Факультет економіки та бізнес-адміністрування створений згідно наказу ректора від 31.10.2017 року № 509/од. на основі Інституту економіки та менеджменту (був створений у 2003 році), а початок свого функціонування бере у 1972 році (рік створення інженерно-економічного факультету)

Факультет економіки та бізнес-адміністрування готує фахівців, здатних впливати на економічні процеси країни та світу, формувати позитивний імідж українського бізнесу.

До складу факультету входить 8 кафедр:

Кафедра економіки повітряного транспорту, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, Арєф`єва Олена Володимірівна

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францович

 Кафедра економічної кібернетики, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Касьянова Наталія Віталіївна

 Кафедра економіки та бізнес-технологійзавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Сунцова Олеся Олександрівна

 Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Ільєнко Оксана Вікторівна

 Кафедра економічної теорії, завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Засанський Володимир Вячеславович

Кафедра логістики,  завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцентГригорак Марія Юріївна

 Кафедра фінансів, обліку і аудиту, завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Гайдаржийська Ольга Миколаївна

Глибокi та рiзноманiтнi знання, практичнi навички забезпечує студентам висококвалiфiкований колектив викладачiв, у складi якого 17 докторiв наук, професорiв та 71 кандидат наук, доцент. 

Декан факультету –  кандидат економічних наук, доцент Петровська Світлана Володимирівна

  • 03058, Київ-58, пр. Космонавта Комарова 1, 2 корпус;
  • Тел. (044) 406-76-51;
  • Електронна адреса: diriem@nau.edu.ua;