Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Технології ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом проектування та розробки енергоефективних систем виробництва, постачання, розподілу, споживання енергетичних ресурсів, експлуатації електрообладнання в аеропортах та підприємствах авіакосмічної та електроенергетичної галузі.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Професіонали в галузі електротехніки, інженери–електрики, інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж, інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби, інженер з релейного захисту і електроавтоматики, інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів, інженер служби ліній енергопідприємства, інженер служби ліній підстанцій, інженер служби розподільних мереж, інженер-конструктор (електротехніка), інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування, інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностування авіаційної техніки.

Світлотехніка і джерела світла

Фахівці даної спеціальності підготовлені до виконання завдань від комп’ютерного проектування світлотехнічних систем до проектування волоконно-оптичних ліній в системах управління – проектування сучасних автоматизованих світлотехнічних систем, комп’ютерний дизайн на основі комп’ютерної графіки та комп’ютерних технологій з розподіленими системами програмно-цифрового управління джерелами світла для світлодіодного оформлення об’єктів, проектування волоконно-оптичних каналів зв’язку телекомунікаційних системах, швидкісних каналів передачі даних в локальних обчислювальних мережах, світловодних каналів транспортування лазерного випромінювання в медичній техніці, волоконно-оптичних ліній в системах управління великогабаритними транспортними засобами.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Студенти вивчають сучасні методи обліку, контролю, планування та нормування витрат енергоресурсів, релейний захист, основи енергоменеджменту та енергетичний аудит консалтингових фірм, енергосервісних компаній, компаній-розробників енергоефективного обладнання.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Студенти навчаються в україномовному  проекті протягом всього терміну навчання.

Студенти вивчають сучасну енергетичну галузь, проблеми генерування, транспортування, розподілу та споживання електричної енергії; електроенергетичне та світлосигнальне забезпечення польотів повітряних суден на аеродромах та вертодромах цивільної авіації та військово-повітряних сил. Окремо вивчаються технології та організаційно-технічні заходи, спрямовані на визначення та керування безпекою польотів на аеродромах цивільної авіації.

Можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою підготовки доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (можливість навчання за програмою третього циклу FQ-ЕНЕА, 8 рівня ЕQF- LLL та 9 рівня НРК)

Світлотехніка і джерела світла

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку енергоощадних технологій, сучасних систем освітлення, орієнтує на актуальне професійне спрямування, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, світлотехніка, світлодизайнера.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 • Електротехнічні матеріали
 • Основи комп’ютерного проектування електричних схем
 • Економіка і організація виробництва
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Технічна термодинаміка та тепломасообмін
 • Метрологія, електричні вимірювання та прилади
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Теплотехнічні процеси та установки
 • Електричні машини та апарати
 • Електричні системи та мережі
 • Теплотехнічні процеси та установки
 • Основи енергоменеджменту
 • Техніка високих напруг
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Енергетичний аудит
 • Електросвітлотехнічне обладнання аеропортів
 • Надійність та діагностика електрообладнання
 • Електрообладнання повітряних суден
 • Енергозбереження та альтернативні джерела енергії
 • Основи комп’ютерних технологій проектування електроенергетичних систем
 • Прикладне програмне забезпечення для дослідження процесів у електротехнічних системах*
 • Методологія наукових досліджень у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
 • Математичні методи моделювання та оптимізації в енергетиці
 • Енергетичний менеджмент
 • Енергозбереження в технологічних процесах авіаційної галузі
 • Системи вимірювання, обліку та керування енерговикористанням
 • Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах і споживачах
 • Ціноутворення на ринках енергії
 • Правове забезпечення  енерговикористання та енергетичний контроль
 •  Управління проектами енерговикористання
 •  Інтегроване ресурсне планування в енергетиці
 •  Сучасні енергоощадні технології в електроенергетичних системах

