Повна загальна середня освіта

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Інформаційна аналітика та соціальні комунікації

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія, Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051_Економіка_Економіка_підприємства

051_Економіка_Економічна_кібернетика

051_Економіка_Міжнародна_економіка

052 Політологія

053 Психологія, Психологія

053 Психологія, Практична Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика, Журналістика-Реклама і зв’язки з громадськістю

071_Облік_і_оподаткування_Облік_і_аудит

072_Фінанси,_банківська_справа,_страхування_та_фондовий_ринок_Фінанси

073 Менеджмент, Авіаційна логістика

073 Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент авіакомпаній та аеропортів

073 Менеджмент, Логістика

075_Маркетинг_Маркетинг_Електронний_маркетинг

076_Підприємництво_та_торгівля_Митна_та_біржова_справа

076_Підприємництво_та_торгівля_Підприємництво_та_бізнес_технології

081 Право, Правознавство

101_Екологія,_Екологія_та_охорона_навколишнього_середовища

113_Прикладна_математика,_Прикладне_програмне_запезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення

122_Комп’ютерні_науки,_Аналітика_даних_та_штучний_інтелект

122_Комп’ютерні_науки,_Інформаційні_технології_проєктування

122_Комп’ютерні_науки,_Інформаційні_управляючі_системи_та_технології

123_Комп’ютерна_інженерія,_Комп’ютерні_системи_та_мережі

123_Комп’ютерна_інженерія,_Системне_програмування

125 Кібербезпека та захист інформації, Системи та технології кібербезпеки

125 Кібербезпека та захист інформації, Управління кібербезпекою та захистом інформації

125 Кібербезпека та захист інформації, Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125 Кібербезпека та захист інформації, Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

126_Інформаційні_системи_та_технології,_Інформаційні_системи_та_технології

131 Прикладна механіка ОПП Інженерія композиційних матеріалів в БПЛА, авіа- та машинобудуванні

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОПП Проектування літальних апаратів, їх систем та обладнання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Енергозберігаючі технології в енергетиці

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електротехнічні системи електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування ОПП Авіаційні двигуни та енергетичні установки

161_Хімічні_технології_та_інженерія,_Хімічні_технології_традиційних

161_Хімічні_технології_та_інженерія,_Хімічні_технології_лікарських

162_Біотехнології_та_біоінженерія,_Екологічна_біотехнологія_та_біоінженерія

162_Біотехнології_та_біоінженерія,_Фармацевтична_біотехнологія

163_Біомедична_інженерія,_Біомедична_інженерія

171 Електроніка, Електронні технології Інтренету речей

171 Електроніка, Електронні системи

172 Електронні комунікації та радіотехніка, Інформаційно-комунікаційні мережі та технології

173 Авіоніка, Технічне обслуговування ком.-прогр. авіоніки (авіаційної електроніки)

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка ОПП Комп’ютерно–інтегровані технології та системи керування на авіаційному транспорті

174 Автоматизація, комп.-інт. тех. та робототехніка, Комп.-інт. технолг. процеси і виробництва

174 Автоматизація, комп.-інтег. технології та робототехніка, Інформ.технології та інженерія авіаційних комп. систем

174 Автоматизація, комп.-інтегров. тех. та робототехніка, Комп. системи управління та автоматика

176 Мікро- та наносистемна техніка, Фізична та біомедична електроніка

186 Видавництво та поліграфія, Технології електронних мультимедійних видань

191_Архітектура_та_містобудування,_Дизайн_архітектуурного_середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія Проєктування та експлуатація аеродромів

192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми

192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво

193_Геодезія_та_землеустрій,_Землеустрій_та_кадастр

231 Соціальна робота, Соціальна робота

242 Туризм і рекреація, Туризмознавство

263_Цивільна_безпека,_Захист_об’єктів_критичної_інфраструктури

272 Авіаційний транспорт, Інженерія аерокосмічних систем (зв’язок, навігація, спостереження)

272 Авіаційний транспорт, Безпілотні авіаційні комплекси

272 Авіаційний транспорт, Авіадиспетчер

272 Авіаційний транспорт ОПП Технічне обслуговування повітряних суден

272 Авіаційний транспорт ОПП Менеджмент технологій аеропортів

272 Авіаційний транспорт ОПП Льотна експлуатація повітряних суден

275 Транспортні технології, Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень

275 Транспортні технології, Мультимодальний транспорт і логістика

275 Транспортні технології, Організація перевезень і управління на транспорті

281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародна інформація

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини, Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право, Міжнародне право

Молодший спеціаліст

072_Фінанси,_банківська_справа,_страхування_та_фондовий_ринок_Фінанси

121 Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення

123_Комп’ютерна_інженерія, Комп’ютерні_системи_та_мережі

123_Комп’ютерна_інженерія, Системне_програмування

125 Кібербезпека та захист інформації, Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

171 Електроніка, Електронні технології Інтернету речей

171 Електроніка, Електронні системи

172 Електронні комунікації та радіотехніка, Комп`ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

172 Електронні комунікації та радіотехніка, Телекомунікаційні системи та мережі

174 Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка, Компютер-інтегровані тех процеси і виробництва

174 Автоматизація, комп.-інтегр. тех. та робототехніка, Компютер-інтегровані тех процеси і виробництва

174 Автоматизація, комп. -інтегр. тех. та роботехніка, Інформ. тех. та інженерія авіа ком. систем

186 Видавництво та поліграфія, Технології електронних мультимедійних видань

193_Геодезія_та_землеустрій, Землеустрій_та_кадастр

193_Геодезія_та_землеустрій,_Геоінформаційні_системи_і_технології

263_Цивільна_безпека,_Захист_об’єктів_критичної_інфраструктури

272 Авіаційний транспорт ОПП Технічне обслуговування повітряних суден

275 Транспортні технології, Організація перевезень і управління на транспорті

275 Транспортні технології, Мультимодальний транспорт і логістика