Актуальність спеціальності зумовлена необхідністю підготовки компетентних фахівців, що володіють сучасними мультимедійними технологіями створення електронних мультимедійних видань, широким міждисциплінарним кругозором для роботи у видавництвах, поліграфічних підприємствах, IT-компаніях, Web-студіях, рекламних агенціях, а також підприємствах авіакосмічної галузі.

Мультимедійні технології є одним із найбільш ефективних і популярних напрямів інформаційних технологій, що мають ціллю створення продукту, який включає колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією і іншими візуальними ефектами, які включають інтерактивний інтерфейс і інші механізми управління.

ОПП „Технології електронних мультимедійних видань” спрямована на формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей в галузі видавництва та поліграфії; у сфері виробництва видавничо-поліграфічної продукції та її редагування; у сфері розроблення, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань, їх редагування, проектування технологічних процесів, застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії.

Студенти спеціальності 186 „Видавництво та поліграфія” ОПП „Технології електронних мультимедійних видань” набувають знань та вмінь:

 • розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, Web-сайтів на автономних носіях та у Інтернет-просторі;
 • проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;
 • проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;
 • аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем;
 • планувати сценарій структури та функціонування електронного видання;
 • працювати із сучасними системами додрукарської підготовки текстової, графічної (зокрема, растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;
 • створювати художні, анімаційні та технічні зображення;
 • опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відеокліпи.

Випускники можуть займати посади: дизайнера, технолога, начальника відділу, керівника видавничо-поліграфічних підприємств, рекламних агенцій, Web-студій та ін.

http://kmmt.nau.edu.ua/abitur-page/reklama/

Рекламні ролики створили випускники кафедри 2020 року ОС “Магістр” Ярослав Лисак та Євген Засуха.

Під час навчання студенти опановують різноманітні ІТ-технології та програмні методи і засоби. Зокрема, опановують комп’ютерну графіку, мультимедійні технології, веб-технології, комп’ютерно-видавничі системи, 3D-моделювання, обробку текстових та графічних зображень як під поліграфію, так і під веб, отримують практичні навички зі створення комп’ютерних моделей, макетів, друкованих та електронних видань, веб-сайтів, порталів, автоматизації виробництва, верстки тощо.

Професійне становлення майбутніх фахівців здійснюється під час проходження практичних занять з впровадження комп’ютерних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічній справі.

ОС «Бакалавр»

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання та самовдосконалення
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімічні основи поліграфії
 • Інформатика
 • Вступ до спеціальності
 • Друкарські і електронні засоби інформації
 • Основи композиції та проєктної графіки
 • Інформатика (видавничо-поліграфічні виробництва)
 • Інженерна і комп’ютерна графіка
 • Прикладна математика
 • Технології видавничо-поліграфічного виробництва
 • Теорія кольору
 • Основи комп’ютерної схемотехніки та електроніки
 • Основи типографіки
 • Додрукарське опрацювання інформації
 • Видавничо-поліграфічні матеріали
 • Інформаційна безпека друкованих видань та електронних ресурсів
 • Основи технічної естетики і дизайну
 • Комп’ютерні видавничі системи
 • Видавнича справа і технічне редагування
 • Технологія фотореєстраційних процесів
 • Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації
 • Охорона праці
 • Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва
 • Технології електронних мультимедійних видань
 • Стандартизація та управління якістю
 • Мультимедійні технології відтворення раритетних видань
 • Мультимедійні технології в інформаційній діяльності
 • Правове регулювання видавничої діяльності
 • Основи візуалізації інформації
 • Проектування інтерфейсів користувача
 • Інтернет-реклама
 • Веб-дизайн
 • Основи комп’ютерної анімації
 • Технології та обладнання спеціальних видів друку
 • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного виробництва
 • Гіпертекстова обробка інформації
 • Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
 • Сучасні мережеві інформаційні технології
 • Об’єктно-орієнтовані технології для електронних видань
 • Бази даних і знань у видавництві

ОС «Магістр»

 • Ділова іноземна мова
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Методологія прикладних досліджень у сфері видавництва та поліграфії
 • Віртуальне моделювання
 • Архівація і стиснення мультимедійної інформації
 • Видавничі бази даних
 • 3D-технології в мультимедіа
 • Мультимедійне видавництво
 • Відеовиробництво
 • Проєктування медіаконтенту
 • Мультиплатформені програмні засоби мультимедіа
 • Електронні бібліотеки, довідкові та пошукові системи
 • Дидактичні основи розробки мультимедійних видань
 • Технології мультимедійних гіпервидань

Навчальна лабораторія “Технології електронних мультимедійних видань” функціонує у складі кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) Факультету міжнародних відносин (ФМВ).

