Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2019 році

 

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими здійснюється прийом та перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання у 2019 році

 

Додаток 2. Перелік конкурсних пропозицій за державним замовленням на перший курс за скороченим строком денної форми навчання ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за якими планується набір на навчання до Національного авіаційного університету

 

Додаток 3. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр»

 

Додаток 4. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавр на кафедрі військової підготовки Національного авіаційного університету у 2019 році

 

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2019 році

 

Додаток 6. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 

Додаток 7. Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Національного авіаційного університету

 

Додаток 8. Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка держави

 

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році 

 

Додаток 10. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного авіаційного університету в 2019 році

 

 Додаток 11. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

Додаток 12. Положення про порядок подання і розгляд апеляцій Національного авіаційного університету

 

Додаток 13. Особливості прийому на спеціалізацію 272.02 «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт»

 

Додаток 14. Особливості прийому на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»