Ця спеціальність для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних  прикладних економічних знань для динамічного управління змінами.

Підприємницькі здібності на Всесвітньому економічному форумі були названі серед основних характеристик, які необхідно розвивати в сучасному світі. Ринкове середовище потребує професіоналів, які у змозі керувати та компетентно розвивати бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги, здійснювати операції на біржах та у зовнішньоекономічній діяльності.

Випускники кафедри економіки та бізнес-технологій НАУ за даною спеціальністю здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій управління ефективністю підприємницької діяльності.

Акцент робиться на розвитку критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій та застосуванні інноваційних підходів в підприємницькій діяльності, прояву ініціативності і підприємливості в різних напрямах застосування бізнес-технологій, вмінні  вирішувати професійні завдання і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів, практичних навичках бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності бізнес-систем.

Цикл  гуманітарної  та  соціально-економічної  підготовки

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Математика для економістів
 • Екологія
 • Вступ до спеціальності
 • Психологія
 • Інформатика
 • Соціологія
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Соціально-ринкові комунікації
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Мікроекономіка
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Державне регулювання підприємництва
 • Економіка та організація інноваційної діяльності підприємницьких структур
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Організація підприємницької діяльності 
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Соціально-трудові відносини та управління персоналом
 • Економетрика
 • Управління підприємницькими ризиками
 • Бізнес-планування та проектний аналіз

Цикл професійної підготовки освітньо-професійної програми “Підприємницька діяльність в авіації

 • Бізнес-процеси в авіації
 • Управління якістю в авіації
 • Економіко-правове регулювання авіабізнесу
 • Бізнес-адміністрування в авіації
 • Технології продажу авіаційних перевезень
 • Організація пасажирських та вантажних авіаційних перевезень
 • Цінова політика в авіації
 • Аналіз господарської діяльності субєктів авіабізнесу 
 • Оцінка конкурентоспроможності суб’єктів авіабізнесу
 • Інвестиційна діяльність підприємницьких структур в авіації
 • Управління аеропортовим бізнесом
 • Організація  зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів авіабізнесу 

Цикл професійної підготовки освітньо-професійної програми “Підприємництво та бізнес-технології”

 • Бізнес-процеси та технології підприємницької діяльності
 • Комерційна діяльність суб’єктів підприємництва  
 • Інтернет-технології у підприємницькій діяльності
 • Аналіз господарської діяльності підприємницьких структур
 • Біржова діяльність економічних агентів
 • Інноваційне підприємництво
 • Організація ЗЕД підприємницьких структур
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємницьких структур
 • Економічна безпека бізнесу
 • Управління стартап-проектами
 • Бізнес-адміністрування
 • Стратегії бізнесу

Цикл професійної підготовки освітньо-професійної програми “Митна та біржова справа”

 • Основи біржової справи
 • Основи митної справи
 • Світовий ринок товарів та послуг
 • Зовнішньоекономічні операції та контракти
 • Товарознавство та експертиза у митній справі
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційні системи і технології в митній  та біржовій справі
 • Митний контроль та митне оформлення
 • Економічний аналіз
 • Організація  біржової торгівлі
 • Митно-посередницькі послуги
 • Митна політика

Цикл дисциплін НАУ вільного вибору студента: http://feba.nau.edu.ua/ec-spec

 

Дисципліни, що вивчаються у магістратурі

Дисципліни професійної підготовки

 • Бізнес-адміністрування
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Організація праці підприємця
 • Методологія наукових досліджень
 • Управління торговельною та біржовою діяльністю

Дисципліни професійної підготовки освітньо-професійної програми “Підприємницька діяльність в авіації”

 • Економіко-правове регулювання в авіації
 • Управління бізнесом в авіації
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток в авіації
 • Антикризове управління авіапідприємствами

Дисципліни професійної підготовки освітньо-професійної програми “Підприємництво та бізнес-технології”

 • Економічне управління бізнесом
 • Управління комерційною діяльністю підприємницьких структур
 • Управління бізнес-проектами
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнес-структур

Дисципліни НАУ вільного вибору студента 

Дисципліна 1 http://feba.nau.edu.ua/ec-spec

Дисципліна 2 http://feba.nau.edu.ua/ec-spec

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційний екзамен
 • Кваліфікаційна магістерська робота

«Підприємницька діяльність в авіації»

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Це спеціальність для тих, хто бажає орієнтуватися у специфіці авіаційного бізнесу, планувати та організовувати підприємницьку діяльність в авіації, освоювати моделі конкурентної поведінки бізнес-структур на авіаційному ринку. Акцент робиться на отриманні практичних умінь проектного аналізу, оцінюванні кон’юнктури ринку авіаційних послуг та економічної ефективності організації підприємницької діяльності, бізнес-планування, розвитку креативного мислення та пошуку нестандартних проектних рішень.

Випускники можуть заснувати власний бізнес або здійснювати професійну роботу в авіаційному секторі або інших секторах транспортної галузі, як: керівник, економіст, фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер, агент з організації обслуговування авіаперевезень, фахівець з фінансово-економічної безпеки в авіації, торгівлі та комерційного обслуговування, ефективності господарської діяльності.

 

«Підприємництво та бізнес-технології»

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Освітньо-професійна програма передбачає теоретичну та практичну підготовку в сферах бізнес-проектування і консалтингу, інформаційного і технологічного забезпечення ефективності, конкурентоспроможності й інноваційності бізнесу. Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань з ведення підприємницької діяльності та використання бізнес-технологій. 

Випускник може успішно генерувати стартапи і реалізовувати власні бізнес-ідеї або здійснювати наступну професійну роботу: фахівця у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності; економіста; фахівця з фінансово – економічної безпеки.

 

«Митна та біржова справа»

Освітній ступінь: бакалавр

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахівців у сфері митного, ринкового регулювання та управління ресурсами підприємств на біржах. Випускник оволодіє знаннями з експертизи товарів, технічного, нормативно-правового регулювання та організації зовнішньоекономічної діяльності; навчиться  визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг, застосовувати інноваційні підходи у діяльності підприємницьких, митних та біржових структур.

Випускник може працювати на посадах: фахівця у сфері митної діяльності, з біржових операцій, агента з митного оформлення, дилера, аналітика, агент з комерційного обслуговування та торговельного брокера, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності  або бути самозайнятою особою – підприємцем, митним брокером, біржовим аналітиком.

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Американський університет культури і освіти (м. Бейрут, Ліван)

 

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія)

Батумський навчальний університет навігації (м. Батумі, Грузія)

Грузинський авіаційний університет (м. Тбілісі, Грузія)

Національний інститут економічних досліджень (м. Батумі, Грузія)

Університет Пардубіце (м.Пардубіце, Чеська республіка)

Варненський вільний університет ім.Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія)

 

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 22 400 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 37 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 27 750 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Перше робоче місце наших випускників – http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki/ec-vyp

Національний Авіаційний Університет

Факультет Економіки та Бізнес-адміністрування

Кафедра Економіки та Бізнес-технологій 

м. Київ, проспект Космонавта Комарова,1
корпус 2 , кафедра економіки та бізнес-технологій, каб. 414/1,  414/2, 416, 418/1, 418/2, 419

Завідувач кафедри: каб. 2-416, тел.: +38 (044) 406-70-48, 406-75-64

Завідувач лабораторії: каб. 419/2 тел.: +380 (44) 406-74-98

Сторінка на сайті факультету: http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki

Ми у соціальних мережах: https://www.facebook.com/KEandBT/