Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19), на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України Приймальна комісія Національного авіаційного університету інформує про алгоритм дій для реєстрації вступників на навчання за освітнім ступенем магістр для складання ЄВІ/ЄФВВ.

Реєстрація розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Алгоритм дій для реєстрації вступників для складання ЄВІ/ЄФВВ:

Крок 1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової комісії факультету / інституту скановані копії / фотокопії (формати pdf, jpg):

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Крок 2. Приймальна комісія або відбіркова комісія факультету (інституту) на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника для проходження ЄВІ/ЄФВВ та відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Крок 3. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної (відбіркової) комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній (відбірковій) комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Звертаємо увагу, що реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передувало складання додаткових фахових вступних випробувань. Водночас, з 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема, в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Таким чином скасовано проведення додаткових фахових вступних випробувань при вступі до магістратури Національного авіаційного університету.

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ на денну та заочну форми навчання буде здійснюватися на факультетах/інститутах.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів / інститутів

E-mail: akf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 200 83 35 (Тачиніна Олена Миколаївна)

Спеціальності:

134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 • Літаки і вертольоти
 • Обладнання повітряних суден

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Світлотехніка і джерела світла
 • Енергетичний менеджмент

142 “Енергетичне машинобудування”

 • Газотурбінні установки і компресорні станції
 • Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Автоматика та автоматизація на транспорті

152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

 • Якість стандартизація та сертифікація
 • Інформаційні вимірювальні системи

272 “Авіаційний транспорт”

 • Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден
  і авіадвигунів
 • Технології робіт та технологічне обладнання
  аеропортів
 • Системи управління безпекою авіації

E-mail: faet.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 063 681 93 28 (Заліський Максим Юрійович)

Спеціальності:

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і
  виробництва

153 “Мікро- та наносистемна техніка”

 • Фізична та біомедична електроніка

171 “Електроніка”

 • Електронні системи
 • Електронні прилади та пристрої

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

173 “Авіоніка”

 • Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
 • Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації
  повітряних суден

272 “Авіаційний транспорт”

 • Обслуговування повітряного руху
 • Системи аеронавігаційного обслуговування
 • Безпілотні авіаційні комплекси

E-mail: fabd.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 066 488 40 73 (Кара Леся Миколаївна)

Спеціальності:

022 “Дизайн”

 • Дизайн

191 “Архітектура та містобудування”

 • Дизайн архітектурного середовища

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Промислове і цивільне будівництво
 • Автомобільні дороги і аеродроми

E-mail: feba.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 262 71 01 (Хайдарова Тетяна Миколаївна)

Спеціальності: 

051 “Економіка”

 • Цифрова економіка
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економічна безпека авіаційного транспорту
 • Економіка підприємства

071 “Облік і оподаткування”

 • Облік і аудит

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Фінанси і кредит

073 “Менеджмент”

 • Адміністрування фінансового моніторингу

075 “Маркетинг”

 • Маркетинг
 • Міжнародний маркетинг

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 • Підприємницька діяльність в авіації
 • Підприємництво та бізнес-технології

E-mail: febit.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +380 067 931 22 36 (Халмурадов Батир Данатарович)

Спеціальності:

101 “Екологія”

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

161 “Хімічні технології та інженерія”

 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 “Біотехнології та біоінженерія”

 • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
 • Фармацевтична біотехнологія

163 “Біомедична інженерія”

 • Біомедична інженерія

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 “Геодезія та землеустрій”

 • Геоінформаційні системи і технології
 • Землеустрій та кадастр

263 “Цивільна безпека”

 • Управління в сфері цивільного захисту

E-mail: fkkpi.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 095 089 36 76, +38 044 406 70 08 (Журавель Наталія Вікторівна)

Спеціальності:

113 “Прикладна математика”

 • Прикладна математика

121 “Інженерія програмного забезпечення”

 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення

122 “Комп’ютерні науки”

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування

123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування

124 “Системний аналіз”

 • Консолідована інформація

125 “Кібербезпека”

 • Системи технічного захисту інформації,
  автоматизація її обробки
 • Адміністративний менеджмент у сфері захисту
  інформації
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем

E-mail: flsk.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 066 365 78 18 (Скиба Іван Петрович)

Спеціальності:

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 • Документознавство та інформаційна діяльність

033 “Філософія”

 • Філософія комунікації

035 “Філологія”

 • Германські мови та літератури (переклад включно),
  перша – англійська

053 “Психологія”

 • Психологія
 • Практична психологія
 • Психологія бізнеса

054 “Соціологія”

 • Соціологія

231 “Соціальна робота”

 • Соціальна робота

E-mail: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 096 334 58 04 (Шиманська Світлана Юріївна)

Спеціальності:

061 “Журналістика”

 • Журналістика

186 “Видавництво та поліграфія”

 • Технології електронних мультимедійних видань

242 “Туризм”

 • Туризмознавство

291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

 • Міжнародна інформація
 • Зовнішня політика і дипломатія

292 “Міжнародні економічні відносини”

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародне регулювання економічних відносин

293 “Міжнародне право”

 • Міжнародне право

E-mail: ftml.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 093 879 46 80 (Федорова Анастасія Сергіївна)

Спеціальності:

073 “Менеджмент”

 • Менеджмент організацій і адміністрування (за
  видами економічної діяльності)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальна логістика
 • Логістика

275 “Транспортні технології”

 • Організація перевезень і управління на транспорті
  (повітряному)
 • Організація авіаційних робіт і послуг
 • Мультимодальний транспорт і логістика

E-mail: uf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 961 14 02 (Коленко Ірина Віталіївна)

Спеціальності:

081 “Право”

 • Правознавство
 • Правове забезпечення митної діяльності

262 “Правоохоронна діяльність”

 • Правоохоронна діяльність

E-mail: nnino.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 099 379 32 37 (Черіпко Серій Іванович)

Спеціальності:

053 “Психологія”

 • Конфліктологія та практична медіація

073 “Менеджмент”

 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління інноваційною діяльністю
 • Управління закладами освіти

281 “Публічне управління та адміністрування”

 • Менеджмент в органах публічного управління
 • Економічний аналіз й прогнозування в публічному
  управлінні
 • Суспільне врядування, регіональний розвиток та
  самоврядування
 • Управління та адміністрування в авіаційній галузі

E-mail: kvp.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 073 303 33 77 (Замурняк Олександр Григорович)

Спеціальності:

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
 • Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

263 “Цивільна безпека”

 • Організація пожежної безпеки

272 “Авіаційний транспорт”

 • Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

275 “Транспортні технології”

 • Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті

Приймальна комісія НАУ

Інфографіка та зображення з офіційного сайту УЦОЯО