«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (Software Engineering) – це актуальний для України та популярний на світовому ринку праці напрям навчання. За напрямом «Інженерія програмного забезпечення» готують фахівців зі створення, супроводження і використання програмного забезпечення.

Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати складне програмне забезпечення у заданий термін, не витративши зайвих ресурсів, досягаючи встановлених показників ефективності. Для досягнення цієї мети студенти навчаються здійснювати процеси аналізу та проектування, оцінювання вартості, тестування, верифікації, супроводження програмного забезпечення. 

Студенти вивчають технології розробки програм в контексті різних мов програмування, виходячи з інженерних задач, засвоюючи методи та засоби аналізу, проектування, конструювання та супроводження програм. Вивчення методів та засобів проектування, розробки, тестування і супроводження складних програмних систем ведеться з урахуванням сучасних тенденцій їх колективної розробки. 

 • Основи інженерії програмного забезпечення
 • Основи програмування
 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Математичний аналіз
 • Фізика (вибрані розділи)
 • Операційні системи
 • Дискретні структури
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Лінейна алгебра та аналітична геометрія
 • Архітектура комп’ютера
 • Групова динаміка і комунікації
 • Людино-машинна взаємодія
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Алгоритми та структури даних
 • Емпіричні методи інженерії програмного забезпечення
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Бази даних
 • Професійна практика інженерії програмного забезпечення
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Основи мережевих технологій CISCO
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Програмування для Інтернет
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Безпека програм та даних
 • Економіка програмного забезпечення
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Основи охорони праці
 • Проектний практикум
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Іноземна мова спеціальності
 • Іноземна мова ділової комунікації
 • Соціально-психологічні, правові та екологічні аспекти професійної діяльності
 • Основи економічних, правових та соціально-психологічних знань
 • Економіко-правові та соціально-психологічні основи інженерії програмного забезпечення
 • Інформаційні системи
 • Інформаційні системи і технології в економіці і бізнесі
 • Програмне забезпечення інформаційних систем комерційного спрямування
 • Супроводження програмного забезпечення
 • Еволюція програмного забезпечення бізнес-систем
 • Поширення і супроводження комерційного програмного забезпечення
 • Вбудовані системи реального часу
 • Авіаційні вбудовані системи
 • Вбудовані системи для бізнес-систем
 • Системи для малих та мобільних платформ
 • Програмування мобільних пристроїв комерційного призначення
 • Програмування для мобільних платформ Інтернету речей
 • Візуалізація програмного забезпечення *
 • Основи штучного інтелекту *
 • Інтелектуальні системи *
 • Майстерня розробки програмного забезпечення *
 • Документування програмного забезпечення *
 • Мультимедійні, ігрові та розважальні системи *
 • Фінансові системи та системи електронної комерції *
 • Авіаційне електронне обладнання та транспортні системи*
 • Військова підготовка
* дисципліни альтернативні військовій підготовці

На кафедрі також проводиться навчання за англомовним проектом, що забезпечує додаткову освіту з професійної англійської, перспективу кар’єрного зростання та надає можливість випускникам з реалізації своїх можливостей у вітчизняних та міжнародних компаніях.

Основні завдання навчальних приміщень та лабораторій є:

 • організація проведення лабораторних робіт з зазначених дисциплін в передбаченому обсязі;
 • впровадження в навчальну та наукову роботу вузу результатів досліджень зі спеціальних дисциплін;
 • проведення наукових досліджень з метою вивчення проблем захисту інформації в університеті;
 • розробка спільно з викладачами кафедри навчально-методичних вказівок з вивчення окремих розділів зазначених дисциплін та проведення практикумів і лабораторних робіт;
 • організація при студентському науковому товаристві роботи семінару за рішенням нестандартних завдань та проблем.

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними та закордонними організаціями, що здійснюють підготовку фахівців, проводять наукові дослідження, та реалізацію задач інженерії програмного забезпечення. Серед яких: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, Інститут програмних систем НАНУ, підприємства Асоціації «Інформаційні технології України», зокрема ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», «ІТЕРА Консалтінг Груп», «GlobalLogic», «Luxoft» та інші.

 

Так 13 вересня 2023 року представники компанії GlobalLogic прийшли поздоровити студентів кафедри інженерії програмного забезпечення з Днем програміста (відзначають у 256-й день року, число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта).

GlobalLogic міжнародна компанія, що здійснює розробку програмного забезпечення, надає інженtрінгові послуги, займається ІТ-аутсорсингом та виконанням дослідницьких проектів.

GlobalLogic активно співпрацює з Національним авіаційним університетом (в березні 2019 року було підписано договір про співпрацю), адже від отриманих фундаментальних знань в навчальному закладі, залежить успішна робота в майбутньому.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 35 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 28 000 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 39 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 31 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Студенти кафедри активно залучаються до прикладних розробок Stakeholders в галузі інженерії програмного забезпечення.

Україна, м.Київ, проспект Любомира Гузара 1,
Національний авіаційний університет

Факультет кібербезпеки та програмної інженерії
Кафедра “Інженерії програмного забезпечення”

Кафедра знаходиться у корпусі 6,
викладацькі з 6-301 по 6-309

Завідуючий кафедри: Нестеренко Катерина Сергіївна
викладацька 6-307 телефон (044) 408-35-37

Секретар кафедри: Скалова Валентина Анатоліївна
викладацька 6-303 телефон (044) 406-70-98