У 2023 році подання необхідних документів для зарахування може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії  в терміни, визначені в Правилах прийому 2023 року.

Алгоритм дій:

1. Підтвердити місце навчання в електронному кабінеті вступника! Відеоінструкція тут!

2. Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів документів за переліком (ОС”Бакалавр”) або переліком (ОС “Магістр”), а також сканкопію заяви, роздруковану з електронного кабінету.

Договір про навчання в Національному авіаційному університеті бюджет та контракт 2023 НАУ

3. Накладіть Кваліфікований електронний підпис на кожен документ (наголошуємо, КЕП вступника!). 

4. Підписані документи надішліть на електронну адресу, що зазначена нижче з вказанням у темі листа назви  факультету/інституту, освітнього рівня (бакалавр, магістр) та прізвища, ім’я та по батькові вступника повністю.

Назва підрозділуНомер телефонуE-mail
1Аерокосмічний факультет(044)-406-68-86akf.pk@npp.nau.edu.ua
2Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій(044)-406-78-65faet.pk@npp.nau.edu.ua
3Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій(044)-406-68-03febit.pk@npp.nau.edu.ua
4Факультет економіки та бізнес-адміністрування(044)-406-72-37feba.pk@npp.nau.edu.ua
5Факультет кібербезпеки та програмної інженерії(044)-406-76-87fkpi.pk@npp.nau.edu.ua
6Факультет комп’ютерних наук та технологій(044)-406-79-52fcst.pk@npp.nau.edu.ua
7Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій(044)-406-77-25flsk.pk@npp.nau.edu.ua
8Факультет міжнародних відносин(044)-406-72-26fmv.pk@npp.nau.edu.ua
9Факультет наземних споруд і аеродромів(044)-406-78-64fgsa.pk@npp.nau.edu.ua
10Факультет транспорту, менеджменту і логістики(044)-406-72-43ftml.pk@npp.nau.edu.ua
11Юридичний факультет(044)-406-73-15uf.pk@npp.nau.edu.ua
12Навчально-науковий інститут неперервної освіти(044)-406-73-49nnino.pk@npp.nau.edu.ua

5. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

6. Після подання та підписання всіх необхідних документів, Ви – студент НАУ. Вітаємо!