Історія Аерокосмічного факультету починається з 1933 року.

Факультет має у своєму складі 13 кафедр:

 •  Кафедра авіаційних двигунів (АД),
 •  Кафедра автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ),
 •  Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (АДБПЛА),
 •  Кафедра гідрогазових систем (ГГС),
 •  Кафедра збереження льотної придатності авіаційної техніки (ЗЛПАТ),
 •  Кафедра конструкції літальних апаратів (КЛА),
 •  Кафедра машинознавства (МАШ),
 •  Кафедра механіки (МЕХ),
 •  Кафедра технологій аеропортів (ТА),
 •  Кафедра технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки (ТВВАТ),
 •  Кафедра загальної та прикладної фізики (ЗПФ),
 •  Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, (КЕСТ)
 •  Кафедра інформаційно-вимірювальних систем (ІВС)

а також діють навчально-дослідні інженерно-авіаційні центри, навчальний аеродром, ангар з натуральними зразками літальних апаратів, станція випробування авіаційних двигунів, аеродинамічні випробувальні труби, спеціалізовані класи авіаційної та ракетної техніки.

Факультет має потужну навчально-наукову базу щодо забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями „Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, „Авіаційний транспорт”, „Прикладна фізика та наноматеріали”, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, „Енергетичне машинобудування”, „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Для студентів, які мають відповідну мовну підготовку, створені групи, де повний курс навчання проводиться англійською мовою.

Декан факультету – доктор технічних наук, професор Дмитрієв Сергій Олексійович.

Кафедри факультету тісно співпрацюють з промисловими підприємствами, авіаційними компаніями та науковими закладами, де студенти проходять навчання зі спеціальних предметів, виробничі практики, виконують та захищають дипломні проекти. Серед цих підприємств: державне підприємство “АНТОНОВ”, ремонтний завод №410ЦА, авіаційні компанії та аеропорти України, центральне конструкторське бюро “АРМА”, державна холдингова компанія “АРТЕМ”, конструкторське бюро “ЛУЧ”, державна компанія “Укртрансгаз” та інші.

 • Тел.(044) 406-74-10;
 • Факс(044) 497-73-64;
 • E-mail: aki@nau.edu.ua;