Згідно “Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році”, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 15.03.2023 р. №276:

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Перелік документів, необхідних для оформлення Договору про  навчання за кошти фізичних/юридичних осіб, або Договору про навчання англійською мовою

Для укладання Договору про навчання за кошти фізичних/юридичних осіб, або Договору про навчання англійською мовою додатково подаються:

  1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, ID- картка), вступника та його законного представника;
  2. Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (для власників ID- картки) вступника та його законного представника;
  3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків вступника та його законного представника.

Примітка: при наданні копій обов’язкова наявність оригіналів документів і присутність вступника та його законного представника для укладання Договору.

 

Детальна інструкція підписання Договору із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Для укладання Договору про навчання за кошти фізичних/юридичних осіб або Договору про навчання англійською мовою з накладанням КЕП вступника та законного представника необхідно:

  1. Підготувати якісні сканкопії документів, серед яких:

– направлення від приймальної комісії (можливо отримати після подачі документів в Приймальну комісію НАУ);

– документ, що посвідчує особу (паспорт, сторінки 1, 2, 11 (місце реєстрації), ID- картка) вступника та його законного представника;
– витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (для власників ID- картки) вступника та його законного представника;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника та його законного представника.

  1. Надіслати документи на електронну електронну адресу vors@npp.nau.edu.ua, у відповідь отримаєте сформований Договір з присвоєним йому реєстраційним номером і підписаний КЕП співробітника Університету (формат -pdf.p7s.). Завантажте і збережіть отриманий файл.
  2. Завантажте збережений файл за посиланням: https://czo.gov.ua/verify.
  3. Відкрийте оригінал підписаного pdf файлу „Файл без підпису” для ознайомлення з його змістом. У разі виявлення неточностей повідомте за адресою vors@npp.nau.edu.ua.
  4. Для підписання документу КЕП вcтупника:

5.1. Перейдіть за посиланням: https://czo.gov.ua/sign (Підписати файл за допомогою: електронного ключа або Дія підпис);

5.2. Оберіть тип носія особистого ключа, перетягніть файл ключа або завантажте його зі свого носія, введіть пароль та натисніть „Зчитати ”, перевірте дані і натисніть „Далі”;

5.3. Оберіть „Ні, обрати інший формат” (для „електронного ключа”);

5.4. Оберіть формат підписання „CAdES. Дані та підпис зберігаються в CMS файлі (*.p7s)”;

5.5. Виберіть документ для підписання, отриманий файл (pdf.p7s.) та натисніть „Підписати”;

5.6. Після підписання файлу завантажте „ файл з підписом”.

            6. Для накладання КЕП законного представника вступника (алгоритм дій п.5.1.-5.6.) завантажте ключ і „файл з підписом” (pdf. p7s. p7s.) ;

6.1. Натисніть „Підписати файл”

6.2. Після накладання другого КЕП натисніть „Завантажити все архівом” (ZIP-файл pdf. p7s. p7s. p7s.).

      Надіслати завантажений архів на електронну адресу vors@npp.nau.edu.ua для дооформлення.

Наголошуємо, підписання Договору КЕП вступником та законним представником вступника після отримання сформованого Договору обов’язково у продовж 3-х календарних днів.