Денна

022 Дизайн, Дизайн

051 Економіка, Економіка підприємства

051 Економіка, Міжнародна економіка

051 Економіка, Економічна кібернетика

071 Облік і оподаткування, Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси і кредит

075 Маркетинг, Електронний маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Підприємництво та бізнес-технології

121 Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія, Комп`ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія, Системне програмування

125 Кібербезпека, Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, Літаки і вертольоти

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електротехнічні системи електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування, Газотурбінні установки і компресорні станції

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Автоматика та автоматизація на транспорті

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп`ютерних систем

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп`ютеризовані системи управління та автоматика

153 Мікро- та наносистемна техніка, Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів

153 Мікро- та наносистемна техніка, Фізична та біомедична електроніка

171 Електроніка, Електронні системи

171 Електроніка, Електронні технології Інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікаційні системи та мережі

172 Телекомунікації та радіотехніка, Комп`ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

173 Авіоніка, Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

186 Видавництво та поліграфія, Технології електронних мультимедійних видань

191 Архітектура та містобудування, Дизайн архітектурного середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія, Промислове і цивільне будівництво

193 Геодезія та землеустрій, Геоінформаційні системи і технології

263 Цивільна безпека, Захист об’єктів критичної інфраструктури

272 Авіаційний транспорт, Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

272 Авіаційний транспорт, Системи аеронавігаційного обслуговування

275 Транспортні технології, Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

275 Транспортні технології, Мультимодальний транспорт і логістика