Денна

022 Дизайн, IT-дизайн

022 Дизайн, Дизайн

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Інформаційна аналітика та соціальні комунікації

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051 Економіка підприємства

051 Міжнародна економіка

051 Економіка, Економічна кібернетика Цифрова економіка

052 Політологія

053 Психологія, Психологія

053 Психологія, Психологія бізнесу

053 Психологія, Практична психологія

054 Соціологія, Соціологія

054 Соціологія, Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів

061 Журналістика, Журналістика Реклама і зв`язки з громадськістю

072 Фінанси і кредит

073 Менеджмент, Логістика

073 Менеджмент, Менеджмент

075 Маркетинг Електронний маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Підприємництво та бізнес–технології Митна та біржова справа

081 Право, Правознавство

101 Екологія, Екологія та охорона навколишнього середовища

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Системне програмування

123 Комп`ютерні системи та мережі

125 Кібербезпека, Управління інформаційною безпекою

125 Кібербезпека, Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

125 Кібербезпека, Системи та технології кібербезпеки

125 Кібербезпека, Безпека інформаційних і комунікаційних систем

126 Інформаційні системи та технології

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, Проектування літальних апаратів, їх систем та обладнання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Енергозберігаючі технології в енергетиці

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електротехнічні системи електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування, Авіаційні двигуни та енергетичні установки

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Інфрмаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

153 Мікро- та наносистемна техніка, Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів

153 Мікро- та наносистемна техніка, Фізична та біомедична електроніка

161 Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів

161 Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

161 Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

162 Біотехнології та біоінженерія, Екологічна біотехнологія та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія, Фармацевтична біотехнологія

163 Біомедична інженерія, Біомедична інженерія

171 Електроніка, Електронні системи

171 Електроніка, Електронні технології Інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка, Біотехнічні та медичні апарати і системи

172 Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікації та радіо – інформаційні технології

173 Авіоніка, Технічне обслуговування комп’ютерно-програмної авіоніки (авіаційної електроніки)

186 Видавництво та поліграфія, Технології електронних мультимедійних видань

191 Архітектура та містобудування, Дизайн архітектурного середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія, Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія, Автомобільні дороги і аеродроми

193 Геодезія та землеустрій, Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота

242 Туризм, Туризмознавство

263 Цивільна безпека, Захист об`єктів критичної інфраструктури

272 Авіаційний траспорт, Аеронавігація

272 Авіаційний транспорт, Безпілотні авіаційні комплекси

272 Авіаційний транспорт, Авіадиспетчер

272 Авіаційний транспорт, Технічне обслуговування повітряних суден

272 Авіаційний транспорт, Льотна експлуатація повітряних суден

272 Авіаційний транспорт, Менеджмент технологій аеропортів

275 Транспортні технології ОАРП

275 Транспортні технології, МТЛ

275 Транспортні технології, ОПУТ

275  Транспортні технології, БС

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини, Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право, Міжнародне право