійською мовами.

Наші випускники можуть працювати в організаціях, які займаються проектуванням та переоснащенням повітряних суден, а такожїх експлуатацією.

Літаки і вертольоти

134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Aerospace engineering) — це одна із найповажніших та конкурентоспроможних спеціальностей не тільки України, але і світу.

Кафедра гідрогазових систем, на основі освітньо-професійної програми Літаки і вертольоти, готує фахівців, які отримують необхідний рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування авіаційної та космічної техніки; Особливості освітньої програми «Літаки і вертольоти» –поглиблене вивчення інженерно-технічних дисциплін для формування знань та умінь з проектування, виробництва літаків і вертольотів, а також їх функціональних і рідинно-газових систем.

Студенти вивчають сучасну авіаційну техніку, фокусом навчального процесу є функціональні системи літальних апаратів: паливна, гідравлічна, протикригова системи, система прибирання-випуску шасі, гальмівна система, системи життєзабезпечення і комфорту, система керування, механізація крила.

Також докладно вивчаються гідравлічні та пневматичні агрегати, принципи синтезу гідравлічних систем, гідродинамічні явища.

Для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка кафедра забезпечує проведення практик: фахової ознайомлювальної практики (2 курс), науково-дослідної (6 курс), переддипломної (4 і 6 курс), веде дипломне проектування і забезпечує наукове керівництво магістерськими роботами

 

Обладнання повітряних суден

Студенти мають можливість навчаться як в україномовних групах, так і у групах з англомовною програмою навчання.

У нас студенти вивчають конструкцію повітряних суден та обладнання, сучасні технології їх проєктування, виготовлення та забезпечення життєвого циклу авіаційного виробу.

Увага приділяється особливостям проєктування конструкції як самого повітряного судна, так і транспортних кабін пасажирських та вантажних літаків у відповідності до вимог Європейської Агенції Авіаційної Безпеки (EASA) та Федерального авіаційного управління (FAA).

Викладачі кафедри мають досвід підготовки та перепідготовки різноманітних фахівців авіаційної галузі у сфері розробки та експлуатації авіаційної техніки. Завдяки цьому було розроблено сучасні авторські курси, що дозволяють підготувати конкурентоспроможних спеціалістів за нашою освітньою програмою.

Літаки і вертольоти

 • Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки
 • Проектування гідравлічних та пневматичних пристроїв авіа-космічної техніки
 • Динаміка та регулювання рідинно-газових систем
 • Гідравліка
 • Гідравлічні машини та гідропередачі
 • Проектування систем життєзабезпечення, комфорту і захисту літальних апаратів
 • Випробування та сертифікація літальних апаратів
 • Основи машинного проектування та 3D моделювання
 • Проектування систем керування літальних апаратів
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
 • Моделювання і розробка робочих процесів в рідинно-газових системах літадьних апаратів
 • Основи інформатики і програмування
 • 3D моделювання в проектуванні авіаційної та ракетно-космічної техніки
 • Гідрогазомеханіка
 • Системи автоматизованного проектування і розробки (САПР) систем обладнання літальних апаратів
 • Проектування рідинно-газових систем літальних апаратів
 • Функціональні та рідинно-газові системи літальних апаратів
 • Гідропневмопристрої компресорних станцій
 • Гідропневмопристрої літальних апаратів
 • Електро-та гідроприводи в системах повітряних суден
 • Основи гідропневмоавтоматики
 • Основи наукових досліджень рідинно-газових систем
 • Прикладна гідрогазодинаміка
 • Теорія автоматичного управління і основи гідро-пневмоавтоматики
 • Гідравлічні машини та гідропередачі
 • Прикладна механіка
 • Технічна механіка рідини і газу
 • Гідравліка, гідрологія і гідрометрія