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

 • Електротехнічні матеріали
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Економіка і організація виробництва
 • Інженерна графіка
 • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови
 • Екологія за професійним спрямуванням
 • Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Технічна механіка
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Електричні машини
 • Електричні системи та мережі
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Техніка високих напруг
 • Основи охорони праці
 • Авіаційна світлотехніка та метеорологія
 • Системи електропостачання промислових підприємств
 • Аеродромні електрифіковані системи візуального забезпечення польотів
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Електромонтажна практика
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Надійність, контроль та діагностування технічних систем
 • Керування надійністю електроенергетичних систем
 • Безпека польотів на аеродромах цивільної авіації
 • Основи автоматики електроенергетичних систем
 • Основи проектування світлосигнальних систем аеродромів ЦА
 • Фізичні основи оптоелектроніки
 • Проектування світлосигнальних систем аеродромів ЦА
 • Основи експлуатації електроенергетичних систем*
 • Автономні джерела електричної енергії*
 • Математичне моделювання в електроенергетиці*
 • Військова підготовка
 • Основи наукових досліджень
 • Математичні методи моделювання та оптимізації в енергетиці
 • Візуальне проектування електроенергетичних систем
 • Технічна експлуатація електроенергетичних систем
 • Автоматизація управління електроенергетичних систем
 • Дистанційне керування електроенергетичних систем
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційний екзамен
 • Дипломна робота
 • Технічна експлуатація світлосигнальних систем аеропортів
 • Технічне обслуговування та ремонт світлосигнальних систем аеропортів
 • Експлуатація візуальних засобів і безпека польотів
 • Наземні візуальні засоби забезпечення польотів на аеродромах та вертодромах цивільної авіації
 • Керування безпекою польотів на етапах візуального пілотування на аеродромах та вертодромах цивільної авіації
 • Забезпечення безпеки польотів на аеродромах та вертодромах цивільної авіації
 • Сучасні технології в електроенергетиці
 • Системи альтернативного генерування електричної енергії
 • Системи безперервного електропостачання електроспоживачів
 • Захист і автоматика в електроенергетичних системах
 • Протиаварійне управління в електроенергетичних системах
 • Система автоматичного захисту в електроенергетиці

Світлотехніка і джерела світла

 • Основи світлотехніки
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Джерела оптичного випромінювання
 • Фотометричні пристрої
 • Світлотехнічні установки та системи
 • Світлодіодні системи
 • Оптичні системи
 • Світлові прилади
 • Фізичні основи оптоелектроніки
 • Світлотехнічні матеріали
 • Приймачі оптичного випромінювання
 • Автоматизовані системи управління у світлотехніці
 • Опромінюючи установки
 • Математичне моделювання у світлотехніці
 • Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів
 • Математичні методи моделювання та оптимізації в енергетиці
 • Енергозбереження в світлотехніці
 • Системи зовнішнього та внутрішнього освітлення
 • Комп’ютерне проектування освітлювальних установок
 • Дизайн систем освітлення
 • Експлуатація та контроль параметрів світлотехнічних систем
 • Волоконно-оптичні лінії
 • Сучасні технології цифрових оптоволоконних мереж

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Навчальна лабораторія кафедри має аудиторії та комп′ютерні класи для проведення практичної та наукової роботи, такі як аудиторія Електричних апаратів та релейного захисту, Систем елетропостачання повітряних суден, Авіоніки, Авіаційних електричних систем та комп ´ютерно-інтегрованих технологій, Електричних систем та мереж, Інформаційно-вимірювальної техніки та технлогій та інш.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Науково-навчальна лабораторія візуальних засобів забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації та військово-повітряних сил.

Напрям наукової діяльності: Створення методології керування безпекою польотів на етапах візуального пілотування на аеродромах цивільної авіації та військово-повітряних сил.

Об’єкти дослідження: – технологічні процеси виконання операцій руління, зльоту, заходу на посадку та посадки на всіх етапах візуального пілотування в межах аеродромів цивільної авіації.

Наукова лабораторія на базі служби радіосвітлотехнічного забезпечення польотів на аеродромі Бориспіль.

Напрям наукової діяльності: Розробка методів та засобів визначення технічних характеристик елементів світлосигнального та електротехнічного забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації та військово-повітряних сил.

Методи визначення ризиків щодо безпеки польотів в разі відхилень характеристик обладнання від нормованих значень перерахованих в Міжнародних стандартах і Рекомендованій практиці.

Світлотехніка і джерела світла

Найменування спеціалізованих кабінетів:

 • Електричних машин та апаратів
 • Фотометрії та світлосигнальних і телемеханічних систем аеропортів
 • Лабораторія світлотехніки та світлосигнальних систем
 • Світлових приладів та електричних мереж
 • Лазерної та волоконно-оптичної техніки
 • Математичного моделювання та прикладного програмування для систем світлотехніки
 • Математичного моделювання та прикладного програмування для систем електротехніки і електроніки
 • Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки
 • Лабораторія електричних та магнітний кіл

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Більшість наземних служб аеропортів, підприємства з виробництва, розподілу та споживання електроенергії, підприємства з удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж. Практична підготовка студентів проводиться в міжнародних аеропортах «Бориспіль», «Київ» (Жуляни) та ДП «Антонов», ДП «Київприлад», міських та обласних енергетичних центрах, наукові дослідження в інститутах Національної академії наук України.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Практика майбутніх фахівців проводиться на провідних електроенергетичних підприємствах України, провідних регіональних аеропортах України, підприємствах середнього та великого бізнесу, де використовуються потужні системи електроспоживання.

Практична підготовка студентів проводиться у відповідних службах аеродромів Київ/Бориспіль», Київ» (Жуляни), Київ/Антонов 2 , підприємствах Київенерго. За час навчання наші студенти мають можливість стажуватися в аеропортах і авіапідприємствах України, проводити наукові дослідження на підприємствах цивільної авіації та підприємствах електроенергетики.

