У 2022 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії  в терміни, визначені в Правилах прийому 2022 року.

Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Алгоритм дій:

1. Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів документів за переліком (ОС”Бакалавр”) або переліком (ОС “Магістр”), а також сканкопію заяви, роздруковану з електронного кабінету. 

2. Накладіть Кваліфікований електронний підпис на кожен документ (наголошуємо, КЕП вступника!). 

3. Підписані документи надішліть на електронну адресу, що зазначена нижче з вказанням у темі листа назви  факультету/інституту, освітнього рівня (бакалавр, магістр) та прізвища, ім’я та по батькові вступника повністю.

Назва підрозділуE-mail
1Аерокосмічний факультетakf.pk@npp.nau.edu.ua
2Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікаційfaet.pk@npp.nau.edu.ua
3Факультет архітектури, будівництва та дизайнуfabd.pk@npp.nau.edu.ua
4Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологійfebit.pk@npp.nau.edu.ua
5Факультет економіки та бізнес-адмініструванняfeba.pk@npp.nau.edu.ua
6Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженеріїfkkpi.pk@npp.nau.edu.ua
7Факультет лінгвістики та соціальних комунікаційflsk.pk@npp.nau.edu.ua
8Факультет міжнародних відносинfmv.pk@npp.nau.edu.ua
9Факультет транспорту, менеджменту і логістикиftml.pk@npp.nau.edu.ua
10Юридичний факультетuf.pk@npp.nau.edu.ua
11Навчально-науковий інститут неперервної освітиnnino.pk@npp.nau.edu.ua