Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

Стратегії, Методи, засоби та процедури технічного обслуговування (ТО), у тому числі ремонту повітряних суден (ПС) та їх компонентів з метою підтримання льотної придатності ПС, сертифікація та схвалення: технічного обслуговування, персоналу з ТО, екземпляру ПС, авіаперевізника та організації з ТО.

Кафедра технологій аеропортів

Технології використання авіаційної наземної техніки (АНТ) та обладнання аеропортів під час наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів та вантажів, технології з експлуатаційного утримання аеродромів та забезпечення аеропортів пально-мастильними матеріалами (ПММ), управління технічними та технологічними процесами в аеропортах.

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

Значна кількість студентів навчаються в англомовному проекті протягом всього терміну навчання.

Студенти вивчають:

 • сучасні підходи до підтримання льотної придатності ПС в рамках вимог Європейської агенції з безпеки авіації (EASA);
 • сучасні методи та засоби контролю та діагностування технічного стану ПС та його компонентів при ТО;
 • сучасні методи, засоби та процедури проведення лінійного та базового ТО ПС;
 • процедури регулювання авіаційної діяльності на державному та міжнародному рівнях.

Кафедра технологій аеропортів

Більшість студентів навчаються в англомовному проекті протягом всього терміну навчання.

Студенти вивчають сучасну авіаційну наземну техніку провідних світових брендів, технології використання спеціальної автомобільної техніки та обладнання аеропортів під час наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів та вантажів. Окремо вивчаються технології з утримання аеродромів у готовності до польотів, та забезпечення аеропортів пально-мастильними матеріалами (ПММ).

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

 • Аеродромна ознайомлювальна практика.
 • Вступ до спеціальності.
 • Конструкція авіаційної техніки.
 • Фахова аеродромна практика.
 • Людський фактор.
 • Конструкція та технічне обслуговування функціональних систем повітряних суден.
 • Авіаційне законодавство.
 • Експлуатаційна документація (ICAO Doc.9760) / вибірково.
 • Надійність авіаційної техніки.
 • Основи технічної діагностики.
 • Технічне обслуговування повітряних суден.
 • Процедури технічного обслуговування (Part 66 M-7-20) / вибірково.
 • Спеціальні вимоги щодо льотної придатності.
 • Національні та міжнародні вимоги щодо програм технічного обслуговування.
 • Експлуатаційно-виробнича практика.
 • Міжнародне та державне регулювання льотної придатності повітряних суден.
 • Основи наукових досліджень.
 • Підтримання льотної придатності повітряних суден (ICAO Doc. 9760).
 • Авіаційна безпека (офіційний курс ICAO 123/авіакомпанія, секція S).
 • Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки (цирк. ІСАО №227).
 • Технічне обслуговування конкретного типу повітряного судна.
 • Діагностика та системи контролю технічного стану повітряних суден.
 • Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки.
 • Системи та процедури сертифікації.
 • Аеродромна практика на конкретному типі повітряного судна.

Кафедра технологій аеропортів

 • Експлуатаційні матеріали для авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів
 • Функціонування аеропортів та аеропортові технології
 • Теорія та розрахунки автомобільної техніки
 • Авіаційна безпека
 • Техніка аеропортів
 • Техніка будівництва аеропортів та аеродромів
 • Аеродромна техніка
 • Організація наземного обслуговування повітряних суден в аеропортах
 • Технології та обладнання паливозабезпечення аеропорту
 • Автоматизація технологічних процесів в аеропортах
 • Основи конструкції базових шасі спецмашин
 • Транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби
 • Сертифікація аеропортів, авіаційної наземної техніки та персоналу
 • Безпека наземного обслуговування повітряних суден
 • Технологічне проектування підрозділів аеропорту
 • Основи прикладних інженерних технологій
 • Експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів
 • Математичне моделювання технологічних процесів в аеропорту
 • Фізичні основи математичного моделювання
 • Проектування та експлуатація аеропорту
 • Технологічне проектування об’єктів паливозабезпечення аеропортів.
 • Комп’ютерні технології проектування авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів
 • Основи трибологічних досліджень вузлів авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів
 • Надійність авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

Навчальна лабораторія інженерії авіаційних конструкцій (трибології).

Напрям наукової діяльності: підвищення зносостійкості складних трибологічних систем, вузлів та механізмів, виявлення фізичних та хімічних процесів при одно направленому та реверсивному терті, дослідження трибологічних та реологічних властивостей різних типів мастильних матеріалів при важких умовах експлуатації.

Об’єкти дослідження:

 • реологічні та тибологічні властивості змащувальних матеріалів;
 • оцінка трибологічних характеристик покриттів та матеріалів при різних типах навантаження (контактне динамічне навантаження, фретинг-корозія, однонаправлене тертя, реверсивне тертя);
 • розробка технологій підвищення зносостійкості деталей, вузлів та механізмів літальних апаратів та газотурбінних двигунів;
 • розробка нових антифрикційних матеріалів;
 • удосконалення неруйнівних методів контролю при переході техніки по обслуговуванню за фактичним станом;
 • оцінка ресурсу авіаційних шарнірних підшипників;
 • розробка технологій та рекомендацій щодо відновлення вузлів та механізмів що працюють в складних умовах тертя.

