ФТМЛ здійснює підготовку фахівців для здобуття ступенів вищої освіти:

БАКАЛАВР,  МАГІСТР, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Розроблені на факультеті освітні програми навчання передбачають вивчення ряду професійних дисциплін протягом усіх років навчання. Студенти опановують різні методики організації, управління та оптимізації процесів, розвивають свій потенціал та інженерну думку. Студенти факультету проходять стажування у провідних компаніях та державних установах авіаційних та інших галузей України.

Підготовка на кафедрах здійснюється українською та англійською мовами. Викладання англійською мовою забезпечується високопрофесійними викладачами з сертифікатами відповідності. Успішні студенти, які навчаються англійською мовою, отримують від провідних викладачів випускових кафедр листи-підтримки та рекомендації для навчання за кордоном.

Декан факультету – Ільєнко Оксана Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Факультет транспорту, менеджменту і логістики включає в себе такі кафедри:

–         Кафедра організації авіаційних перевезень

–         Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

–         Кафедра мультимодальних перевезень

–         Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

–         Кафедра логістики

–         Кафедра вищої математики