Обладнання повітряних суден

 • Основні дисципліни, що вивчаються в рамках освітньої програми «Обладнання повітряних суден»
 • Конструкція та міцність літальних апаратів
 • Основи проєктування транспортної кабіни літака
 • Основи проєктування вантажного літака та його обладнання
 • Обладнання вантажних кабін та контейнерних відсіків повітряних суден
 • Пасажирське та побутове обладнання повітряних суден
 • Конструкція літака авіації загального призначення
 • Системи повітряних суден
 • Силові установки повітряних суден
 • Будівельна механіка авіаційних конструкцій
 • Втома, корозія та руйнування авіаційних конструкцій
 • Автоматизація процесів конструювання літальних апаратів
 • Методи аналізу інженерних даних
 • Авіаційне матеріалознавство
 • Проєктування та конструювання виробів із композитів
 • Експериментальні дослідження конструкцій із композиційних матеріалів
 • Аерогідродинаміка та динаміка польоту
 • Основи технологій виробництва авіаційної техніки
 • Вступ до управління життєвим циклом виробів
 • Технічне обслуговування повітряних суден
 • Електротехніка та авіоника
 • Людський фактор в авіації
 • Надійність та довговічність авіаційної техніки
 • Новітні технологічні процеси у виробництві повітряних суден та їх обладнання
 • Авіаційні конструкційні матеріали
 • Інтегроване проєктування літального апарату та його обладнання
 • Системи автоматизованого проєктування обладнання повітряного судна
 • Моніторинг технічного стану авіаційних конструкцій
 • Вимоги до безпілотних авіаційних систем та їх обладнання
 • Сучасні програмні методи розрахунку на міцність у літакобудуванні
 • Сучасні методи проєктування виробів із композитних матеріалів
 • Процедури сертифікації авіаційної техніки

 

Літаки і вертольоти

На кафедрі працюють два комп’ютерних клас, в яких проводяться заняття по курсах САПР, 3D моделювання в проектуванні авіаційної та ракетно-космічної техніки та ін.

Лабораторні роботи по всіх дисциплінах, що викладаються кафедрою проводяться у навчальній лабораторії Гідравліка та гідроприводи до складу якої входять:

 – лабораторія загальної гідравліки;

– лабораторія слідкуючих приводів імені професора Т.М. Башти;

– лабораторія гідравлічних пристроїв;

– лабораторія паливних систем;

– лабораторія гідравлічних систем;

– лабораторія технічної механіки рідини та газу.

Кафедра має дві філії – при ДП “Антонов” і при Київському центральному конструкторському бюро арматуробудування (КЦКБА)

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

– Дослідження слідкуючих гідромеханічних та електрогідравлічних приводів систем
керування літальних апаратів.
– Дослідження робочих процесів в гідросистемах, гідромашинах, гідроапаратурі та
пристроях гідравлічної струменевої техніки.
– Дослідження та розробка обладнання рідинних струменевих технологій високого тиску.
– Розробка методів та засобів технічної діагностики систем гідроприводу.
– Дослідження кавітації, кавітаційних технологій та пристроїв.
– Розробка технології та обладнання для очищення технічної та питної води
– Дослідження робочих процесів в пневматичних системах.
– Розробка методик прискорених ресурсних випробувань гідро-пневмоприводів.
– Розробка методик безперервної акусто-емісійної діагностики технічного стану гідро-пневмоприводів та систем в реальному часі.
– Розробка інформаціно-діагностичних акусто-емісійних систем систем трибодіагностики.
– Розробка трибовідновлюючіх сумішей.

Обладнання повітряних суден

Матеріально-технічна база кафедри складається з:

Навчального ангару, в якому розміщені препаровані літаки, вертольоти, агрегати, функціональні системи. Технічний стан літальних апаратів дозволяє виконувати операції, що пов’язані з перевіркою функціонування систем і агрегатів.

Навчально-наукової лабораторії конструкції та обладнання літальних апаратів кафедри конструкції літальних апаратів, яка включає:

 • спеціалізовані учбових класів, які обладнані унікальними електрифікованими стендами-тренажерами і зразками препарованих агрегатів та вузлів повітряних суден;
 • мультимедійні лабораторії з вивчення конструкції та систем повітряних суден;
 • лабораторію втоми та руйнування авіаційних конструкцій;
 • лабораторію нанотестування поверхні.

Напрям наукової діяльності:

Лабораторія втоми та руйнування авіаційних конструкцій проводить фундаментальні і прикладні дослідження, спрямовані  на забезпечення експлуатаційної надійності і довговічності авіаційної техніки. Стандартне і оригінальне випробувальне обладнання дозволяє проводити дослідження в широкому діапазоні режимів експлуатації.

Основна задача лабораторії нанотестування поверхні пов’язана зі створенням методичних основ і апаратурного забезпечення дослідження особливостей поверхневих шарів матеріалів і конструкцій в мікро- та нанометричному масштабі.

Навчально-наукова лабораторія кафедри сприяє удосконаленню учбового процесу в університеті шляхом широкого залучення професорсько-викладацького складу і студентів до виконання науково-дослідних робіт, використання результатів завершених досліджень в учбовому процесі.

Завдяки такому поєднанні наукової діяльності та навчального процесу наші студенти перемагають і на олімпіадах та міжнародних конкурсах, отримають стипендії спеціальних фондів.

