Порядок зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2023 році

У відповідності до пункту 3. Розділу ХІ Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

Приймальна комісія Національного авіаційного університету, додатково до п. 5.2. Правил прийому, надає інформацію для вступників на освітній ступінь «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти та НРК5 за денною та заочною формами здобуття освіти, щодо порядку зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зокрема, інформацію про терміни опублікування рейтингових списків, терміни їх оновлення, терміни виконання вимог до зарахування вступників, терміни видання наказів про зарахування.

В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни корегування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути продовжені.

В разі наявності вакантних місць та з урахуванням викладеного у п. 6.13. Правил прийому,   чергова сесія реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, починається 01 вересня 2023 року. Зарахування таких вступників проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв вступників.