Факультет створено наказом ректора НАУ від 12.10.2018 р. № 466/од. на підставі рішення Вченої ради НАУ від 28.09.2018 р. (протокол № 6) через реорганізацію Інституту екологічної безпеки.

Витоки факультету пов’язані з факультетом аеропортів, що був заснований у 1968 р. Фундамент факультету заклали факультети: паливно-мастильних матеріалів, авіаційної наземної техніки, окремих кафедр. Ми з гордістю згадуємо прізвища вчених і викладачів, які працювали на кафедрах, в лабораторіях перелічених факультетів і фактично створили цей фундамент. Серед них професори Олександр Аксьонов, Олексій Литвинов, Олександр Козаченко, Володимир Запорожець, Володимир Турчак, Євген Баканов, Лев Буриченко, Павло Назаренко, В’ячеслав Терьохін, Віктор Белянський, Валентин Применко, Григорій Франчук, Вадим Токарев, Володимир Ісаєнко, Олександр Запорожець.

 До складу факультету входять 7 кафедр – потужних колективів, які успішно втілюють інноваційні освітні стратегії та є ефективними науково-дослідницькими осередками, а також 12 навчальних та науково-навчальних лабораторій та центрів.

 • аерокосмічної геодезії, завідувач – д.ф.-м.н., професор Железняк Олег Олександрович
 • цивільної та промислової безпеки, завідувач – д.т.н., професор Глива Валентин Анатолійович
 • біотехнології, завідувач – д.м.н., професор Гаркава Катерина Григорівна
 • екології, завідувач – д.т.н., професор Фролов Валерій Федорович
 • землеустрою та кадастру, завідувач –д.е.н., доцент Новаковська Ірина Олексіївна
 • хімії і хімічної технології, завідувач – д.х.н.,професор Чумак Віталій Лукич
 • біокібернетики та аерокосмічної медицини – д.т.н., професор Кузовик Вячеслав Данилович.

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій здійснює набір студентів за спеціальностями:

у галузі знань 10 «Природничі науки»:

101 «Екологія», за освітньо-професійною програмою: «Екологія», за освітньо-професійними програмами:

 • «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»:152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,  за освітньо-професійною програмою:

 • «Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи»

у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

161 «Хімічні технології та інженерія», за освітньо-професійними програмами:

 • «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
 • «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
 • «Хімічні технології альтерантивних енергоресурсів»

 162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньо-професійними програмами:

 • «Фармацевтична біотехнологія»
 • «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

163 «Біомедична інженерія», за освітньо-професійними програмами :

 • «Біомедична інженерія»

у галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації»:

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,  за освітньо-професійною програмою:

 • «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»:

193 «Геодезія та землеустрій»,  за освітньо-професійними програмами:

 • «Землеустрій та кадастр»
 • «Геоінформаційні системи і техїнології»

у галузі знань 26 «Цивільна безпека»:

263 «Цивільна безпека», за освітньо-професійними програмами:

 • «Цивільний захист»
 • «Захист об’єктів критичної інфраструктури»
 • «Управління в сфері цивільного захисту»

Декан – д.т.н., професор Бойченко Сергій Валерійович,
каб. 3-416 приймальна, тел. +38 (044)406-74-88, тел/факс +38(044)406-77-65 (обідня перерва з 12:00 до 12:48)

Заступник декана з навчальної роботи– к.ф.-м.н., доцент Гроза Валентина Анатоліївна, каб. 5-202 приймальна,тел. +38 (044)406-78-90.

Заступник декана з профорієнтаційної роботи – к.с.-г.н. Ніколаєв  Кирило Дмитрович, каб. 5-202 приймальна, тел. +38 (044)406-78-90

Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності – к.т.н., Яковлєва Анна Валерівна, каб. 5-202 приймальна, тел. +38 (044)406-78-90.