Літаки і вертольоти

Студенти кафедри впродовж навчання за освітніми ступенями Бакалавр і Магістр мають змогу проходити виробничу, навчально-наукову та переддипломну практики на ДП “Антонов”, та Київському Центральному Бюро Арматуробудування, співпрацювати пліч-о-пліч з інженерами-конструкторами та проводити дослідження спрямоване на підвищення фахового рівня підготовки студента.

Випускники мають можливість працевлаштовуватися на
підприємствах авіаційної та космічної галузей промисловості
України: ДП «Антонов», ТОВ «Прогрестех-Україна», ПАТ
«Київське центральне конструкторське бюро
арматуробудування»

Обладнання повітряних суден

Практична підготовка студентів проводиться на профільних підприємствах авіаційної галузі України:  ДП «Антонов», ТОВ «Прогрестех-Україна» та ТОВ «МАУтехнік» та ін. Також під час навчання наші студенти мають можливість стажуватися на цих підприємствах. Це дозволяє випускникам освітньої програми працевлаштовуватись, маючи практичний досвід роботи за профілем.

Наукові лабораторії кафедри дозволяють реалізувати себе творчій молоді при навчанні у аспірантурі.

Інформація від роботодавців:

 

Літаки і вертольоти

Кафедра є співзасновником Міжнародної громадської організації «Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики» і  щорічно проводить міжнародні науково-технічні конференції в яких беруть участь студенти старших курсів.

Обладнання повітряних суден

Третина студентів, які навчаються за освітньою програмою – це іноземні студенти із Китаю, Нігерії, Кот-д’Івуару, Судану, Ірану, Індії, Пакистану та Еквадору.

Розробки кафедри завжди презентуються на міжнародних форумах та виставках. Діє договір про співпрацю з Технологічно-природничим університетом ім. Яна і Єнджеи Снядецьких (Польща) та україно-китайським аерокосмічним інститутом інноваційних технологій (КНР)

Кафедра має тісні зв’язки з фірмою Bangalore Integrated System Solutions (P) Ltd. Її директор з досліджень РамасубуСундер -випускник нашої кафедри.

https://www.youtube.com/watch?v=-CP6CxMoZeE

 

 

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 18 200 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

«Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

«Літаки і вертольоти»

Випускники кафедри затребувані на ринку праці серед підприємств авіаційної промисловості України.

            Всі випускники після закінчення університету були працевлаштовані.

Зокрема були прийняті на роботу на ДП «Антонов» і авіаційні підприємства України

 • В 2016 році – 14 випускників з 20, диплом з відзнакою – 1;
 • В 2017 році – 8 випускників з 10, дипломи з відзнакою – 4, рекомендовано до вступу в аспірантуру 2 випускника;
 • В 2018 році – 26 випускників з 26, диплом з відзнакою – 2, рекомендовано до вступу в аспірантуру 4 випускника;
 • В 2019 році – 14 випускників з 14, диплом з відзнакою – 2, рекомендовано до вступу в аспірантуру 2 випускника.

З 1998 року по теперішній час працевлаштовано на ДП “Антонов” понад 400 наших випускників.

«Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

«Обладнання повітряних суден»

Теоретичний та практичний досвід, отриманий під час навчання дозволяє долучати наших випускників до роботи над складними проектами. Так, наприклад, випускники кафедри, які працевлаштувались до ТОВ «Прогрестех-Україна», приймали безпосередню участь у створенні нового літака Boeing 777-Х.

Гарантоване працевлаштування за спеціалізацією мають випускники на ДП «Антонов» у таких відділах, як конструкторсько-дослідний відділ перспективного та попереднього проектування, відділ обладнання для транспортних перевезень та десанту, відділ комп’ютерних проектів механізації фюзеляжу та інші.

Високий рівень теоретичної та практичної підготовки у рамках англомовного навчання також дозволяє нашим випускникам працевлаштовуватись у організаціях з технічного обслуговування: ТОВ «МАУтехнік», ТОВ «Роза Вітрів», ТОВ «Авіадинаміка» та ін.

«Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

«Літаки і вертольоти»

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 014
Київ, Україна 03058

Наш сайт: http://ggs.nau.edu.ua/

тел. +38(044) 408-45-5

Ел.пошта ggszg@ukr.net

«Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

«Обладнання повітряних суден»

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 350
Київ, Україна03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/kaf_kla/
тел. +38(044) 406-74-10
факс +38(044) 497-73-64

Моб +38(066)7347340

Ел.пошта aki_fla@ukr.net