022 Дизайн

029 Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія

051 Економіка, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Економічна кібернетика, Цифрова економіка

051 Економіка, заочна

052 Політологія

053 Психологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси та кредит

073 Менеджмент

073 Менеджмент_2

073 Менеджмент, заочна

075 Маркетинг, Електронний маркетинг

075 Маркетинг, заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Підприємництво та бізнес-технології, Підприємницька діяльність, Митна та біржова справа

081 Право

101 Екологія

113 Прикладна математика (денна)

121 Інженерія програмного забезпечення (денна)

121 Інженерія програмного забезпечення (заочна)

122 Комп`ютерні науки (денна)

122 Комп`ютерні науки (заочна)

123 Комп`ютерна інженерія, Компютерні системи та мережі (денна)

123 Комп`ютерна інженерія, Системне програмування (денна)

123 Комп`ютерна інженерія, Системне програмування (заочна)

125 Кібербезпека (денна)

125 Кібербезпека (заочка)

126 Інформаційні системи та технології (денна)

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, заочна

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп`ютерно-інтегровані технологій та системи керуування на транспорті

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології ФАЕТ

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології ФАЕТ_2

153 Мікро та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія, заочна

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунцікації та радіотехніка

173 Авіоніка

173 Авіоніка, заочна

186 Видавництво та поліграфія

191 Архітектура та містобудування, Дизайн архітектурного середовища 

192 Будівництво та цивільна інженерія,  Автомобільні дороги і аеродроми

192 Будівництво та цивільна інженерія, Промислове та цивільне будівництво

193 Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота, заочна

231 Соціальна робота

242 Туризм

263 Цивільна безпека

272 Авіаційний транспорт, Льотна експлуатація повітряних суден

272 Авіаційний транспорт, Технічне обслуговування повітряних суден та менеджмент технологій аеропортів

272 Авіаціний транспорт, ФАЕТ

275 Транспортні технології, Організація перевезень і управління на транспорті, бортовий супровід, Мультимодальні перевезення і логістика, Організація авіаційних робіт і послуг

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

293 Міжнародне право

029_Iнформацiйна_бiблiотечна_та_архiвна_справа Документознавство_та_iнформацiйна_дiяльнiсть

029_заочна_Iнформацiйна_бiблiотечна_та_архiвна_справа Документознавство_та_iнформацiйна_дiяльнiсть

033_Фiлософiя_Фiлософiя_комунiкацiї

051_Економiка_Економiка_пiдприємства

051_Економiка_Економiчна_безпека_авiацiйного_транспорту

051_Економiка_Економiчна_кiбернетика

051_Економiка_Мiжнародна_економiка

051_Економiка_Цифрова_економiка

051_заочна_Економiка_Економiка_пiдприємства

051_заочна_Економiка_Мiжнародна_економiка

053_Психологiя_Практична_психологiя

053_Психологiя_Психологiя

054_Соцiологiя_Соцiологiя

061_Журналiстика_Журналiстика

061_заочна_Журналiстика_Журналiстика

071_заочна_Облiк_i_оподаткування_Облiк_i_аудит

071_Облiк_i_оподаткування_Облiк_i_аудит

072_заочна_Фiнанси_банкiвська_справа_та_страхування Фiнанси_i_кредит

072_Фiнанси_банкiвська_справа_та_страхування Фiнанси_i_кредит

073_заочна_Менеджмент_Логiстика

073_заочна_Менеджмент Менеджмент_зовнiшньоекономiчноi_дiяльностi

073_Менеджмент Глобальна_логiстика_та_управлiння_ланцюгами_постачання

073_Менеджмент_Логiстика

073_Менеджмент_Менеджмент_зовнiшньоекономiчноi_дiяльностi

073_Менеджмент_Менеджмент_органiзацiй_i_адмiнiстрування

075_заочна_Маркетинг_Маркетинг

075_Маркетинг_Мiжнародний_маркетинг

075_Маркетинг_Маркетинг

076_заочна_Пiдприємництво_торгiвля_та_бiржова_дiяльнiсть Пiдприємництво_та_бiзнес-технологiї

076_Пiдприємництво_торгiвля_та_бiржова_дiяльнiсть Пiдприємництво_та_бiзнес-технологiiї

081_Право_Правознавство

081_Право_Правове забезпечення митної діяльності

121_Iнженерiя_програмного_забезпечення Програмне_забезпечення_систем

121_Iнженерiя_програмного_забезпечення Iнженерiя_програмного_забезпечення

121_заочна_Iнженерiя_програмного_забезпечення Iнженерiя_програмного_забезпечення

121_заочна_Iнженерiя_програмного_забезпечення Програмне_забезпечення_систем

122_заочна_Комп’ютернi_науки Iнформацiйнi_управляючi_системи_та_технологiї

122_Комп’ютернi_науки Iнформацiйнi_технологiї_проектування

122_Комп’ютернi_науки Iнформацiйнi_управляючi_системи_та_технологiї

123_заочна_Комп’ютерна_iнженерiя Комп’ютернi_системи_та_мережi

123_заочна_Комп’ютерна_iнженерiя Системне_програмування

123_Комп’ютерна_iнженерiя Комп’ютернi_системи_та_мережi

123_Комп’ютерна_iнженерiя Системне_програмування

124_Системний_аналiз Консолiдована_iнформацiя

125_заочна_Кібербезпека Адмiнiстративний_менеджмент_у_сферi_захисту_iнформацiї

125_заочна_Кiбербезпека Безпека_iнформацiйних_i комунiкацiйних_систем

125_заочна_Кiбербезпека Системи_технiчного_захисту_iнформацiї_автоматизацiя_її_обробки

125_Кiбебезпека Системи_технiчного_захисту_iнформацiї,_автоматизацiя_її_обробки

125_Кiбербезпека Адмiнiстративний_менеджмент_у_сферi_захисту_iнформацiї

125_Кiбербезпека Безпека_iнформацiйних_i_комунiкацiйних_систем

242_заочна_Туризм_Туризмознавство

242_Туризм_Туризмознавство

281 Публічне управління та адміністрування Менеджмент в органах публічного управління

291_Мiжнароднi_вiдносини суспiльнi_комунiкацiї_та_регiональнi_студiї Мiжнародна_iнформацiя

292_Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини

292_Мiжнароднi_економiчнi_вiдносини Мiжнародний_бiзнес

293_Міжнародне право