Реєстрація вступників для складання ЄФВВ та/або ЄВІ закінчилася о 18:00 3 червня 2021 р.

Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».

Звертаємо увагу на те, що створення запиту на формування екзаменаційного листка є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – сервіс ЄДЕБО). З питань доступу до сервісу ЄДЕБО та особливостей його роботи, просимо звертатися до ДП «Інфоресурс».

Формування екзаменаційного листка є другим кроком реєстрації та здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

      1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

 • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома у рік вступу (тільки для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання))та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). Обов’язково у довідці потрібно вказати тип документа та реквізити (серія та номер), на підставі якого особа навчається;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток);
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

     2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

     3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ за заочною формою здобуття освіти буде здійснюватися Інститутом інноваційних освітніх технологій.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів / інститутів

(будуть доступні в період з 11 травня до 03 червня 2021 року)

E-mail: akf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 354 32 46 (ПІШТА Оксана Іванівна)

Спеціальності:

134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 • Літаки і вертольоти
 • Обладнання повітряних суден

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент

142 “Енергетичне машинобудування”

 • Газотурбінні установки і компресорні станції

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Автоматика та автоматизація на транспорті

152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

 • Якість стандартизація та сертифікація

272 “Авіаційний транспорт”

 • Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден
  і авіадвигунів
 • Технології робіт та технологічне обладнання
  аеропортів

E-mail: faet.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 253 63 25 (Пантєєв Роман Леонідович)

Спеціальності:

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і
  виробництва

153 “Мікро- та наносистемна техніка”

 • Фізична та біомедична електроніка

171 “Електроніка”

 • Електронні системи
 • Електронні прилади та пристрої

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

173 “Авіоніка”

 • Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

272 “Авіаційний транспорт”

 • Обслуговування повітряного руху
 • Системи аеронавігаційного обслуговування
 • Безпілотні авіаційні комплекси

E-mail: fabd.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 099 102 93 27 (ДУБИК Олександр Миколайович)

Спеціальності:

022 “Дизайн”

 • Дизайн

191 “Архітектура та містобудування”

 • Дизайн архітектурного середовища

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Промислове і цивільне будівництво
 • Автомобільні дороги і аеродроми

E-mail: feba.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 262 71 01 (ХАЙДАРОВА Тетяна Миколаївна)

Спеціальності: 

051 “Економіка”

 • Цифрова економіка
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства

071 “Облік і оподаткування”

 • Облік і аудит

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Фінанси і кредит

075 “Маркетинг”

 • Маркетинг
 • Міжнародний маркетинг

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 • Підприємництво та бізнес-технології

E-mail: febit.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 067 931 22 36 (ХАЛМУРАДОВ Батир Данатарович)

Спеціальності:

101 “Екологія”

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

161 “Хімічні технології та інженерія”

 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 “Біотехнології та біоінженерія”

 • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
 • Фармацевтична біотехнологія

163 “Біомедична інженерія”

 • Біомедична інженерія

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 “Геодезія та землеустрій”

 • Геоінформаційні системи і технології
 • Землеустрій та кадастр

E-mail: fkkpi.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон:  +38 095 089 36 76 (ЖУРАВЕЛЬ Наталія Вікторівна)

Спеціальності:

113 “Прикладна математика”

 • Прикладна математика

121 “Інженерія програмного забезпечення”

 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення

122 “Комп’ютерні науки”

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування

123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування

124 “Системний аналіз”

 • Консолідована інформація

125 “Кібербезпека”

 • Системи технічного захисту інформації,
  автоматизація її обробки
 • Адміністративний менеджмент у сфері захисту
  інформації
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем

E-mail: flsk.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 096 955 02 81 (СКИБА Іван Петрович)

Спеціальності:

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 • Документознавство та інформаційна діяльність

033 “Філософія”

 • Філософія комунікації

035 “Філологія”

 • Германські мови та літератури (переклад включно),
  перша – англійська

053 “Психологія”

 • Психологія
 • Практична психологія
 • Психологія бізнесу

054 “Соціологія”

 • Соціологія

231 “Соціальна робота”

 • Соціальна робота

E-mail: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 096 334 58 04 (Шиманська Світлана Юріївна)

Спеціальності:

061 “Журналістика”

 • Журналістика

186 “Видавництво та поліграфія”

 • Технології електронних мультимедійних видань

242 “Туризм”

 • Туризмознавство

291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

 • Міжнародна інформація

292 “Міжнародні економічні відносини”

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародне регулювання економічних відносин

293 “Міжнародне право”

 • Міжнародне право

E-mail: ftml.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +380 093 879 46 80 (ФЕДОРОВА Анастасія Сергіївна)

Спеціальності:

073 “Менеджмент”

 • Менеджмент організацій і адміністрування (за
  видами економічної діяльності)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання
 • Логістика

275 “Транспортні технології”

 • Організація перевезень і управління на транспорті
  (повітряному)
 • Організація авіаційних робіт і послуг
 • Мультимодальний транспорт і логістика

E-mail: uf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 961 14 02 (КОЛЕНКО Ірина Віталіївна)

Спеціальності:

081 “Право”

 • Правознавство

E-mail: nnino.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон:  +38 093 850 18 43 (ПОЛУХІНА Наталія Миколаївна)

Спеціальності:

011 “Освітні, педагогічні науки”

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

053 “Психологія”

 • Психологія екстремальних і кризових ситуацій

073 “Менеджмент”

 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління інноваційною діяльністю

281 “Публічне управління та адміністрування”

 • Менеджмент в органах публічного управління
 • Економічний аналіз й прогнозування в публічному
  управлінні

E-mail: kvp.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 063 232 71 74 (СВІТЕЛЬСЬКИЙ Юрій Сергійович)

Спеціальності:

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
 • Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

272 “Авіаційний транспорт”

 • Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

275 “Транспортні технології”

 • Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті

E-mail: iiot@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 063 962 06 79 (ФУРЕВИЧ Роман Богданович)

 

Шифр та назва спеціальності

Освітня програма

011 Освітні, педагогічні наукиІнформаційно-комунікаційні технології в освіті
022 ДизайнДизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаДокументознавство та інформаційна діяльність
033 ФілософіяФілософія комунікації
035 Філологія035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська
051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика
Цифрова економіка
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
053 ПсихологіяПсихологія бізнесу
Практична психологія
054 СоціологіяСоціологія
061 ЖурналістикаЖурналістика
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання
Управління інноваційною діяльністю
Управління проектами
Адміністративний менеджмент 
075 МаркетингМаркетинг
Міжнародний маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво та бізнес-технології
081 ПравоПравознавство
101 ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем
122 Комп’ютерні наукиІнформаційні управляючі системи та технології 
123 Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерні системи та мережі
Системне програмування
124 Системний аналізКонсолідована інформація
125 КібербезпекаБезпека інформаційних і комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
134 Авіаційна та ракетно-космічна технікаЛітаки і вертольоти
Обладнання повітряних суден
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕнергетичний менеджмент
Електротехнічні системи електроспоживання
142 Енергетичне машинобудуванняГазотурбінні установки і компресорні станції
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматика та автоматизація на транспорті
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаЯкість, стандартизація та сертифікація
161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
162 Біотехнології та біоінженеріяФармацевтична біотехнологія
163 Біомедична інженеріяБіомедична інженерія
171 ЕлектронікаЕлектронні системи
Електронні прилади та пристрої
172 Телекомунікації та радіотехнікаАпаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Телекомунікаційні системи та мережі
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Біотехнічні та медичні апарати і системи
173 АвіонікаКомплекси пілотажно-навігаційного обладнання
186 Видавництво та поліграфіяТехнології електронних мультимедійних видань
191 Архітектура та містобудуванняДизайн архітектурного середовища
 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр
 231 Соціальна робота Соціальна робота
 242 Туризм Туризмознавство
 272 Авіаційний транспорт Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
 Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
 Безпілотні авіаційні комплекси
 Системи аеронавігаційного обслуговування
 Обслуговування повітряного руху
 275 Транспортні технології (на повітряному транспорті) Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
 Організація авіаційних робіт і послуг
 Мультимодальний транспорт і логістика
 281 Публічне управління та адміністрування Менеджмент в органах публічного управління
 Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні
 293 Міжнародне право Міжнародне право

Приймальна комісія НАУ

Інфографіка та зображення з офіційного сайту УЦОЯО