Світлотехніка і джерела світла

Місцем роботи можуть бути компанії з проектування сучасних автоматизованих світлотехнічних систем, комп’ютерного дизайну на основі комп’ютерної графіки та комп’ютерних технологій з розподіленими системами програмно-цифрового управління джерелами світла для світло динамічного оформлення будь-яких об’єктів, проектування волоконно-оптичних каналів зв’язку в телекомунікаційних системах та телефонних мережах, швидкісних каналів передачі даних в локальних обчислювальних мережах, світловодних каналів транспортування лазерного випромінювання в медичній техніці, волоконно-оптичних ліній в системах управління великогабаритними транспортними засобами, експлуатаційні служби світлотехнічного обслуговування обладнання на аеродромах цивільної авіації. 

Споріднені первинні посади: фахівець з світлотехнічної продукції, професіонал із світлотехніки, фахівець із світлотехніки, інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації світлотехнічних установок, світлодизайнер, інженер-енергетик, інженер-електрик.

Випускники кафедри працюють у Державній авіаційній службі України, на державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності», Авіаційному науково-технічному комплексі  «Антонов», у Міжнародному аеропорті «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського, Міжнародному аеропорті «Бориспіль», на аеродромі «Антонов-2», «Харків», «Львів», на підприємствах «Київенерго» та «Обленерго», комунальному підприємстві «Київміськсвітло», ведучих вітчизняних та міжнародних світлотехнічних компаніях «Stream Light», «С.В.Е.Т. Плюс», «Philips Lighting», «Сан трейд», «ELECTRUM», група компаній «Світлотек», «Союз-світло», «Квіндсленд», «Schreder» та в інших установах і організаціях.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту за напрямами науково-дослідної та педагогічної діяльності має спільні інтереси та активно розвиває міжнародні зв’язки в галузі автоматизації та енергоменеджменту із навчальними закладами, науково-дослідними установами, промисловими організаціями та підприємствами відповідних галузей у різних країнах світу. Міжнародні зв’язки спрямовані на співробітництво із колегами з провідних науково-технічних установ світу у питаннях енергозбереження, підвищення енергоефективності функціонування складних автоматизованих систем і комплексів, промислової автоматизації електроенергетики, автоматизації на авіаційному транспорті. Кафедра підтримує та розвиває зв’язки із такими установами як: Міжнародна академія цивільної авіації (Марокко), Кошицький технічний університет (Словаччина), Дрезденський технічний університет (Германія),Варшавський промисловий інститут автоматики та вимірювань (Польща), Пражський інститут підвищення кваліфікації (Чеська Республіка), Радомська академія економіки (Республіка Польща), Королівський університет Белфаста (Північна Ірландія).

Науковці та молоді вчені кафедри підтримують творчу співдружність із колегами з науково-дослідних установ України та світу, що сприяє розвитку науково-дослідницького потенціалу колективів та підвищенню кваліфікації викладацького складу. Кафедра активно приймає участь у проведенні спільних наукових семінарів, конференцій та конгресів.

Кафедра проводить курси підвищення кваліфікації за замовленням авіаційних  компаній на базі замовника: м. Ташкент (Узбекистан), м. Душанбе (Таджикистан), м. Бішкек, м.Ош (Киргизія), м. Баку (Азербайджан), м. Каунас, м. Клайпеда (Литва)

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Кафедра підтримує постійні зв’язки з Державіаслужбою України та, через інститут ІСАО університету, з Міжнародною організацією цивільної авіації в розробці нормативно-технічних документів для аеродромів цивільної авіації. Фахівці кафедри і студенти беруть участь у проведенні сертифікації світлосигнального обладнання провідних закордонних фірм – виробників світлосигнального обладнання, таких як ІDMAN, Фінляндія, Safe Gate Group, Німеччина, Transcon. Чехія, OCEM, Італія, Honeywell, Німеччіна.

Світлотехніка і джерела світла

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій проводить постійне науково-технічне співробітництво з ведучими міжнародними компаніями-виробниками світлосигнального та електротехнічного обладнання аеродромів, такими як  «ОСЕМ» (Італія), «ADB Safegate group» (Германія), «Transcon», «ELTODO» (Чехія) та обмін досвідом  в галузі сертифікації аеродромного електротехнічного обладнання. Викладачі кафедри являються інструкторами Інституту ІСАО у галузі розробки міжнародних стандартів та рекомендованої практики ICAO та проведення підвищення кваліфікації фахівців авіаційного профілю підприємств України, Грузії, Литви тощо.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 18 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Ми пишаємось унікальністю спеціалізації «Енергетичний менеджмент», за якою в авіаційних навчальних закладах світу готують виключно на кафедрі автоматизації та енергоменеджменту Національного авіаційного університету.

