Цьогоріч для вступу за ОС «Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, на місця за кошти фізичних або юридичних осіб будуть використовуватися результати тільки розгляду мотиваційних листів за спеціальностями Національного авіаційного університету:

Факультет

Шифр та назва спеціальності

Назва освітньої програми
ФАБД022 ДизайнДизайн (А)
IT – Дизайн
ФЛСК029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаДокументознавство та інформаційна діяльність
Інформаційна аналітика та соціальні комунікації
ФЕБІТ101 ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища (А)
ФККПІ113 Прикладна математикаПрикладне програмне забезпечення
АКФ134 Авіаційна та ракетно–космічна технікаЛітаки і вертольоти
Обладнання повітряних суден (А)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕнергетичний менеджмент
Електротехнічні системи електроспоживання
142 Енергетичне машинобудуванняГазотурбінні установки і компресорні станції (А)
Авіаційні двигуни та енергетичні установки (А)
151 Автоматизація та комп’ютерно –інтегровані технологіїАвтоматика та автоматизація на транспорті (А)
ФАЕТ151 Автоматизація та комп’ютерно –інтегровані технологіїКомп’ютерно–інтегровані технологічні процеси і виробництва (А)
Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем (А)
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (А)
153 Мікро – та наносистемна технікаФізична та біомедична електроніка (А)
Програмно–апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів (Н)
ФЕБІТ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (А)
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (А)
Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів (А)
162 Біотехнології та біоінженеріяЕкологічна біотехнологія та біоінженерія
Фармацевтична біотехнологія (А)
163 Біомедична інженеріяБіомедична інженерія
ФАЕТ171 ЕлектронікаЕлектронні технології Інтернету речей (А)
Електронні системи (А)
172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі (А)
Комп’ютерно – інтегровані радіоінформаційні системи та технології (А)
ФЕБІТ172 Телекомунікації та радіотехнікаБіотехнічні та медичні апарати і системи
ФАЕТ173 АвіонікаКомплекси пілотажно –навігаційного обладнання (А)
Комп’ютерний дизайн авіоніки (А)
ФМВ186 Видавництво та поліграфіяТехнології електронних мультимедійних видань
ФАБД192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво (А)
Автомобільні дороги і аеродроми
193 Геодезія та землеустрійЗемлеустрій та кадастр
Геоінформаційні системи і технології
ФЛСК231 Соціальна роботаСоціальна робота
ЮФ262 Правоохоронна діяльністьПравоохоронна діяльність
ФЕБІТ263 Цивільна безпекаЗахист об’єктів критичної інфраструктури
АКФ272 Авіаційний транспортТехнічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (А)
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів (А)
Льотна експлуатація повітряних суден (А)
ФАЕТ272 Авіаційний транспортБезпілотні авіаційні комплекси
Обслуговування повітряного руху (А)
Системи аеронавігаційного обслуговування (А)
ФТМЛ275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) (А)
Мультимодальний транспорт і логістика (А)
Організація авіаційних робіт і послуг
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень (А)

* освітні програми, що позначені (А) – за якими можливе навчання англійською мовою (англомовні проєкти)