Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими здійснюється прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

 

Додаток 2. Перелік конкурсних пропозицій за державним замовленням на перший курс за скороченим строком денної форми навчання ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

 

Додаток 3. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2020 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр»

 

Додаток 4. Правила прийому на навчання до кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

 

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2020 році

 

Додаток 6. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 

Додаток 7. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Національного авіаційного університету

 

Додаток 8. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

 

Додаток 10. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 11. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

Додаток 12. Особливості прийому на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

 

Додаток 13. Особливості прийому на освітню програму «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт»