Реєстрація розпочинається з 9:00 17 серпня та закінчується о 16:00 25 серпня 2020 року.

19 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
 • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Приймальна комісія Національного авіаційного університету інформує про алгоритм дій для реєстрації вступників на навчання за освітнім ступенем магістр для складання ЄВІ.

Алгоритм дій для реєстрації вступників для складання ЄВІ:

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової комісії факультету / інституту скановані копії / фотокопії (формати pdf, jpg):

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія або відбіркова комісія факультету (інституту) на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника для проходження ЄВІ та відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної (відбіркової) комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній (відбірковій) комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Якщо до 1 вересня не буде сплачено суму в повному обсязі, то реєстрацію буде скасовано, а отриманий екзаменаційний листок вважатиметься недійсним. Якщо сплачена сума перевищує вартість послуги із проведення вступних випробувань, радимо надіслати заяву про повернення коштів на електронну адресу  org@testportal.gov.ua

Для кожного вступника, який отримав від представника приймальної комісії екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Офіційне оголошення результатів третьої сесії ЄВІ здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 10 календарних днів із дня проведення іспиту.

Вартість спеціально організованої сесії  – 510 грн.

Реєстрація на ЄВІ на денну та заочну форми навчання буде здійснюватися на факультетах/інститутах.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів / інститутів

E-mail: akf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 067 733 26 79 (Єременко Роман Олександрович)

Спеціальності:

134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 • Літаки і вертольоти
 • Обладнання повітряних суден

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Світлотехніка і джерела світла
 • Енергетичний менеджмент

142 “Енергетичне машинобудування”

 • Газотурбінні установки і компресорні станції
 • Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Автоматика та автоматизація на транспорті

152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

 • Якість стандартизація та сертифікація
 • Інформаційні вимірювальні системи

272 “Авіаційний транспорт”

 • Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден
  і авіадвигунів
 • Технології робіт та технологічне обладнання
  аеропортів
 • Системи управління безпекою авіації

E-mail: faet.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 063 681 93 28 (Заліський Максим Юрійович)

Спеціальності:

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і
  виробництва

153 “Мікро- та наносистемна техніка”

 • Фізична та біомедична електроніка

171 “Електроніка”

 • Електронні системи
 • Електронні прилади та пристрої

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

173 “Авіоніка”

 • Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
 • Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації
  повітряних суден

272 “Авіаційний транспорт”

 • Обслуговування повітряного руху
 • Системи аеронавігаційного обслуговування
 • Безпілотні авіаційні комплекси

E-mail: fabd.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 067 507 51 01 (Макаров Василь Іванович)

Спеціальності:

022 “Дизайн”

 • Дизайн

191 “Архітектура та містобудування”

 • Дизайн архітектурного середовища

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Промислове і цивільне будівництво
 • Автомобільні дороги і аеродроми

E-mail: feba.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 262 71 01 (Хайдарова Тетяна Миколаївна)

Спеціальності: 

051 “Економіка”

 • Цифрова економіка
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економічна безпека авіаційного транспорту
 • Економіка підприємства

071 “Облік і оподаткування”

 • Облік і аудит

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Фінанси і кредит

073 “Менеджмент”

 • Адміністрування фінансового моніторингу

075 “Маркетинг”

 • Маркетинг
 • Міжнародний маркетинг

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 • Підприємницька діяльність в авіації
 • Підприємництво та бізнес-технології

E-mail: febit.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +380 063 128 54 11 (Чабанюк Людмила Леонтіївна)

Спеціальності:

101 “Екологія”

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

161 “Хімічні технології та інженерія”

 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 “Біотехнології та біоінженерія”

 • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
 • Фармацевтична біотехнологія

163 “Біомедична інженерія”

 • Біомедична інженерія

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 “Геодезія та землеустрій”

 • Геоінформаційні системи і технології
 • Землеустрій та кадастр

263 “Цивільна безпека”

 • Управління в сфері цивільного захисту

E-mail: fkkpi.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 095 089 36 76 (Журавель Наталія Вікторівна)

Спеціальності:

113 “Прикладна математика”

 • Прикладна математика

121 “Інженерія програмного забезпечення”

 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення

122 “Комп’ютерні науки”

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування

123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування

124 “Системний аналіз”

 • Консолідована інформація

125 “Кібербезпека”

 • Системи технічного захисту інформації,
  автоматизація її обробки
 • Адміністративний менеджмент у сфері захисту
  інформації
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем

E-mail: flsk.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 066 365 78 18 (Скиба Іван Петрович)

Спеціальності:

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 • Документознавство та інформаційна діяльність

033 “Філософія”

 • Філософія комунікації

035 “Філологія”

 • Германські мови та літератури (переклад включно),
  перша – англійська

053 “Психологія”

 • Психологія
 • Практична психологія
 • Психологія бізнеса

054 “Соціологія”

 • Соціологія

231 “Соціальна робота”

 • Соціальна робота

E-mail: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 099 279 92 65 (Ємець Валентина Олександрівна)

Спеціальності:

061 “Журналістика”

 • Журналістика

186 “Видавництво та поліграфія”

 • Технології електронних мультимедійних видань

242 “Туризм”

 • Туризмознавство

291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

 • Міжнародна інформація
 • Зовнішня політика і дипломатія

292 “Міжнародні економічні відносини”

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародне регулювання економічних відносин

293 “Міжнародне право”

 • Міжнародне право

E-mail: ftml.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 093 879 46 80 (Федорова Анастасія Сергіївна)

Спеціальності:

073 “Менеджмент”

 • Менеджмент організацій і адміністрування (за
  видами економічної діяльності)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальна логістика
 • Логістика

275 “Транспортні технології”

 • Організація перевезень і управління на транспорті
  (повітряному)
 • Організація авіаційних робіт і послуг
 • Мультимодальний транспорт і логістика

E-mail: uf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 961 14 02 (Коленко Ірина Віталіївна)

Спеціальності:

081 “Право”

 • Правознавство
 • Правове забезпечення митної діяльності

262 “Правоохоронна діяльність”

 • Правоохоронна діяльність

E-mail: nnino.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 099 379 32 37 (Черіпко Серій Іванович)

Спеціальності:

053 “Психологія”

 • Конфліктологія та практична медіація

073 “Менеджмент”

 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління інноваційною діяльністю
 • Управління закладами освіти

281 “Публічне управління та адміністрування”

 • Менеджмент в органах публічного управління
 • Економічний аналіз й прогнозування в публічному
  управлінні
 • Суспільне врядування, регіональний розвиток та
  самоврядування
 • Управління та адміністрування в авіаційній галузі

E-mail: kvp.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 073 303 33 77 (Замурняк Олександр Григорович)

Спеціальності:

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
 • Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

263 “Цивільна безпека”

 • Організація пожежної безпеки

272 “Авіаційний транспорт”

 • Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

275 “Транспортні технології”

 • Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті