З 27 липня до 5 серпня триватиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Реєстрацію здійснює приймальна комісія НАУ за електронними адресами, що вказані нижче.  Для учасників на сайті Українського центру створено інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів за участь в тестуванні. Цьогорічна вартість участі у спеціально організованій сесії ЄВІ становить 540 гривень.

Оплата послуг за участь у спецсесії здійснюється одним із пропонованих на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» способів. Сплатити кошти потрібно не пізніше трьох робочих днів після завершення реєстрації.

Тестування у межах спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться 11 вересня. Пункти тестування створюватимуться в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ.

Із матеріалами ЄВІ попередніх років можна ознайомитися за посиланням. Зазначимо, що проведення спеціально організованої сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) не передбачено.

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

 1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:
 • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).
 1. За дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

 1. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів / інститутів

E-mail: akf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 354 32 46 (ПІШТА Оксана Іванівна)

Спеціальності:

134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 • Літаки і вертольоти
 • Обладнання повітряних суден

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент

142 “Енергетичне машинобудування”

 • Газотурбінні установки і компресорні станції

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Автоматика та автоматизація на транспорті

152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

 • Якість стандартизація та сертифікація

272 “Авіаційний транспорт”

 • Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден
  і авіадвигунів
 • Технології робіт та технологічне обладнання
  аеропортів

E-mail: faet.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 253 63 25 (Пантєєв Роман Леонідович)

Спеціальності:

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і
  виробництва

153 “Мікро- та наносистемна техніка”

 • Фізична та біомедична електроніка

171 “Електроніка”

 • Електронні системи
 • Електронні прилади та пристрої

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

173 “Авіоніка”

 • Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

272 “Авіаційний транспорт”

 • Обслуговування повітряного руху
 • Системи аеронавігаційного обслуговування
 • Безпілотні авіаційні комплекси

E-mail: fabd.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 099 341 55 75 (Костюченко Ольга Анатоліївна)

Спеціальності:

022 “Дизайн”

 • Дизайн

191 “Архітектура та містобудування”

 • Дизайн архітектурного середовища

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • Промислове і цивільне будівництво
 • Автомобільні дороги і аеродроми

E-mail: feba.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 262 71 01 (ХАЙДАРОВА Тетяна Миколаївна)

Спеціальності: 

051 “Економіка”

 • Цифрова економіка
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства

071 “Облік і оподаткування”

 • Облік і аудит

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Фінанси і кредит

075 “Маркетинг”

 • Маркетинг
 • Міжнародний маркетинг

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 • Підприємництво та бізнес-технології

E-mail: febit.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 063 128 54 11 (Чабанюк Людмила Леонтіївна)

Спеціальності:

101 “Екологія”

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

161 “Хімічні технології та інженерія”

 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 “Біотехнології та біоінженерія”

 • Екологічна біотехнологія та біоенергетика
 • Фармацевтична біотехнологія

163 “Біомедична інженерія”

 • Біомедична інженерія

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 “Геодезія та землеустрій”

 • Геоінформаційні системи і технології
 • Землеустрій та кадастр

E-mail: fkkpi.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон:  +38 099 971 19 53 (Сидорець Оксана Михайлівна)

Спеціальності:

113 “Прикладна математика”

 • Прикладна математика

121 “Інженерія програмного забезпечення”

 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення

122 “Комп’ютерні науки”

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування

123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування

124 “Системний аналіз”

 • Консолідована інформація

125 “Кібербезпека”

 • Системи технічного захисту інформації,
  автоматизація її обробки
 • Адміністративний менеджмент у сфері захисту
  інформації
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем

E-mail: flsk.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 066 365 78 18 (СКИБА Іван Петрович)

Спеціальності:

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 • Документознавство та інформаційна діяльність

033 “Філософія”

 • Філософія комунікації

035 “Філологія”

 • Германські мови та літератури (переклад включно),
  перша – англійська

053 “Психологія”

 • Психологія
 • Практична психологія
 • Психологія бізнесу

054 “Соціологія”

 • Соціологія

231 “Соціальна робота”

 • Соціальна робота

E-mail: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 096 334 58 04 (Шиманська Світлана Юріївна)

Спеціальності:

061 “Журналістика”

 • Журналістика

186 “Видавництво та поліграфія”

 • Технології електронних мультимедійних видань

242 “Туризм”

 • Туризмознавство

291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

 • Міжнародна інформація

292 “Міжнародні економічні відносини”

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародне регулювання економічних відносин

293 “Міжнародне право”

 • Міжнародне право

E-mail: ftml.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +380 093 879 46 80 (ФЕДОРОВА Анастасія Сергіївна)

Спеціальності:

073 “Менеджмент”

 • Менеджмент організацій і адміністрування (за
  видами економічної діяльності)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання
 • Логістика

275 “Транспортні технології”

 • Організація перевезень і управління на транспорті
  (повітряному)
 • Організація авіаційних робіт і послуг
 • Мультимодальний транспорт і логістика

E-mail: uf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 440 20 38 (Щербина Богдан Сергійович)

Спеціальності:

081 “Право”

 • Правознавство

E-mail: nnino.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон:  +38 044 406 71 09 (Черіпко Сергій Іванович)

Спеціальності:

011 “Освітні, педагогічні науки”

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

053 “Психологія”

 • Психологія екстремальних і кризових ситуацій

073 “Менеджмент”

 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління інноваційною діяльністю

281 “Публічне управління та адміністрування”

 • Менеджмент в органах публічного управління
 • Економічний аналіз й прогнозування в публічному
  управлінні

Приймальна комісія НАУ

Інфографіка та зображення з офіційного сайту УЦОЯО