Гарантоване працевлаштування за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент» забезпечується високим рівнем отриманих знань, вивченням технічної англійської мови за даним фахом.

Ми пишаємось багатьма нашими випускниками, які ефективно працюють практично у всіх аеропортах та енергетичних підприємствах України, які займають посади: менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії, менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), начальник електропідстанції (групи електропідстанцій), професіонал із енергетичного менеджменту, фахівець із енергетичного менеджменту, інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж.

Базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання основ електротехніки, теплотехніки, релейного захисту та автоматизації енергосистем дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватись у різних галузях економіки, знайти себе в сучасному житті.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Гарантоване працевлаштування за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» забезпечується високим рівнем професійної підготовки, знанням технічної англійської мови за даним фахом. Високий рівень базової освіти, теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання загального електроенергетичного обладнання, спеціальних аеродромних засобів забезпечення польотів у цивільній авіації дозволяє нашим випускникам успішно реалізуватись у різних галузях економіки, науки та техніки, знайти себе в сучасному житті.

Світлотехніка і джерела світла

Останнім часом поширеним є залучення здобувачів вищої освіти до роботи в позаурочний час у різних комерційних структурах, фірмах, в яких здобувачі вищої освіти працевлаштовуються після закінчення університету. Таким чином, процес адаптації молодих фахівців значно спрощується та прискорюється.

Приклади працевлаштування:

 • Науковий співробітник-консультант (електротехніка),
 • Інженер-електрик,
 • Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів,
 • Головний фахівець із світлотехніки,
 • Дизайнер-світлотехнік,
 • Проект-менеджер,
 • Менеджер по продажам світлотехнічної продукції,
 • аспірантура НАУ та інших науково-дослідних установ.

Випускники успішно працюють на керівних та інших посадах державних та комерційних підприємств, установ і організацій, а саме:

 • Директор ТОВ «Лайт-сис»,
 • Начальник вимірювальної лабораторії КП «Київміськсвітло»,
 • Заступник начальника відділу охорони праці КП «Київміськсвітло»,
 • Начальник служби перспективного розвитку капітального ремонту КП «Київміськсвітло»,
 • Начальник відділу експлуатації КП «Київміськсвітло»,
 • Інженер І категорії відділу експлуатації КП «Київміськсвітло»,
 • Інженер ІІ категорії відділу експлуатації КП «Київміськсвітло»,
 • Інженер І категорії експлуатаційно-технічного району КП «Київміськсвітло»,
 • Менеджер проектів Громадської організації «Енергоаудіт»,
 • Відділ проектних продажів ТОВ «Аст-СВІТЛОТЕХНІКА»,
 • Технічний спеціаліст ООО «С.В.Е.Т. Плюс»,
 • Проект-менеджер світлотехнічного проекту компанія «Stream Light»,
 • Менеджер активних продажів ТОВ «Союз-Світло»,
 • Менеджер проектних продажів ТОВ «Союз-Світло»,
 • Менеджер проектів (світлотехніка) ТОВ «Квінсленд»,
 • Інженер-світлотехнік компанія «Northclefte – Світлові рішення»
 • Менеджер по роботі з клієнтами компанія «Northclefte – Світлові рішення»,
 • Інженер-світлотехнік Проектне бюро «Новатор»,
 • Помічник директора ТОВ «Стрім Лайт»,
 • Інженер-проектувальник ТОВ «LED-Effect»,
 • Інженер-світлотехнік ТОВ «LED-Effect»,
 • Дизайнер-світлотехнік Engineering Company «Nova Light»,
 • Gerente de projetos ТОВ «Союз-Світло»,
 • Lighting Engineer / Lighting designer компанія «Сан трейд»,
 • Проект-менеджер компанія «ELX LED»,
 • Інженер-світлотехнік ТОВ «Софи лайт»,
 • Менеджер по продажам світлотехнічної продукції ТОВ «Сан трейд»,
 • Professional lighting designer / Consultant
 • Freelance Lighting Designer,
 • Фахівець по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «Філіпс Світлові Рішення Україна»,
 • аспірантура НАУ та інших науково-дослідних установ.

Базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання світлотехніки і джерел світла дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватись у різних галузях економіки, знайти себе в сучасному житті.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 350
Київ, Україна 03058

тел. +38 044 406-74-31,

+38 044 406-75-25;

E-mail: AEM34@nau.edu.ua;

Наш сайт: http://aem.nau.edu.ua/

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, корп.11, кімната 402
Київ, Україна 03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/kest/
тел. +38(044) 406-71-58
Ел.пошта kvp@nau.edu.ua

Світлотехніка і джерела світла

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, корп.11, кімната 402
Київ, Україна 03058

 

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/kest/
тел. +38(044) 406-71-58
Ел.пошта kvp@nau.edu.ua