Додаток 4. Правила прийому на навчання до кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

 

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2022 році

 

Додаток 6. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 

Додаток 7. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Національного авіаційного університету

 

Додаток 8. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

 

Додаток 10. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 11. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

 

Додаток 12. Особливості прийому на освітню програму 272.02 «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт»