Кафедра авіоніки є випусковою за спеціальністю 173 «Авіоніка» галузь знань «Електроніка та телекомунікації». Підготовка фахівців проводиться за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр», за очною (мова навчання – українська або англійська) та заочною формами навчання.

Підготовка фахівців передбачає вивчення широкого спектру дисциплін, пов’язаних з розробкою та експлуатацією комп’ютеризованої і високоавтоматизованої авіаційної електроніки (авіоніки) сучасних повітряних суден, за допомогою якої забезпечуються польоти на будь-яких висотах, удень і вночі, в складних метеорологічних умовах, а також здійснюється безперервний контроль за режимами польоту і вирішуються складні задачі керування та орієнтування у повітряному просторі.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів розробки та експлуатації комп’ютеризованої і високоавтоматизованої авіаційної електроніки (авіоніки) сучасних повітряних суден. 

 Наші переваги:

  • Можливість навчатися англійською мовою, що значно підвищує ймовірність успішного працевлаштування;
  • Наша кафедра має міцні зв’язки з роботодавцями та лідерами авіаційної галузі;
  • Наші студенти беруть участь у програмах академічної мобільності Erasmus+;

Тільки під час навчання на кафедрі авіоніки майбутні фахівці матимуть можливість підтвердити свої базові знання за фахом та отримати сертифікат з базової підготовки відповідно до вимог Державіаслужби України щодо видачі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Раrt-66).

За освітнім ступенем «Бакалавр»

Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Крім того, студенти проходять навчальну практику – електромонтажну за фахом (на кафедрі, в навчальному ангарі та в науково-навчальному центрі «Авіаційних тренажерів») і виробничі практики: комп’ютерно-інформаційну, технологічну та переддипломну (на авіаційних підприємствах).

Після завершення теоретичної і практичної підготовки студенти виконують та захищають дипломну роботу.

За освітнім ступенем «Магістр» 

Міжнародне і державне регу­лювання та сертифікація в цивільній авіації – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:

Крім того, студенти проходять виробничі практики:

Після завершення теоретичної та практичної підготовки студенти складають кваліфікаційний екзамен, виконують та захищають дипломну роботу.

Кафедра авіоніки має давні традиції у сфері розробки та експлуатації авіаційного обладнання та підтримує тісні зв’язки з експлуатаційними підрозділами підприємств.

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати основними укладеними договорами:

  • Кошицький державний технічний університет, кафедра авіоніки (Кошице, Словачина)

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 18 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 13 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 22 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 16 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: (044) 497-80-08; (044) 406-74-33.

E-mail: avionika2006@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 5, ауд. 5-402.

Ми у Facebook