Навчальна лабораторія експлуатаційної надійності та діагностики авіаційної техніки.

Напрям наукової діяльності: підтримання надійності повітряних суден та їх компонентів при технічному обслуговування в системі підтримання льотної придатності повітряних суден, розробка методів параметричної оцінки технічного стану компонентів повітряного судна.

Об’єкти дослідження:

 • контроль та діагностування повітряних суден та їх компонентів;
 • формування оптимальних програм технічного обслуговування АТ та розробка рекомендацій з їхнього впровадження.
 • удосконалення державного регулювання авіатранспортної діяльності України;
 • управління якістю технічного обслуговування АТ та розробка інформаційних технологій підтримання льотної придатності ПС;

Кафедра технологій аеропортів

Студентське проектно-конструкторське бюро

(науковий керівник к.т.н., доц. Олефір О.І.)

Напрям наукової діяльності: вивчення фізичних процесів пов’язаних з розпізнаванням об’єктів за їх акустичними портретами

Об’єкти дослідження: системи акустичного спостереження

Комп’ютерний клас

Клас аеродромно-технічного забезпечення польотів

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

Практична підготовка студентів проводиться  в підрозділах НАУ (навчально-науковий центр «Авіаційна технічна база» (ННЦ «АТБ»), ангарний комплекс) та провідних  компаніях авіаційної галузі – ТОВ «МАУТехнік», ТОВ «Тех-Авіа_Сервіс», ТОВ «Прогрестех-Україна»,  ТОВ «Мастер-Авіа», ТОВ «Аерохендлінг», ПрАТ «АК Українськи вертольоти», ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль», ДП «АНТОНОВ» та ін.

За час навчання наші студенти мають можливість стажуватися в аеропортах і авіапідприємствах України, проводити наукові дослідження у інститутах Національної академії наук України (Інститут проблем міцності НАНУ, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ та ін.).

Високий рівень працевлаштування випускників за освітньо-професійною програмою «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» забезпечується високим рівнем отриманих знань, володінням технічної англійської мови за даним напрямом. Так, у 2020 році з 30 випускників кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден освітнього ступеня магістр працевлаштовані в підприємствах авіаційної галузі 22 випускника.

Кафедра технологій аеропортів

Більшість наземних служб аеропортів (служба спецтранспорту, служба ПММ, служба головного механіка, аеродромна служба, служба авіаційної безпеки, служби обслуговування пасажирських та вантажних перевезень тощо), хендлінгові компанії з наземного обслуговування повітряних суден, авіакомпанії, підприємства з постачання ПММ, автотранспортні компанії, сервісні центри з обслуговування АНТ та інших транспортних засобів, авіаційні заводи. Практична підготовка студентів проводиться у філіях кафедри, що знаходяться в міжнародних аеропортах «Бориспіль», «Київ» (Жуляни) та ведучих хендлінгових компаніях «Інтеравіа» та «Майстер-авіа». За час навчання наші студенти мають можливість стажуватися в аеропортах і авіапідприємствах України, проводити наукові дослідження у інститутах Національної академії наук України (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ та ін.).

Разом з Асоціацією «Аеропорти України» Цивільної Авіації кафедра технологій аеропортів регулярно проводить Міжнародну Авіаційну Конференцію «Аероконгрес».

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

272 Авіаційний транспорт (крім Льотної експлуатації повітряних суден)

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 22 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 16 500 грн./рік 

 

272 Авіаційний транспорт

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 27 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 20 250 грн./рік 

 

272 Авіаційний транспорт “Льотна експлуатація повітряних суден” (без вартості льотної практики)

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 33 000 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

Працевлаштування: авіакомпанії, авіаційні підприємства та центри з технічного обслуговування авіаційної техніки в України і за кордоном.

Рівень підготовки наших випускників дозволяє працювати на підприємствах і компаніях, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та технічним обслуговуванням і ремонтом будь-яких видів технічних засобів, конструкцій і механізмів.

Наші випускники успішно працюють на керівних посадах в авіакомпаніях і на авіапідприємствах України і за кордоном.

Кафедра технологій аеропортів

Гарантоване працевлаштування за спеціалізацією «Технології аеропортів та технологічне обладнання аеропортів» забезпечується високим рівнем отриманих знань, вивченням технічної англійської мови за даним фахом. Ми пишаємось сотнями наших випускників, які ефективно працюють практично у всіх аеропортах України та провідних аеропортах світу (Міжнародний аеропорт Тель-Авіва ім. Бен-Гуріона; міжнародний аеропорт «Калгарі», Канада; міжнародний аеропорт «Дубай», Арабські Емірати тощо), обіймаючи відповідальні інженерні посади, керують підрозділами аеропортів. Базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання авіаційної наземної техніки та аеропортових технологій дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватись у різних галузях економіки, знайти себе в сучасному житті.

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 350
Київ, Україна 03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/kaf_zlpat
тел. +38(044) 406-74-91
факс +38(044) 408-29-55

Ел.пошта aki_fla@ukr.net

Кафедра технологій аеропортів

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 350
Київ, Україна 03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/ta/
тел. +38(044) 406-74-10
факс +38(044) 497-73-64

Моб +38(066)7347340

Ел.пошта aki_fla@ukr.net, kafedra_ta@ukr.net