022 «Дизайн»029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»035 «Філологія»051 «Економіка»052 «Політологія»053 «Психологія»054 «Соціологія»061 «Журналістика»071 «Облік і оподаткування»072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»073 «Менеджмент»075 «Маркетинг»076 «Підприємництво та торгівля»081 «Право»101 «Екологія»113 «Прикладна математика»121 «Інженерія програмного забезпечення»122 «Комп’ютерні науки»123 «Комп’ютерна інженерія»125 «Кібербезпека та захист інформації»126 «Інформаційні системи та технології»131 «Прикладна механіка»134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»142 «Енергетичне машинобудування»161 «Хімічні технології та інженерія»162 «Біотехнології та біоінженерія»163 «Біомедична інженерія»171 «Електроніка»172 «Електронні комунікації та радіотехніка»173 «Авіоніка»174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»176 «Мікро- та наносистемна техніка»186 «Видавництво та поліграфія»191 «Архітектура та містобудування»192 «Будівництво та цивільна інженерія»193 «Геодезія та землеустрій»231 «Соціальна робота»242 «Туризм і рекреація»262 «Правоохоронна діяльність»263 «Цивільна безпека»272 «Авіаційний транспорт»275 «Транспортні технології» (на повітряному транспорті)281 «Публічне управління та адміністрування»291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»292 «Міжнародні економічні відносини»293 «Міжнародне право»
* - Обов'язкові для заповнення поля