ПЗСО денна

Код спеціаль-ностіСпеціальністьНазва пропозиції
022ДизайнДизайн
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаДокументознавство та інформаційна діяльність
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна аналітика та соціальні комунікації
035ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
051ЕкономікаЕкономіка підприємства
051ЕкономікаЕкономічна кібернетика / Цифрова економіка
051ЕкономікаМіжнародна економіка
052ПолітологіяПолітологія
053ПсихологіяПрактична психологія
053ПсихологіяПсихологія
053ПсихологіяПсихологія бізнесу
054СоціологіяСоціологічна експертиза соціально-політичних процесів
054СоціологіяСоціологія
061ЖурналістикаЖурналістика / Реклама і зв`язки з громадськістю
071Облік і оподаткуванняОблік і аудит
072Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси і кредит
073МенеджментЛогістика / Авіаційна логістика
073МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування / Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Менеджмент авіакомпаній та аеропортів
075МаркетингМаркетинг / Електронний маркетинг
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьМитна та біржова справа / Підприємництво та бізнес–технології
081ПравоПравознавство
101ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища
113Прикладна математикаПрикладне програмне забезпечення
121Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
122Комп’ютерні наукиІнформаційні управляючі системи та технології / Інформаційні технології проектування
123Комп’ютерна інженеріяКомп`ютерні системи та мережі
123Комп’ютерна інженеріяСистемне програмування
125КібербезпекаБезпека інформаційних і комунікаційних систем
125КібербезпекаСистеми та технології кібербезпеки / Управління інформаційною безпекою
125КібербезпекаСистеми технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
126Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
134Авіаційна та ракетно-космічна технікаПроектування літальних апаратів, їх систем та обладнання
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕнергозберігаючі технології в електротехніці та світлотехніці
142Енергетичне машинобудуванняГазотурбінні установки і компресорні станції / Авіаційні двигуни та енергетичні установки
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматика та автоматизація на транспорті
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїІнформаційні технології та інженерія комп`ютерно-інтегрованих комплексів
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп`ютеризовані системи управління та автоматика
153Мікро- та наносистемна технікаПрограмно–апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів / Мікро– та наноелектроніка
153Мікро- та наносистемна технікаФізична та біомедична електроніка
161Хімічні технології та інженеріяХімічні технології палива та вуглецевих матеріалів / Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
162Біотехнології та біоінженеріяЕкологічна біотехнологія та біоінженерія / Фармацевтична біотехнологія
163Біомедична інженеріяБіомедична інженерія
171ЕлектронікаЕлектронні системи
171ЕлектронікаЕлектронні технології Інтернету речей / Комп’ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу
172Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі / Комп’ютерно–інтегровані радіоінформаційні системи та технології
173АвіонікаКомплекси пілотажно–навігаційного обладнання / Комп’ютерний дизайн авіоніки
186Видавництво та поліграфіяТехнології електронних мультимедійних видань
191Архітектура та містобудуванняДизайн архітектурного середовища
192Будівництво та цивільна інженеріяАвтомобільні дороги і аеродроми
192Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво
193Геодезія та землеустрійГеодезія та землеустрій
231Соціальна роботаСоціальна робота
242ТуризмТуризмознавство
272Авіаційний транспортБезпілотні авіаційні комплекси
272Авіаційний транспортЛьотна експлуатація повітряних суден
272Авіаційний транспортАвіадиспетчер
272Авіаційний транспортАеронавігація
272Авіаційний транспортТехнічне обслуговування повітряних суден
272Авіаційний транспортМенеджмент технологій аеропортів
275Транспортні технологіїБортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень
275Транспортні технологіїМультимодальний транспорт і логістика
275Транспортні технологіїОрганізація авіаційних робіт і послуг
275Транспортні технологіїОрганізація перевезень і управління на транспорті
281Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародна інформація
291Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини
292Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини / Міжнародний бізнес
293Міжнародне правоМіжнародне право

ПЗСО заочна

Код спеціальності Спеціальність Назва пропозиції
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
051 Економіка Економічна кібернетика / Цифрова економіка
051 Економіка Міжнародна економіка
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
073 Менеджмент Логістика / Авіаційна логістика
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування / Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Менеджмент авіакомпаній та аеропортів
075 Маркетинг Маркетинг / Електронний маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Митна та біржова справа / Підприємництво та бізнес–технології
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
123 Комп’ютерна інженерія Комп`ютерні системи та мережі
123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергозберігаючі технології в електротехніці та світлотехніці
142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні установки і компресорні станції / Авіаційні двигуни та енергетичні установки
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Інформаційні технології та інженерія комп`ютерно-інтегрованих комплексів
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп`ютеризовані системи управління та автоматика
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів / Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі / Комп’ютерно–інтегровані радіоінформаційні системи та технології
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
231 Соціальна робота Соціальна робота
275 Транспортні технології Мультимодальний транспорт і логістика
275 Транспортні технології Організація перевезень і управління на транспорті

* У відповідності до пункту 5 розділу ХІІІ Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення.
Інформуємо, що у разі, якщо Вас рекомендовано до зарахування на бюджет та Ви бажаєте після подання оригіналів документів продовжувати приймати участь у конкурсі за поданими Вами заявами на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт), Вам необхідно зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для кожної заяви, за якою Ви бажаєте продовжити конкурс.
Для осіб, які подавали заяви у паперовому вигляді, є можливість написати відповідну заяву у відбіркових комісіях під час виконання вимог зарахування на бюджет (під час подачі оригіналів документів).