Сьогодні одним із основних напрямів розвитку країни є впровадження медичної техніки та матеріалів медичного призначення, що потребує залучення високоосвічених фахівців зі  знаннями та навичками з  біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, матеріалознавства, обробки медичних даних. Медичні  заклади є користувачами великої кількості медичного обладнання, включаючи діагностичне, лабораторне, клінінічне, наркозно-дихальне, рентгено- і радіологічне, фізіотерапевтичне, стоматологічне, косметологічне, ендоскопічне, реабілітаційне обладнання та інші. Окрім цього інтенсивно розвивається інформатизація охорони здоров’я в Україні, що  також потребує відповідного статусу інженерних кадрів.

У лікувальних закладах української системи охорони здоров’я існують сфери, що потребують фахівців, які часом залучені до дуже відповідальних лікувально-діагностичних процедур з використанням складної медичної техніки і агресивних технологій (апаратів штучного кровообігу, програмування штучних водіїв серцевого ритму, штучного серця, оптометричних досліджень і т.д.). Якщо використовувати закордонний досвід такими спеціалістами є біомедичні інженери, що заповнюють в системі охорони здоров’я простір, пов’язаний з експлуатацією складної медичної техніки, оскільки лікарі не мають відповідної підготовки. Окремою групою спеціалістів, вкрай необхідних на ринку праці є фахівці з якості, безпеки медичного обладнання, консультанти з оцінки відповідності та технічного регулювання біомедичних систем.

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчальних планів освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам та настановам агентства з якості освіти. На кафедрі працюють 2 професори, доктори технічних наук, штатні співробітники; 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, 1 доктор технічних наук, старший науковий співробітник, що працюють за сумісництвом та 5 кандидатів технічних наук, з них 4 мають вчене звання доцента штатних співробітників та 1 кандидат медичних наук та 1 кандидат педагогічних наук, що працюють за сумісництвом. Викладання здійснюється українською мовою.

Профілюючі дисципліни на ОС «Бакалавр »

 • Біохімія
 • Біофізика
 • Основи метрології, взаємозамінність радіоелектронних апаратів
 • Основи теорії кіл та сигналів
 • Обчислювальна техніка та програмування; Анатомія, фізіологія та патологія людини Матеріалознавство та біосумісні матеріали
 • Основи взаємодії фізичних полів з біологічними об’єктами
 • Аналогова та цифрова електроніка
 • Електронні прилади
 • Біомедичні апарати та системи
 • Основи теорії біотехнічних систем
 • Статистичні методи в біомедицині
 • Основи біомеханіки
 • Мікропроцесорна техніка
 • Основи біокібернетики
 • Основи оцінювання технічного стану біомедичної апаратури
 • Основи конструювання біомедичної апаратури
 • Оброблення біомедичних сигналів
 • Оброблення біомедичних зображень
 • Основи виробництва біомедичної апаратури
 • Нанотехнології в біології та медицині
 • Моделювання біологічних процесів
 • Лабораторно-аналітична техніка
 • Інформаційні технології в медицині
 • Експертні системи в медицині
 • Основи формування організації
 • Технології біомедичних вимірювань
 • Основи аерокосмічної медицини
 • Технології медичного обстеження та реабілітації
 • Основи теорії надійності біомедичної апаратури

Профілюючі дисципліни на ОС «Магістр »

 • Менеджмент та маркетинг у біомедичній галузі
 • Організація охорони здоров’я
 • Методи оптимізації в біомедичній інженерії
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія і практика лабораторних випробувань
 • Конструювання біомедичної апаратури
 • Медико-інженерні технології підготовки льотного складу
 • Статистичні моделі процесів випробувань
 • Технології неруйнівного контролю в медичній та технічній діагностиці
 • Системи прийняття рішень в медицині
 • Методи та засоби експериментальних досліджень
 • Оцінювання ефективності експлуатації біомедичних комплексів.  

Лабораторії кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини оснащені сучасною комп’ютерною технікою та необхідним обладнанням для проведення практичних та лабораторних робіт.

На кафедрі за сумісництвом працюють 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, та 1 кандидат медичних наук, що працюють в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, де вони викладають лабораторні, практичні та лекції використовуючи сучасне медичне обладнання.

Біомедичне обладнання і технології, біометрія, біоелектрика, медична електроніка і моніторинг, отримання і обробка біосигналів і медичних зображень, біоматеріали і біосумісність, сервісне обслуговування та технології експлуатації медичної техніки, біомеханіка, телемедицина, моделювання і симуляція, реабілітаційна інженерія, конструювання і проектування, комп’ютерна графіка, медична інформатика, клітинна і тканинна інженерія, лабораторна і аналітична техніка, аспекти легалізації (сертифікації) медичної продукції- все це біомедична інженерія. Тому навчальні та виробничі практики важливий аспект успішного навчання, де закріплюються теоретичні навики після кожного курсу навчання.

Біомедичний інженер — працівник у сфері розробки,  конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, повязаних з ними штучних органів, біологічних і медичних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, медицини та медичного приладобудування.

Біомедичні інженери відрізняються тим, що їх інженерна освіта з самого початку інтегрована з біологічною і медичною.

Міжнародна співпраця кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має спільний науковий інтерес у галузі оцінювання показників точності біомедичної апаратури та результатів дослідження стану біологічного об’єкта із Союзом метрологів Болгарії та НДІ стандартизації, метрології та сертифікації агенції «Узстандарт».  Кафедра підтримує зв’язки науково-методичного характеру з Rzeszów рolitechnica (Жешувською політехнікою), Politechnica Ŝlaska (Силезьким технологічним університетом) та Akademiа Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  (академією гуманітарно-технічною у м. Бельсько-Бяла) (Польща), а також науковий інтерес по обміну досвідом з робасних методів оцінювання результатів досліджень, виконуючи спільні наукові розробки з  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Варшавським промисловим інститутом автоматики та вимірювань) (Польща).

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини:

 участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;( З 2005 року кафедра є співорганізатором Міжнародної Антарктичної Конференції (співорганізатор – Національний Антарктичний Науковий Центр України)

 активна публікацій науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

 проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

 укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 19 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 14 250 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 23 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 17 250 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38 (044)406-71-98, +38(044)406-71-86

E-mail: bikam@i.ua

Сайт: bikam.kiev.ua (bikam.nau.edu.ua)

Адреса

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 3, ауд. 3-401. (ауд. 3-422)