Основними завданнями лабораторії є:

– проведення лекційних, лабораторних, практичних занять на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;

– аналіз системних підходів щодо впровадження комп’ютерних та інформаційних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну справу;

– розробка мультимедійних онлайн/офлайн проектів у освітніх, промислових і комерційних напрямах, системах програмування, сучасних СУБД, експертних системах та інших системах штучного інтелекту тощо;

– дослідження і розробка апаратних та програмних засобів підтримки інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту;

– дослідження та створення мережевих електронних мультимедійних навчально-методичних комплексів забезпечення ефективності дистанційного навчання та самостійної роботи студентів.

Співробітники лабораторії забезпечують експлуатацію та використання у навчальному процесі наступного лабораторного, технічного та іншого устаткування та приладів: 36 ПЕОМ, мультимедійних відео проекторів, принтерів, МФУ, сканерів тощо.

Для проведення лабораторних робіт використовується поліграфічне обладнання редакційно-видавничого відділу НАУ: друкарські машини, різографи, дублікатори, паперорізальні машини, клейові машини та ін.

 

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій підтримує тісні зв’язки з організаціями та підприємствами: Державне підприємство «Антонов»; Акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут електро-механічних приладів»; ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті»; ТОВ «Видавництво «Розумники»; ТОВ «НВП «Поліграфсервіс»; ТОВ «КОНДОР-ВИДАВНИЦТВО»; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України та в інших установах і організаціях. Під час проходження практики студенти здійснюють цифрову обробку баз даних, підтримку інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту.

Випускники ОС „Бакалавр” спеціальності 186 „Видавництво та поліграфія” ОПП „Технології електронних мультимедійних видань” можуть працевлаштуватись за такими професійними назвами робіт:

 • фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва;
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів;
 • дизайнер-виконавець графічних робіт;
 • асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів (за умови проходження стажування у відповідній організації);
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (за умови проходження додаткових курсів чи стажування у відповідній організації);
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм (для фронтенду; бажано додатково пройти курси чи стажування у відповідній організації);
 • монтажер (за умови проходження стажування у відповідній організації);
 • оператор обробки та титрування телепередач (за умови проходження стажування у відповідній організації);
 • фототехнік (за умови проходження стажування, отримання досвіду у відповідній організації).

Випускники ОС „Магістр” спеціальності 186 „Видавництво та поліграфія” ОПП „Технології електронних мультимедійних видань” можуть працюватиза такими професіями:

 • технолог електронних мультимедійних видань;
 • технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво);
 • технолог (видавничо-поліграфічне виробництво);
 • дизайнер-дослідник;
 • інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва;
 • дизайнер графічних робіт;
 • дизайнер мультимедійних об’єктів;
 • дизайнер пакування;
 • редактор мультимедійних видань засобів масової інформації;
 • технолог-видавець;
 • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (за умови проходження стажування, отримання досвіду у відповідній організації);

програміст прикладний у галузі веб-розробки (за умови вибору відповідних вибіркових дисциплін, проходження стажування, отримання досвіду у відповідній організації).

 • НАУ заключив договори про співпрацю з Лодзинським технічним університетом (Польща) та Політехнічним університетом Томар (Португалія), де студенти можуть навчатися за програмою Еразмус+ за спеціальністю «Видавництво та поліграфія» (http://cnt.nau.edu.ua/uk/sektor-akademichnoyi-mobilnosti#3).

Кафедра підтримує зв’язки науково-методичного характеру

 • Краковським політехнічним університетом ім. Тадеуша Костюшко (м. Краков, Польша)
 • Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (м.Варшава, Польща)
 • Вищою школою Інформатики та прикладних наук (м. Лодзь, Польща)
 • Вищою школою бізнесу і наук про здоров’я (WSBiNOZ, м. Лодзь, Польща)

Члени професорсько-викладацького складу кафедри являються почесними членами наукових комітетів міжнародних конференцій:

 • щорічної міжнародної e-конференції „Pedagogika XXI wieku: dylematy
  i wyzwania
  ” (WSBiNoZ, м. Лодзь, Польща);
 • міжнародної науково-практичної конференції „Zdrowie psychiczne wyzwaniem współczesnego społeczeństwa” (Державний професійний університет ім. Ігнация Моцицького в Цеханові, м. Цеханув, Польща)

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 27 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 20 250 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники Випускники кафедри працюють в організаціях та на підприємствах: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України, ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті», ТОВ «Видавництво «Розумники», ТОВ «НВП «Поліграфсервіс», ТОВ «КОНДОР-ВИДАВНИЦТВО»  та в інших установах і організаціях.

Телефони: 406-76-73; +380 50 5174780

E-mail: kmmt.nau@ukr.net

Адреса:03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус №5, ауд. 5-110.

Наш Telegram-канал: https://t.me/kmmt_nau/25