Реєстрація осіб, які бажають взяти участь  у магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або  магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК), триватиме з 27 червня до 18 липня включно. 

Реєстрацію здійснює приймальна комісія Національного авіаційного університету. Нижче розміщено електронні адреси, а також номери телефонів, за якими вступники зможуть отримати консультацію.

Для реєстрації вступник  має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Нагадаємо, що цьогоріч для вступу до магістратури майбутні правники проходитимуть магістерський комплексний тест, а  щоб здобути ступінь магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»), необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності. Ці випробування відбуватимуться в комп’ютерному форматі.

Більше інформації про вступні до магістратури ー за посиланням.

E-mail: feba.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 097 262 71 01 (ХАЙДАРОВА Тетяна Миколаївна)

Спеціальності: 

051 “Економіка”

 • Цифрова економіка
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства

071 “Облік і оподаткування”

 • Облік і аудит

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Фінанси і кредит

075 “Маркетинг”

 • Маркетинг
 • Міжнародний маркетинг

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 • Підприємництво та бізнес-технології

E-mail: flsk.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 096 955 02 81 (СКИБА Іван Петрович)

Спеціальності:

053 “Психологія”

 • Психологія
 • Практична психологія
 • Психологія бізнесу

054 “Соціологія”

 • Соціологія

E-mail: fmv.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 096 334 58 04 (Шиманська Світлана Юріївна)

Спеціальності:

061 “Журналістика”

 • Журналістика

291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

 • Міжнародна інформація
 • Зовнішня політика і дипломатія

292 “Міжнародні економічні відносини”

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародне регулювання економічних відносин

293 “Міжнародне право”

 • Міжнародне право

E-mail: ftml.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +380 095-122-27-33 (Сніжко Тетяна Степанівна)

Спеціальності:

073 “Менеджмент”

 • Менеджмент організацій і адміністрування (за
  видами економічної діяльності)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання
 • Логістика

E-mail: uf.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон: +38 050 961 14 02 (КОЛЕНКО Ірина Віталіївна)

Спеціальності:

081 “Право”

 • Правознавство

E-mail: nnino.pk@npp.nau.edu.ua

Телефон:  +38 099-379-32-37 (Черіпко Сергій Іванович)

Спеціальності:

053 “Психологія”

 • Психологія екстремальних і кризових ситуацій

073 “Менеджмент”

 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління інноваційною діяльністю

281 “Публічне управління та адміністрування”

 • Менеджмент в органах публічного управління
 • Економічний аналіз й прогнозування в публічному
  управлінні
 • Суспільне врядування, регіональний розвиток і самоврядування