Обсяг державного замовлення за освітніми ступенями бакалавра та магістра

За результатами засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2020 року з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році, Національному авіацйному університетові затверджено показники державного замовлення на підготовку фахівців.